Käyttävätkö asiakkaanne tai toimittajanne MONITORia?

MONITOR-to-MONITOR

Kommunikointia parhaimmillaan

MONITOR-to-MONITOR on toiminto, joka helpottaa viestintää MONITORia käyttävien asiakkaiden ja toimittajien kanssa. Kun esim. lähetät tai vastaanotat tilauksen tai tilausvahvistuksen MONITORissa sähköpostitse, linkkinä lähetetään xml-tiedosto, jota vastaanottaja voi käyttää rekisteröidäkseen tapahtuman omaan MONITOR-järjestelmäänsä. Tiedosto tuodaan MONITORiin suoraan sähköpostiviestistä vetämällä ja pudottamalla.

MONITOR-to-MONITOR
Tapahtumat, joissa toimintoa on mahdollista käyttää:
Tapahtuma (asiakas)  mail Tapahtuma (toimittaja)
 1. Ostotilauksen lähettäminen  arrow-right  2. Myyntitilauksen rekisteröinti
 4. Tilausvahvistuksen rekisteröinti ostotilauksesta  arrow-left  3. Tilausvahvistuksen lähettäminen
 6. Ostotilausilmoituksen rekisteröinti  arrow-left  5. Ilmoituksen lähettäminen
 8. Ostolaskun rekisteröinti  arrow-left  7. Laskun lähettäminen
 9. Reklamaatioraportin lähettäminen  arrow-right  10. Asiakaspoikkeaman rekisteröinti
 11. Toimitussuunnitelman lähettäminen  arrow-right  12. Myyntiennusteen rekisteröinti
Lisäksi järjestelmä sisältää toimintoja perustietojen ylläpitämiseksi lähettämällä ja vastaanottamalla tuotetietoja, hintoja, hankinta-aikoja, vuosivolyymeja ja toimittajan tuotenumeroja sähköpostitse. Erona on, että tuonnin tueksi liitetään tekstitiedosto.