MONITOR-toiminnanohjausjärjestelmä

MONITOR on täydellinen toiminnanohjausjärjestelmä, joka koostuu useista eri moduuleista ja kattaa tuotantoalan yritysten tarpeet. MONITOR auttaa hallitsemaan toimintaanne kokonaisvaltaisesti. Ohjelma on käännetty useille eri kielille (ruotsi, englanti, saksa, venäjä, kiina, norja, tanska, puola, ranska, espanja, portugali ja liettua) ja lokalisoitu vastaamaan eri markkinoiden vaatimuksia.

Lue Monitorin yritysesite

Tuotanto

Tuotanto-moduuli

Tuotanto-moduuli sisältää kaiken tarvittavan tuotannon ohjaamiseen, suunnitteluun ja seurantaan.

 • Rakenteet osa- ja vaiheluetteloineen
 • Ennakkolaskelmat ja jälkilaskelmat
 • Tuotantotilaukset – rekisteröinti, tilausdokumenttien tulostus, uudelleen suunnittelu
 • Kuormituksen suunnittelu listoina ja graafeina
 • Keräilylistat materiaalin keräilyä varten
 • Vaiheiden ja materiaalin raportointi
 • Alihankintojen hallinta – tilaukset, lähetykset, toimitukset, suunnittelu

Ostot

Ostot-moduuli

Ostot-moduuli sisältää koko ostoprosessin tuen kyselyistä ostoreskontraan.

 • Toimittajarekisteri sis. toimittajien hallinta (SRM)
 • Kyselyt toimittajille – rekisteröinti, lähetys, seuranta
 • Ostotilaukset – rekisteröinti, lähetys, vahvistus, seuranta
 • Toimitukset, lavalappujen tulostus, vastaanottotarkastus
 • Ostolaskujen rekisteröinti, linkitys ostotilauksiin
 • Ostoreskontra sis. laskunmaksut, tiedostonsiirrot
 • Seuranta esim. ostotilastojen,toimittaja-arviointien, tilauskantojen pohjalta

Myynti

Myynti-moduuli

Myynti-moduuli sisältää kaikki asiakkaisiin ja myyntiin liittyvät toiminnot tarjouksista myyntireskontraan.

 • Asiakasrekisteri sis. asiakkuuden hallinta (CRM)
 • Tarjoukset – rekisteröinti, lähetys, seuranta ja tilaukseksi muuntaminen
 • Myyntitilaukset – rekisteröinti, toimitusajan tarkistus, vahvistus, seuranta
 • Toimitusprosessi sis. keräilylistat ja kuljetusten hallinta
 • Asiakkaiden laskutus, proforma ja laskutussuunnitelmat
 • Myyntireskontra sis. saapuvien maksujen tuki, maksumuistutukset, korkolaskut jne.
 • Seuranta esim. myyntitilastojen, toimitusvarmuuden, tilauskertymän, likviditeettiennusteen pohjalta

Varasto

Varasto-moduuli

Varasto-moduuli sisältää varastonohjauksen, materiaaliohjauksen ja inventoinnin.

 • Tuoterekisteri – tuoterakenne ja tuotelistat
 • Tarvesuunnittelu – materiaaliohjaus esim. tarvelaskennan ja nettotarveajon avulla
 • Inventointirutiinit yksittäisille tai suuremmille inventoinneille (myös jatkuva inventointi)
 • Varastopaikkarekisteri sis. varastopaikkaohjaustoiminno
 • Varastoarvolista, KET-lista
 • Tuoterekisteri, sarjanumerot, jäljitettävyys
 • Laatu – poikkeamien hallinta asiakkaalta, toimittajalle tai sisäisesti

Konepajatiedot

Konepajatiedot-moduuli

Keskeinen osa Konepajatiedot-moduulia on leimauspääte, jossa työntekijät leimaavat sekä läsnäolon että työraportoinnit.

 • Työntekijärekisteri sis. läsnäolo- ja työasetukset
 • Yksityiskohtainen suunnittelu sis. ajosuunnitelmat lähitulevaisuuden suunnittelemiseksi
 • Leimauspääte, jossa työntekijät leimaavat sekä läsnäolon että työt
 • Leimausten hyväksyntä ja korjaus
 • Työajat ja kalenterit
 • Palkkapohja
 • Seuranta esim. tuottavuuden, läsnä- ja poissaolojen, välillisen ajan pohjalta

Laskenta

Laskenta-moduuli

Laskenta-moduulissa hoidetaan yrityksen jatkuva kirjanpito ja seuranta.

 • Tilikartat sis. kustannuspaikat ja kustannusten kantajat
 • Jaksotukset ja automaattikirjaukset
 • Tositteiden rekisteröinti, myyntireskontran ja ostoreskontran integrointi
 • ALV-raportit
 • Raporttigeneraattori sis. vakioraportit tasetta ja tuloslaskelmaa varten sekä mahdollisuus omien raporttien luomiseen
 • Budjetit ja ennusteet
 • Projektilaskenta sis. muiden moduulien integrointi

Näiden lisäksi MONITORissa on myös seuraavat moduulit:

Järjestelmäasetukset

MONITOR-järjestelmän hallintaa ja ylläpitoa varten.

Erikoisraportit*

Yrityksen omien raporttien ja listojen räätälöintiä varten. Lue lisää Erikoisraportit-moduulista kohdasta Lisätoiminnot.

Uutta MONITOR-versiossa 9.0
Järjestelmäsuositukset
Lisätoiminnot

*Lisätoiminto