MONITOR ERP-system

MONITOR ERP-systemet er det komplette ERP-system bestående af forskellige moduler, som dækker de aktiviteter, der forekommer i produktionsvirksomheder.MONITOR giver dig kontrol over hele virksomheden. MONITOR findes på flere forskellige sprog ( dansk, svensk, engelsk, tysk, russisk, kinesisk, finsk, norsk, polsk, fransk, spansk, portugisisk og litauisk) og er tilpasset til forskellige markeders lokale krav.

Her kan du læse Monitor Virksomhedsbrochure

Produktionsmodulet

Produktionsmodul

Produktionsmodulet indeholder alt det, der er nødvendigt for at kunne styre, planlægge og følge op på din produktion.

 • Forberedelse med styk- og operationslister
 • For- og efterkalkulation
 • Produktionsordrer – registrere, udskrive ordredokument, omplanlægge
 • Belægningsplanlægning i lister og grafer
 • Plukkelister til plukning af materiale
 • Indrapportere operationer og materiale
 • Håndtering af underleverandør – ordre, forsendelse, indlevering, planlægning

Inkobsmodul

Indkøbsmodul

Indkøbsmodulet indeholder hjælp til hele indkøbsprocessen, fra forespørgsel til kreditorstyring.

 • Leverandørregister med indkøbshjælp (SRM)
 • Forespørgsler til leverandører – registrere, sende, overvåge
 • Indkøbsordrer – registrere, sende, bekræfte, overvåge
 • Indleveringer, udskrift af transportlabels, modtagekontrol
 • Registrering af leverandørfakturaer, sammenholdt med indkøbsordrer
 • Kreditorstyring med fakturabetalinger, filoverførsel
 • Opfølgning i form af f.eks. indkøbsstatistik, leverandørvurdering og ordrebeholdning

Salgsmodul

Salgsmodul

Salgsmodulet indeholder alle funktionaliteter, som har med kunder og salg at gøre, fra tilbud til debitorstyring.

 • Kunderegister med salgsstøttefunktion (CRM)
 • Tilbud – registrere, sende, overvåge og omdanne til ordre
 • Kundeordrer – registrere, kontrollere leveringstid, bekræfte, overvåge
 • Udleveringsproces med plukkelister og transporthåndtering
 • Fakturering til kunde, proforma og faktureringsplaner
 • Debitorstyring med hjælp til indbetalinger, betalingspåmindelser, rentefakturaer m.m.
 • Opfølgning i form af f.eks. salgsstatistik, leveringssikkerhed, ordreindgang, likviditetsprognose

Lagermodul

Lagermodul

Lagermodulet indeholder funktionalitet for lagerstyring, materialestyring og status.

 • Vareregister – varebeholdning og varelister
 • Behovsplanlægning – materialestyring via f.eks. behovsberegning og nettobehovskørsel
 • Statusprocedurer for enkelte eller større statusopgørelser (også løbende status)
 • Lagerpladsregister med funktionalitet for lagerpladsstyring
 • Lagerværdiliste, VIA-liste (igangværende arbejde)
 • Produktregister, serienummer, sporbarhed
 • Kvalitet – afvigelseshåndtering fra kunde til leverandør eller internt

Vaerkstedsinfamrationsmodul

Værkstedsinformationsmodul

Værkstedsinformation er det modul, som er tættest på værkstedet. I centrum findes Stempelterminalen, hvor de ansatte tidsstempler både tilstedeværelse og arbejdsrapportering.

 • Medarbejderregister med indstillinger for tilstedeværelse og arbejde
 • Detaljeplanlægning med køreplaner for planlægning i nærmeste fremtid
 • Stemplingsterminal, hvor medarbejderne stempler tilstedeværelse og arbejde
 • Attestering og korrigering af stemplinger
 • Arbejdsskemaer og kalendre
 • Løngrundlag
 • Opfølgning i form af f.eks. produktivitet, tilstedeværelse og fravær, indirekte tid

Regnskabsmodul

Regnskabsmodul

Regnskabsmodulet behandler virksomhedens bogføring og opfølgning.

 • Kontoplaner med omkostningssteder og omkostningsbærere
 • Periodiseringer og automatiske konteringer
 • Verifikationsregistrering, integration med debitorstyring og kreditorstyring
 • Momsrapporter
 • Rapportgenerator med standardrapporter for balance- og resultatberegning samt mulighed for at bygge egne rapporter
 • Budget og prognose
 • Projektregnskab med integration med de øvrige moduler

Udover disse moduler findes også følgende moduler i MONITOR:

Systemvedligehold

Dette modul bruges til administration og vedligeholdelse af MONITOR.

Egne rapporter *

Her finder du skræddersyede rapporter og lister. Læs mere om Egne rapporter under Tillæg.

Nyheder i MONITOR 8.2 (SV)
Systemanbefaling (SV)
Tillæg
Integration (SV)

* Tillægsfunktion