Monitor satser ytterligere i Norge

norge-lansering_16-9.jpg

Jörgen Persson, Monitors eier, Jonas Persson, midlertidig adm. dir. i det norske datterselskapet og Morgan Persson, adm. dir. for Monitor Group.

Monitor fortsetter sin kraftige utenlandsetablering, og denne gangen er det i nabolandet Norge foretaket legger inn et ekstra gir.

Den svenske leverandøren av forretningssystemer med over 4000 kunder globalt, starter nå et eget datterselskap i Norge etter tidligere å ha samarbeidet med et partnerfirma. Planen er å ansette flere konsulenter og selgere.

– Vi har allerede over hundre kunder i det norske markedet, hvor en del salg og konsulentvirksomhet har vært utført av personale fra Sverige. Vi har hatt forskjellige typer samarbeid med partnere som har støttet oss lokalt. Vi registrerer det store potensialet og har derfor bestemt oss for å gå inn med full styrke og starte opp et eget firma for å virkelig være med å utfordre det norske markedet, sier Jonas Persson, ansvarlig for forretningsutvikling og midlertidig adm. dir. for Monitor Norge.

Monitor har i de siste årene gjort store framskritt på flere markeder rundt om i verden, med datterselskap i Polen, Finland, Kina og Malaysia. Satsingen i Norge følger foretakets strategi.

– Mange firmaer velger å ligge lavt under den pågående pandemien, og vårt utgangspunkt kunne selvsagt vært bedre. Til tross for det har vi valgt å satse ytterligere midler og styrke for å høste fordeler på sikt. Vi har i lengre tid hatt salg i Norge, og akkurat som i andre land hvor vi har valgt å starte et datterselskap, anså vi at det ikke lenger var noe som hindret oss. Vi har stor tiltro til utviklingen av vårt norske selskap, sier Morgan Persson, konsernsjef i Monitor Group.

Innen kort tid kommer Monitor til å begynne rekrutteringen til det norske kontoret. Det langsiktige målet er å ha bare lokalt personale.

– Jeg tror virkelig at vi vil ha lokalt personale på kontoret, som trolig blir i Lillestrøm, og rundt om i Norge. Derfor har vi nå startet en bred rekrutteringskampanje. Vi har allerede fått inn et antall interesserte og håper på fortsatt god respons, sier Jonas Persson.