Klippan Safety: Bezpieczeństwo, jakość i estetyka dla branży motoryzacyjnej

W branży motoryzacyjnej bezpieczeństwo odgrywa szczególną rolę. Dostawcy muszą spełniać rygorystyczne wymogi produkcji wielu różnorodnych elementów nie zapominając przy tym o terminowości, jakości i estetyce. Do tego celu Klippan Safety, partner największych producentów samochodowych na świecie, wykorzystuje potencjał systemu ERP, elektroniczną wymianę danych oraz zasoby firmy.

Produkcję w zakładzie Klippan Safety charakteryzuje bardzo duże zróżnicowanie produktów, zarówno pod względem przeznaczenia, gabarytów jak i stopnia skomplikowania. Każde z wytwarzanych rozwiązań musi spełniać rygorystyczne wymogi bezpieczeństwa, gdyż od nich zależy zdrowie i życie osób znajdujących się w pojeździe, w którym zostały zamontowane.

W ostatnich latach Klippan Safety rozwija się niezwykle dynamicznie. Firma zajmująca się opracowywaniem i wytwarzaniem kompletnych systemów bezpieczeństwa, składowania oraz mocowania stosowanych w branży motoryzacyjnej notuje kilkunastoprocentowy wzrost sprzedaży rok do roku. Wysoka jakość produktów sprawia, że z rozwiązań Klippan Safety korzystają tak prestiżowe marki jak Mercedes, Volkswagen, Jaguar, MAN, Volvo czy Scania.

Rozwój kompetencji

Doskonałe wyniki finansowe to nie jedyny powód do dumy Marka Pałaca, Dyrektora Zarządzającego w firmie Klippan Safety.

„Przez ostatnie dwa lata podwoiliśmy poziom zatrudnienia oraz wprowadziliśmy dwuzmianowy system pracy. Oprócz tego zwiększyliśmy powierzchnię produkcyjną o 20%. Cały czas rozwijamy również kompetencje naszego zakładu. Rozszerzyliśmy działalność firmy, tworząc dział projektowy, a także rozbudowując działy logistyki, zakupów i kontroli jakości” – tłumaczy Marek Pałac.

Biorąc pod uwagę rosnące potrzeby firmy, Klippan Safety planuje budowę nowego zakładu produkcyjnego, który pozwoli na realizację jeszcze większej liczby zamówień oraz dalszy rozwój proponowanej oferty.

Efektywne wykorzystanie zasobów firmy

W portfolio Klippan Safety znajduje się kilkaset różnego rodzaju produktów, od pasków do mocowania gaśnic po sieci czy pasy zabezpieczające łóżka w kabinie ciężarówek. Rozwiązania nie tylko muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa, ale również cechować się wysoką estetyką i jakością, gdyż tego wymagają marki prestiżowe, do jakich zaliczają się klienci Klippan Safety. Oznacza to, że firma musi maksymalnie wykorzystywać swoje zasoby. Nie byłoby to możliwe bez wsparcia systemu klasy ERP.

Najważniejszym modułem systemu MONITOR ERP, który wspiera rozwój firmy Klippan Safety, jest planowanie produkcji. Aplikacja pozwala określać czasy jednostkowe operacji oraz zestawienie komponentów potrzebnych do wykonania produktu końcowego. Znajdujące się na hali terminale umożliwiają pracownikom wprowadzanie do systemu informacji na podstawie, których kierownictwo Klippan Safety analizuje jak przebiega proces produkcyjny.

„Wykorzystujemy system MONITOR ERP do mierzenia wydajności naszych pracowników. Na podstawie informacji wprowadzanych przez zespół jesteśmy w stanie dokładnie rozliczać czas pracy, a także wskazać elementy wymagające poprawy” – wyjaśnia Marek Pałac.

MONITOR ERP ułatwia również zarządzanie gospodarką magazynową, zarządzanie zamówieniami oraz kontakty z klientami czy innymi placówkami firmy, dzięki elektronicznej wymianie danych. Planowanie zakupów odbywa się na podstawie analizy zleceń wpływających do systemu. Zanim wprowadzono system ERP pracownicy Klippan Safety korzystali z prostych rozwiązań takich jak arkusze Excel. Metody te były jednak zawodne i zabierały pracownikom dużo czasu, gdyż nie dawały możliwości zautomatyzowania powtarzalnych czynności. /p>

W produkcji nie ma czasu na eksperymenty

Marek Pałac nie ukrywa, że potrzeba implementacji systemu ERP była ściśle związana z rozbudową zespołu. Proste arkusze kalkulacyjne umożliwiały funkcjonowanie, gdy w firmie pracowało 20 osób, jednak biorąc pod uwagę obecną skalę zatrudnienia konieczne było sprawne wdrożenie rozwiązania pozwalającego na zarządzanie wciąż rozwijającym się przedsiębiorstwem.

Zaletą systemu MONITOR jest dostosowanie jego funkcjonalności do potrzeb firm produkcyjnych. Nie ulega jednak wątpliwości, że tylko sprawdzone aplikacje oraz doświadczony zespół wdrożeniowy dają pewność zachowania ciągłości pracy. Jak podkreśla Marek Pałac „w produkcji nie ma czasu na eksperymenty”.

Kluczowe fakty:
Firma: Klippan Safety
Branża:systemy bezpieczeństwa i mocowań – branża motoryzacyjna
Okres użytkowania systemu: od 2004 r.
Wykorzystane moduły:produkcja, zakup, sprzedaż, magazyn
Liczba pracowników w Polsce: 270
Liczba użytkowników: 20

Kluczowe korzyści systemu Monitor ERP wskazane przez klienta:

  • Możliwość automatyzacji procesów
  • Łatwiejsze planowanie produkcji
  • Lepsze zarządzanie zasobami firmy, w tym czasem pracy zespołu
  • Intuicyjność i łatwość obsługi
  • Przejrzyste raporty umożliwiające dostrzeżenie nieprawidłowości i wprowadzenie korekty
  • Wysoki poziom wsparcia technicznego

 

Kontakt:
Jarosław Jaśkiewicz
Business Development Manager
Monitor ERP System
E:[email protected]
T: 0048 728 385 080