Lisätoiminnot

MONITOR-järjestelmään on saatavissa useita lisätoimintoja/-tuotteita. Lisätoiminnot ostetaan erikseen. Alla lista MONITORin lisätoiminnoista/-tuotteista aakkosjärjestyksessä. Voit myös ladata tuote-esitteen. Joistakin lisätoiminnoista on myös olemassa esittelyvideo. Ota yhteyttä, jos haluat tietää hinnoista.

Huom! Lisätoimintoja ei ole saatavissa kaikilla kielillä, joita MONITORissa on. Ota yhteyttä, jos haluat tietää, millä kielillä kutakin lisätoimintoa on saatavissa.

Teemme parhaillaan uutta tuote-esitettä ruotsiksi ja englanniksi, minkä vuoksi sivulla saattaa olla sekä vanha että uusi versio tuote-esitteestä. Jos lisätoiminnosta ei ole olemassa tuote-esitettä, ota yhteys puh. +46 650 766 00 tai s-postitse: [email protected] Tuote-esitteet ovat PDF-tiedostoja ja niiden lukeminen vaatii esim. Adobe Readerin, Foxit Readerin taiSumatra PDF:n.

Agentti

Agentti on toiminto, jonka avulla rutiinitehtävät on mahdollista suorittaa automaattisesti. Agentti voi myös seurata tapahtumia.

   

Käyttöomaisuusrekisteri

Käyttöomaisuusrekisteri sisältää joukon rutiineja yrityksen käyttöomaisuuden rekisteröimiseksi. Sisältää myös poistolaskelmat sekä inventointilistojen tulostuksen ja tarrojen tulostuksen inventaarien merkitsemiseksi.

   

Liiketoimintatiedon hallinta

MONITOR Liiketoimintatiedon hallinta sisältyy järjestelmään vakiona, mutta on erillinen MONITORin ulkopuolinen ohjelma. Ohjelmassa on valmis näkymä kaikille MONITOR-moduuleille. Näkymät on konfiguroitu valmiiksi, joten ohjelma on käyttövalmis. Liiketoimintatiedon hallinta toimii yrityksen päätöksenteon tukena.

   

Dokumenttien hallinta

Dokumenttien hallinta mahdollistaa ulkoisten dokumenttien (kuten piirustusten, sopimusten jne.) linkityksen asiakkaisiin, toimittajiin, tuotteisiin ja tilauksiin. Dokumentteja on näin mahdollista katsella suoraan tietueessa, johon ne linkitetään. Linkitetty piirustus on esim. mahdollista tulostaa tuotantotilausta tulostettaessa. Jos piirustukseen tehdään muutoksia, oikea versio tulostuu automaattisesti tilausta tulostettaessa.

   

Huoltojen hallinta

Huoltojen hallinta on uusi toiminto MONITORin versiossa 8.0. Se on suunnattu yrityksille, jotka huoltavat toimittamiaan tuotteita. Toiminnon avulla voit suunnitella, tallentaa tietoja ja raportoida tuotteiden huoltotöitä. Huoltojen hallintaa on mahdollista käyttää erilaisiin huolto- ja asennustöihin. Sitä voidaan käyttää sekä oman henkilökunnan että ulkoisten toimittajien/yhteistyökumppanien suorittamiin huoltoihin joko asiakkaan luona tai omassa yrityksessä. Toiminto on saatavissa myös matkapuhelinsovelluksena, jolloin kentällä työskentelevät huoltoteknikot voivat helposti suunnitella ja raportoida työnsä.

   

EDI

Ratkaisu mahdollistaa dokumenttien sähköisen siirron liikekumppaneiden kesken rakenteisten viestien muodossa. Kyseessä voi olla esimerkiksi sähköiset viestit oman ja asiakkaan toiminnanohjausjärjestelmän välillä tiedonsiirron tapahtuessa lähes automaattisesti. Harkittaessa EDI-ratkaisua yhteydenpitoon asiakkaan tai toimittajan kanssa kannattaa miettiä: Mitä liikedokumentteja asiakkaan/toimittajan ja yrityksen välillä lähetetään ja mitä viestintätapaa niiden siirtoon halutaan käyttää?”

   

Erikoisraportit

Erikoisraportit* ovat räätälöityjä kysymysrutiineja, joiden SQL-kysymykset, hakuikkunoiden ulkomuodon ja raporttilistan asiakas voi muotoilla itse. Omien raporttien luomiseen tarvitaan raporttityökalua.

   

Sähköinen laskunkäsittely (SLK)

SLK tarjoaa järjestelmätuen yrityksen ostolaskujen sähköistä käsittelyä varten. Toiminnon avulla koko ketju tulorekisteröinnistä sähköiseen hyväksymiseen, lopulliseen kirjaukseen sekä uudelleen hakuun voidaan järkeistää. SLK ei sisällä skannaus palvelua tai laskujen tulkinnan.

