Tillægsfunktioner

Du kan supplere dit MONITOR-system med flere tillægsfunktioner/tillægsprodukter. Tillæg tilkøbes separat. Nedenfor kan du finde en alfabetisk liste over alle vores tillægsfunktioner/-produkter. Du kan desuden downloade produktblade, og for visse tillæg findes også en demofilm. Nærmere oplysninger om priser får du, når du kontakter os.

Obs! Ikke alle tillæg findes på alle sprog i MONITOR. Hvis du er interesseret, er du meget velkommen til at spørge, hvilke sprog der er tilgængelige for de respektive tillæg.

Vi arbejder for øjeblikket med at udvikle nye produktblade både på svensk og engelsk. Der kan derfor findes produktblade både i den gamle og den nye version på denne side. Hvis du mangler produktblade til tillæg, er du velkommen til at kontakte os på på tlf. +46 0650-766 00 eller via e-mail: [email protected] Produktbladene er i PDF-format, og du kan læse og printe dem med f.eks. Adobe Reader, Foxit Reader eller Sumatra PDF.

 

Agenten

Agenten er en funktion, som kan tage sig af automatiske kørsler af rutineopgaver. Man kan endda lade Agenten håndtere overvågning af hændelser.

 (SV)  (SV)

Anlægskartotek

Anlægskartotek indeholder et antal procedurer til registrering af virksomhedens anlægsaktiver. Her sker desuden beregning af afskrivninger samt udskrivning af lister til status og labels til at mærke løsøre.

   

BatchDoc

MONITOR BatchDoc er et eksternt program, der anvendes til at håndtere dokumenter, som er knyttet til charge-/batchhåndtering i MONITOR. Det primære formål med BatchDoc er let og enkelt at tilknytte dokumenter til producerede varer i flere niveauer. BatchDoc anvender samme komponent til at vise filer som den indbyggede dokumenthåndtering i MONITOR, hvilket gør, at et stort antal filer kan tilknyttes og vises. Det er let at finde, forhåndskontrollere, printe og kopiere disse dokumenter.

(SV)  

Business Intelligence

MONITOR Business Intelligence indgår som standard, men ligger som et separat program uden for MONITOR. I Programmet er der 18 færdige visninger for moduler i MONITOR. Disse visninger er standardkonfigurerede, hvilket gør det muligt at anvende Business Intelligence-programmet med det samme. Business Intelligence er en hjælp, når I skal træffe beslutninger i jeres virksomhed.

   

Dokumenthåndtering

Dokumenthåndtering giver mulighed for at tilknytte forskellige eksterne dokumenter (som tegninger, aftaler etc.) til kunder, leverandører, varer og ordrer. Disse dokumenter kan efterfølgende vises direkte på den post, som de er tilknyttet. En tilknyttet tegning kan f.eks. printes i forbindelse med udskrivning af produktionsordrer. Hvis en tegning bliver revideret, er det altid den rigtige version, der printes i forbindelse med udskrivning af en ordre.

(SV) (SV)  

Egne rapporter

Egne rapporter* er skræddersyede forespørgselsprocedurer med egen udformning af SQL-forespørgsler, eget layout af søgeformular og den liste, som viser rapporten. For at kunne skabe egne rapporter forudsættes det, at man har rapportværktøjet.
* For at kunne revidere Egne rapporter er det nødvendigt, at en medarbejder gennemgår kurset ”Databaseadgang 1 og 2″. Læs mere om dette kursus her.

   

EFH-arkivering

Enkeltstående program til arkivering af fakturaer, som er indscannet med Elektronisk fakturahåndtering (EFH).

(SV)  

Elektronisk fakturahåndtering (EFH)

Med EFH får du systemstøtte til at indscanne og håndtere virksomhedens leverandørfakturaer elektronisk. Hele processen fra scanning, ankomstregistrering, elektronisk autoriseringsrunde, slutbooking samt fornyet søgning rationaliseres ved hjælp af denne funktion.

(SV) (SV)    

Internt regnskab

Med internt regnskab bliver lager- og VIA-transaktioner (igangværende arbejde) integreret med regnskabet (opdaterer lager- og VIA-kontoen i bogføringen). Den indeholder en ”controller-funktion” som giver øget kontrol/afstemning af forkalkulationer, og hvordan de stemmer med virkeligheden (omkostninger i resultatopgørelsen).

(SV)  

Kundeordreoverføring

Kundeordreoverføring kan anvendes i de tilfælde, hvor et salgsselskab tager imod ordrer fra kunder, og produktionsselskaber varetager produktionen. Kundeordreoverføringen kan i så fald automatisk overføre de kundeordrer, som registreres i salgsselskabet og oprette en tilsvarende kundeordre i produktionsselskabet. Levering af ordren finder derefter sted i produktionsselskabet, hvorefter kundeordreoverføringen automatisk opretter en tilsvarende levering af ordren i salgsselskabet.

(SV)  

Lagerpladssystem

Lagerpladssystem sørger for, at lagerpladserne kan registreres, og på den måde får man en del ny systemstøtte, som f.eks. oversigt over totale, ledige og optagede lagerpladser, lageranalyse af lagerpladsbehov, forslag til ledig plads ved indlevering til lager (fås via lagerregler for varerne). Registreringen af lagerpladserne finder sted via en automatisk generering for at lette arbejdet.

