Branża elektroniczna i elektryczna

Producenci urządzeń elektronicznych i elektrycznych koncentrują się obecnie na zapewnieniu jak najszybszej reakcji na zapytania ze strony klientów. Oznacza to konieczność wprowadzenia rozwiązań pozwalających na wysoką elastyczność produkcji, w tym szybkie przezbrojenia maszyn. Dodatkowo presja ze strony producentów wyrobów finalnych i odbiorców rodzi potrzebę spełnienia wysokich wymogów jakościowych oraz sprawnej komunikacji z partnerami. Obok rosnących oczekiwań rynku, producenci są zmuszeni do stałej kontroli kosztów działalności i doskonalenia procesów wytwórczych.

Wyzwania biznesowe:

 • Szybka reakcja na zapytania ze strony klientów
 • Elastyczność produkcji – szybkie przezbrojenia maszyn
 • Spełnienie wymogów branżowych i standardów określonych przez odbiorców
 • Współpraca i komunikacja z partnerami i klientami
 • Redukcja kosztów działalności wytwórczej
 • Optymalizacja stanu zapasów
 • Eliminacja braków
 • Doskonalenie procesów produkcyjnych

Kluczowe procesy w branży elektronicznej i elektrycznej:

 • Zaawansowane planowanie materiałowe (MRP)
 • Zarządzanie zamówieniami
 • Optymalizacja stanów magazynowych - koncentracja na efektywnym zarządzaniu zapasami
 • Rozwój produktów i implementacja do produkcji (BOM)
 • Planowanie pracy zespołu i kontrola nad jej przebiegiem

Istotne rozwiązania dla branży elektronicznej i elektrycznej:

 • Moduł produkcyjny - planowanie potrzeb materiałowych MRP
 • Moduł Informacja Warsztatowa – pełna informacja z hali produkcyjnej
 • Elektroniczne zarządzanie fakturami ze względu na złożoność zamówień
 • Zarządzanie i kontrola jakości

Poznaj nasze rozwiązania i branżowe referencjepdf-icon.png