   

Palkkaperusteen vienti

Palkkaperusteen viennissä on mahdollista viedä työaikoja sekä läsnä- ja poissaololeimauksia Konepajatiedoista seuraaville palkkaohjelmille tarkoitettuihin vientitiedostoihin: Kontek, Agda, Hogia Lön, Hogia Lön Plus, SoftOneLön, Visma 600, Carat, HR+, Personec sekä Huldt & Lillevik.

   

Sisäinen laskenta

Sisäisen laskennan avulla varasto- ja KET-tapahtumat saadaan integroitua laskentaan (päivittää varasto- ja KET-tilit kirjanpitoon). Rutiini sisältää ”controller-toiminnon”, joka parantaa ennakkolaskelmien tarkastusta/täsmäytystä niin, että ne vastaavat paremmin todellisuutta (tuloslaskelman kuluja).

   

Myyntitilausten siirto

Myyntitilausten siirtoa voidaan käyttää, jos myyntiyhtiö ottaa vastaan tilauksia asiakkailta ja tuotantoyhtiö hoitaa valmistuksen. Myyntitilausten siirto pystyy automaattisesti siirtämään myyntiyhtiössä rekisteröidyt myyntitilaukset ja luomaan vastaavan myyntitilauksen tuotantoyhtiöön. Kun tilaukset toimitetaan tuotantoyhtiöstä, myyntitilausten siirto rekisteröi automaattisesti vastaavan tapahtuman myyntiyhtiöön.

   

Varastopaikkajärjestelmä

Varastopaikkajärjestelmä mahdollistaa varastopaikkojen rekisteröinnin ja sisältää muutamia uusia toimintoja, kuten listan kaikista, vapaista ja varatuista varastopaikoista, varastopaikkatarpeen analyysin, ehdotuksen vapaista paikoista varastoon tuloraportoitaessa (tuotteiden varastointisäännön kautta). Varastopaikkojen rekisteröinti tapahtuu automaattisesti generoimalla, mikä helpottaa työtä.

   

Varastopisteiden hallinta

Varastopisteiden hallintaa voidaan käyttää, kun juridinen yhtiö on jaettu useampaan yksikköön. Yksiköt voivat olla jaettuja varastoja tai kokonaisia toimintayksiköitä, joilla on oma tuotanto ja oma tilausvirta.

   

MONITOR Mobile

MONITOR Mobile on älypuhelimille ja taulutietokoneille tarkoitettu sovellus. Se tarjoaa yleiskatsauksen ja suoran yhteyden MONITORin tietoihin. Sovelluksen avulla saat helposti tietoa asiakkaista, tarjouksista, tilauksista sekä tuotteista ja voit seurata yrityksen tunnuslukuja MONITORissa.

MONITOR Mobile on olemassa älypuhelimille ja taulutietokoneille, joiden käyttöjärjestelmä on iOS 5 tai uudempi, Android 2.2 tai uudempi ja Windows Phone versio 8.0 tai uudempi.

Lue lisää.

   

MONITOR PDA

MONITOR PDA on käsipäätesovellus, joka mahdollistaa tiettyjen MONITORin rutiinien käytön Windows Mobile -pohjaisilta käsipäätteiltä.

   

MONITOR verkkokauppa

Verkkokaupan avulla asiakkaiden on helppo tehdä tilauksia, tarkastella tilausten tilaa ja historiaa sekä nähdä ajankohtaiset tuotetiedot. Verkkokaupassa yritys voi myös esitellä asiakkaille uutisia, kampanjoita ja listoja suosituimmista tuotteista. -> Verkkokaupan esittely

Lue lisää.

   

Tuotekonfiguraattori

Tuotekonfiguraattorin avulla tuotteesta on mahdollista yhdistellä useampi variantti. Tuotekonfiguraattori pohjautuu perusrakenteeseen, jonka pohjalta tuotteen eri variantit yhdistellään rekisteröityjen sääntöjen mukaan. Sen jälkeen on mahdollista laskea hinnat ja luoda tuotantotilaus. Tuotekonfiguraattori auttaa hallitsemaan useita variantteja samasta tuotteesta. Toiminto on erittäin hyödyllinen ja helpottaa markkinointia, tuotantoa ja jälkimarkkinointia.

   

Valuuttakurssin päivittäjä

Valuuttaakurssin päivittäjä on ohjelma, joka lataa valuuttakurssit keskuspankista* ja tuo ne MONITORiin. Vain MONITORiin rekisteröidyt valuutat päivittyvät.

* Ohjelma tukee tällä hetkellä seuraavia pankkeja: Euroopan keskuspankki, Puolan kansallispankki, Liettuan keskuspankki, Ruotsin valtionpankki.

   

Työkalurekisteri

Työkalurekisteri sisältää kaikki työkalujen hallintatoiminnot, kuten työkalurekisteri/työkaluryhmät, työkaluvarasto, hylkäys, kalibrointi, värikoodit, kalibrointiloki, inventointi, tilauspiste- ja varastoarvolista sekä työkaluloki. Rutiinissa on myös mahdollista käsitellä työkalujen rakenteita, linkittää työkaluja rakenteisiin ja varata työkaluja tuotantotilauksiin.