MONITORille parhaat arvosanat uudessa tutkimuksessa

Publikator teki syksyllä 2015 Ruotsissa kattavan tutkimuksen, jossa vertailtiin toiminnanohjausjärjestelmien johtavia toimittajia. Tutkimukseen osallistui 809 ruotsalaista tuotantopäällikköä, jotka vastasivat yrityksensä nykyistä toiminnanohjausjärjestelmää koskeviin kysymyksiin.

Tutkimus osoittaa, että MONITOR on toiminnanohjausjärjestelmistä se, jota yritykset suurimmalla todennäköisyydellä suosittelisivat toisillekin.  

Kuinka todennäköistä on, että suosittelisitte toiminnanohjausjärjestelmäänne toisillekin? Keskiarvo

undefined

 

MONITOR on myös toiminnanohjausjärjestelmistä se, joka parhaiten täyttää asiakkaiden toimivuuteen kohdistuvat odotukset. MONITORin keskiarvo oli asteikolla 1–6 peräti 5,14.

Miten hyvin nykyisen järjestelmänne toimivuus vastaa odotuksianne? Keskiarvo

undefined

 

Yksi kysymyksistä kartoitti tukipalveluja, joita MONITOR pitää tärkeinä. Tämä näkyikin tuloksissa, joissa MONITORin keskiarvo oli 5,13.              

Kuinka hyvin nykyisen toimittajanne tukipalvelut vastaavat odotuksianne? Keskiarvo

undefined

 

Kuinka hyvin nykyisen toimittajanne tarjoama koulutus vastaa odotuksianne? Keskiarvo

undefined

 

 

Lue lisää MONITOR-toiminnanohjausjärjestelmästä