Yrityksen historia

ake.persson-218x300.png

 

 

 

Åke Persson syntyi maatilalla Ytterhavran kylässä Ruotsin Hälsinglandin maakunnassa. Nuorena hän auttoi perhettään maatilan töissä. Talvisin hän teki metsätöitä, hakkasi puita ja ajoi hevosella. Åkella oli jo nuorena paljon ideoita, kuinka asiat voisi tehdä järkevämmin ja tehokkaammin. Aina hän ei kuitenkaan saanut vastakaikua ajatuksilleen.

 

 

 


Åken sisäinen voima ajoi hänet jo aikaisin maailmalle. Teinivuosinaan hän muutti Forsbackaan Gästriklandin maakuntaan ja sai sieltä töitä rautatehtaan pajalta. Työ oli raskasta ja likaista. Työskenneltyään hetken aikaa Forsbackan tehtaalla Åke sai töitä Sandvikenin rautatehtaalta. Myöhemmin Åke opiskeli insinööriksi ja työskenteli sen jälkeen muutamia vuosia tuotantoteknikkona ja aikatutkijana teollisuusrityksissä Hudiksvallin alueella.

Vuonna 1974 Åke perusti Verkstadsteknik Persson & Co -nimisen yrityksen ja alkoi tarjota konsulttipalveluja teollisuusyritysten toiminnan rationalisoimiseksi. Vuosien saatossa Åkelle kertyi paljon materiaalia työstöaikalaskelmista ja kokemusta aikatutkijana.

Kun Luxor 70-luvun lopulla lanseerasi mikrotietokoneen ”ABC-80”, Åke sai idean. Hän tekisi tietokoneohjelman, johon voitaisiin syöttää kaikki materiaali hänen laskelmistaan. Åke ymmärsi, että uudet mikrotietokoneet pian yleistyisivät, jolloin hän voisi myydä ohjelmaansa helpottaakseen tuotantokustannusten laskentaa yrityksissä.

Hän otti yhteyttä tuntemaansa ohjelmoijaan ja kertoi ideastaan: tietokoneohjelmasta työstöaikojen laskemiseksi. Ohjelmoija kirjoitti tietokoneohjelman Åkelta saamiensa ohjeiden pohjalta vapaa-ajallaan, sillä hänellä oli jo varsinainen työ Iggesundin paperitehtaan tietokoneosastolla.

Åken veli Morgan valmistui samaan aikaan insinööriksi. Hänkin alkoi työskennellä yrityksessä. Åke ja Morgan kiersivät messuja esittelemässä tietokoneohjelmaansa Luxor ABC-80 -koneella. Ei kulunut kauaakaan, kun Åke palkkasi lisää työntekijöitä ja tietokoneohjelmasta kehittyi MPS-järjestelmä, joka sai nimekseen MONITOR.

VTP_Tekn_Mass_1983-300x212.jpg
Morgan ja Åke Tekniska Mässan -messuilla vuonna 1983.

Vuosien saatossa MPS-järjestelmää on kehitetty edelleen, ja nykyään MONITOR on täydellinen toiminnanohjausjärjestelmä tuotantoalan yrityksille.

Vuonna 1982 yritys alkoi toimittaa MONITOR MPS-järjestelmää. Työntekijöitä oli tuolloin kuusi. Vuonna 1993 yritys muutti nimekseen Monitor Industriutveckling AB. Vuonna 1996 Monitor muutti uusiin, isompiin tiloihin.

Syksyllä 2012 yritys otti jälleen uuden askeleen kohti uusia haasteita muuttamalla nimekseen Monitor ERP System AB. Uusi nimi kuvastaa paremmin yrityksen yhä laajempaa kansainvälistä toimintaa.

Alaviite:
Alkuperäinen työstöaikojen laskemiseen luotu tietokoneohjelma on edelleen olemassa MONITOR toiminnanohjausjärjestelmän ”Aikalaskelma”-rutiinina.