Branża tworzyw sztucznych

Przedstawiciele branży opakowań i wyrobów z tworzyw sztucznych zwracają szczególną uwagę na dokładne rozpoznania popytu rynkowego i aktywne reagowanie na zmiany oczekiwań nabywców. Precyzyjnemu monitoringowi sygnałów płynących z otoczenia towarzyszy szczególna dbałość o poprawę rentowności produkcji. Można to osiągnąć m.in. poprzez redukcję kosztów działalności wytwórczej – eliminację strat w procesach wewnętrznych i optymalne zarządzanie działalnością operacyjną. Wśród największych wyzwań firmy z sektora tworzyw sztucznych wymieniają poprawę wykorzystania zasobów produkcyjnych. Kolejny obszar wprowadzania usprawnień wiąże się z optymalizacją planowania produkcji, procesu dostaw i modernizacją działania magazynu w kierunku poprawy precyzji obsługi oraz eliminacji kosztów.

Potrzeby biznesowe:

 • Lepsze reagowanie na zmiany popytu rynkowego
 • Poprawa rentowności produkcji
 • Redukcja kosztów działalności wytwórczej
 • Lepsza wykorzystanie zasobów produkcyjnych
 • Optymalizacja dostaw - terminowość
 • Optymalizacja magazynu

Kluczowe procesy w sektorze:

 • Zarzadzanie, planowanie i monitorowanie produkcji
 • Zarządzanie zapasami
 • Współpraca i zarządzanie relacjami z partnerami i klientami (zarządzanie zamówieniami)
 • Zgodność z wymaganiami branżowymi
 • Elastyczność produkcji i adaptacja nowych technik wytwórczych

Istotne rozwiązania dla sektora tworzyw sztucznych:

 • Zarządzanie produkcją
 • Planowanie i harmonogramowanie produkcji
 • Obsługa procesów magazynowych
 • Kalkulowanie kosztu wytworzenia produktu
 • Rozliczanie i rejestrowanie czasu pracy
 • Kody kreskowe i etykietowanie
 • Śledzenie partii produktu

Poznaj nasze rozwiązania i branżowe referencjepdf-icon.png