MONITOR Basic

MONITOR Basic sisältää moduulien Tuotanto, Ostot, Myynti, Varasto ja Laskenta perustoiminnot. MONITOR Basic sopii pienemmille tuotantoalan yrityksille, joilla on korkeintaan 10 samanaikaista käyttäjää. MONITOR Basic on joustava ja helppo laajentaa erillisillä toiminnoilla* ja lisätoiminnoillamme.

MONITOR pilvipalveluna

MONITOR Basic -ohjelmaa on myös mahdollista käyttää pilvipalveluna**. Yrityksellänne ei tällöin tarvitse olla MONITORin asennusta, huoltoa ja ylläpitoa varten tarvittavia IT-resursseja omalla palvelinkoneella.

 

* Toiminnot, jotka EIVÄT sisälly MONITOR Basiciin alun perin, mutta jotka on mahdollista lisätä järjestelmään ovat  Kuljetus, Laatu, Jäljitettävyys/Sarjanro, Jatkuva inventointi, Projektinhallinta, Tarkennettu materiaalinohjaus, Tarkennettu suunnittelu, Tarkennettu seuranta.

** MONITOR Basicin hintaan ei sisälly pilvipalveluja.