Branża maszyn, urządzeń i wyrobów metalowych

Branża maszyn, urządzeń i wyrobów metalowych to obszar silnej konkurencji, gdzie kluczowe znaczenie ma sprawność procesów obsługi klientów i realizacji zamówień o wysokim stopniu różnorodności. Firmy muszą sprostać zmiennemu popytowi rynkowemu, dostosować produkcję do coraz krótszych serii i zapewnić pełną kastomizację produktów. Koncentrują się one na ciągłym doskonaleniu procesów wytwórczych, zapewnieniu najwyższej produktywności oraz minimalizacji kosztów wytworzenia. Przedsiębiorstwa są również zmuszone do ciągłej kontroli jakości i utrzymania standardów branżowych oraz wymogów definiowanych przez odbiorców międzynarodowych.

Wyzwania biznesowe:

 • Szybka reakcja na zapytania ze strony klientów - obsługa ofertowania i konfiguracji produktu
 • Elastyczność produkcji – szybkie przezbrojenia maszyn i skrócenie czasu wprowadzenia produktu na rynek
 • Komunikacja z partnerami i klientami, w tym elektroniczna wymiana dokumentów EDI
 • Spełnienie wymogów branżowych i standardów określonych przez odbiorców
 • Doskonalenie procesów produkcyjnych
 • Optymalizacja stanu zapasów i obniżenie kosztów

Kluczowe procesy dla branży maszyn, urządzeń i wyrobów metalowych:

 • Obsługa coraz mniejszych wolumenów, w tym obsługa produkcji jednostkowej
 • Większa różnorodność produktów i różne przepływy pracy
 • Projektowanie nowych wyrobów
 • Śledzenie partii produktu
 • Planowanie zespołu w kontekście zachowania najwyższej wydajności maszyn

Istotne rozwiązania dla branży:

 • Moduł hali produkcyjnej (rejestracja czasu pracy)
 • Konfigurator produktów
 • Moduł sprzedaży – ofertowanie, kosztorysowanie i konfigurowanie
 • Zarządzanie narzędziami
 • Przegląd dokumentów
 • Integracja z systemami CAD

Poznaj nasze rozwiązania i branżowe referencjepdf-icon.png