(SV)  

Udvidet Lagerstyring

Lagerstyring kan anvendes, hvis et juridisk selskab skal opdeles i flere enheder. Opdeling i flere enheder kan være distribuerede lagre eller hele virksomhedsenheder med egen produktion og egen komplet ordrestrøm.

(SV)  

MONITOR Mobile

MONITOR Mobile er en applikation til mobiltelefoner og tablets. Den hjælper dig med hurtigt at få et overblik og giver dig direkte adgang til MONITOR. Med applikationen kan du hurtigt og nemt få oplysninger om kunder, tilbud, ordrer, varer og serienumre samt giver dig mulighed for at rapportere serviceordrer og godkende leverandørfakturaer. Du kan desuden se vigtige nøgletal i MONITOR om din virksomhed.

MONITOR Mobile findes til telefoner og tablets med operativsystem IOS 5 eller nyere og Android 2.2 eller nyere samt Windows Phone 8.0 eller nyere.

(SV)  

MONITOR PDA

MONITOR PDA er en funktion til håndholdte computere, som gør det muligt at køre visse funktioner i MONITOR fra Windows Mobile-baserede håndholdte computere.

(SV)  

MONITOR Web – EFH

MONITOR Web – EFH er en webbaseret version af Elektronisk fakturahåndtering (EFH), som giver en endnu mere effektiv og fleksibel fakturahåndtering, da den kan tilgås via en webbrowser fra en valgfri computer.

(SV)  

MONITOR Web – Shop

Med webshoppen kan jeres virksomhed let tilbyde kunder at registrere kundeordrer, se oplysninger om ordrestatus og ordrehistorik samt få adgang til aktuelle produktoplysninger. Det er endda muligt at præsentere nyheder, kampagner og toplister fra jeres virksomhed, som kan være af interesse for kunden. -> Demo Shop

Se et eksempel på en af MONITOR’s kunders webshop ved at klikke her.

(SV)  

MONITOR Web – Tidkort

Et webbaseret program, som kan anvendes af ansatte, der generelt ikke arbejder inden for virksomhedens vægge og derfor har svært ved at registrere deres tilstedeværelse og deres arbejdsordrer/-projekter. Rejsende montører, sælgere m.m. kan herigennem indrapportere deres tider selv i stedet for at overlade det til andre.  -> Demo Tidkort

(SV)  

Produktkonfigurator

Produktkonfigurator giver dig systemstøtte til at håndtere og kombinere flere varianter og versioner af et produkt. Med udgangspunkt i en basisversion kan du i henhold til fastlagte regler selv udvikle forskellige varianter og oprette forskellige versioner, og derefter kalkulere priser og oprette produktionsordrer. Produktkonfiguratoren hjælper dig med at håndtere en række forskellige varianter og versioner af et produkt. Fordelene er mange, og konfiguratoren er til stor hjælp inden for markedsføringsarbejde, produktion og eftermarked.

(SV)  

Servicehåndtering

Servicehåndteringen henvender sig til virksomheder, som udfører service på leverede produkter. Her kan I planlægge, gemme oplysninger om og indrapportere service på disse produkter. Servicehåndtering varetager forskellige typer service og installationer. Der er hjælp til situationer, hvor servicen udføres hos kunden eller i egen virksomhed, samt service udført af eget personale eller eksterne leverandører/samarbejdspartnere. Desuden findes der en mobilapplikation, sådan at serviceteknikere ude i felten let kan planlægge og indrapportere deres arbejde.

(SV)    

idskalkule

Tidskalkule indeholder funktioner til at beregne indstillings- og styktider for forskellige arbejdsoperationer, som senere kan anvendes som underlag til kalkulationer, belægningsplanlægning eller danne basis for lønbonus. Tidskalkulen er opbygget på en sådan måde, at den klarer både enstyks- eller småserieproduktion og produktion i store serier. Tidskalkulen kan kompletteres med op til godt 40 forskellige bearbejdningstyper som f.eks. boring, fræsning, drejning, spåntagende bearbejdning, afskæring, gasskæring, stansning, kantstansning, svejsning osv.

   

Valutakursopdatering

Valutakursopdatering (VKU) er et program, som henter valutakurser fra en centralbank* og derefter importerer disse kurser til MONITOR. Det er kun de valutaer, som er registreret i MONITOR, der opdateres.

* For øjeblikket understøttes følgende banker: Den Europæiske Centralbank, Polens nationalbank, Litauens centralbank, Sveriges Riksbank.

(SV)  

Værktøjsregister

Værktøjsregister dækker al værktøjshåndtering, som f.eks. værktøjsregistre/værktøjsgrupper, ind- og udlånsregistre, kassering, kalibrering, farvekodning, rapportering af kalibrering og historik, status, bestillingspunkt- og lagerværdiliste, værktøjslog. Der kan håndteres udformninger af værktøj, knyttes værktøj til forberedelser, reserveres værktøj til produktionsordrer.

(SV)