14 września 2017 | godz. 9:30

Produktywność w erze cyfryzacji

Jak firmy produkcyjne z regionu północnej Polski
mogą konkurować w skali międzynarodowej


Spotkanie menedżerów firm produkcyjnych

 • 45

  Dni

 • 4

  Godzin

 • 17

  Minut

 • 44

  Sekund

MIEJSCE

Business Club Szczecin
Pl. Batorego 4
Szczecin

UCZESTNICY

Prezesi, Dyrektorzy, Menedżerowie produkcji, logistyki i informatyki

TEMATYKA

Nowoczesne narzędzia wspomagające zarządzanie i rozwój międzynarodowy firm wytwórczych

O wydarzeniu

Firmy z regionu zachodniopomorskiego znajdują się w strategicznym położeniu geograficznym, na styku największych rynków międzynarodowych – Niemiec i krajów skandynawskich. Tworzy to wyjątkową szansę rozwoju na nowych rynkach, ale również wyzwanie związane ze spełnieniem wyjątkowych wymagań.

Celem spotkania „Produktywność w erze cyfryzacji” jest próba wypracowania najlepszych praktyk biznesowych pozwalających na realną poprawę wyników firmy i dalszą ekspansję na nowych rynkach, dzięki cyfryzacji procesów. Podczas wydarzenia zostaną zaprezentowane przykłady polskich firm, które z powodzeniem wykorzystują narzędzia cyfrowe do optymalizacji swojej działalności.

Spotkanie będzie okazją do wymiany najlepszych praktyk, które mogą wykorzystać firmy z regionu zachodniopomorskiego. Podczas spotkania goście będą mogli poznać przykłady rozwiązań funkcjonujących w polskich zakładach produkcyjnych z regionu zachodniopomorskiego.

Zagadnienia:

 • Potencjał rynków międzynarodowych:
  szanse rozwojowe dla firm z północnej Polski.
 • Standardy współpracy w międzynarodowych łańcuchach dostaw:
  jak współpracować z dużymi firmami na rynkach globalnych.
 • Oczekiwania klientów wobec firm produkcyjnych:
  jak podnieść swoją konkurencyjność, dzięki narzędziom informatycznym.
 • Standardy dotyczące zarządzania informacją w firmach produkcyjnych:
  Wykorzystanie narzędzi cyfrowych.

Dlaczego warto wziąć udział?

Konkretne przykłady

firm i rozwiązań dla firm produkcyjnych

Unikatowa wiedza

o sposobach działania najskuteczniejszych firm w regionie

Spotkanie z ekspertami

z firm wytwórczych

Poznanie rozwiązań

podnoszących efektywność działania i rozwój na rynkach międzynarodowych

Prelegenci

Przedstawiciele zarządów
firm produkcyjnych w
regionie zachodniopomorskim

Przedstawiciel
firmy
Monitor ERP

Przedstawiciel Północnej Izby Gospodarczej

Agenda

Godzina Temat
9:30 – 10:00 Powitanie gości, poranna kawa
10:00 – 10:15 Wprowadzenie do spotkania i przedstawienie gości
10:15 – 10:45 Wpływ nowych technologii na konkurencyjność firm przyszłości – keynote speech.
10:45 – 11:00 Dyskusja w przerwie kawowej
11:00 – 11:45 Rozwiązania sprzyjające rozwojowi polskich firm wytwórczych
11:45 – 12:30 Praktyki i doświadczenia firm produkcyjnych
12:30 – 13:30 Dyskusja: „Jak podnieść efektywność działania firm z regionu północnej Polski, dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii”
13:30 – 14:30 Lunch – kontynuacja dyskusji, wnioski

Case Study

Poznaj przykłady polskich zakładów produkcyjnych, które odniosły sukces na rynkach międzynarodowych

Pobierz Raporty

Chcesz wiedzieć czego możesz spodziewać się po naszym spotkaniu? Zachęcamy do zapoznania się z raportami p.t. „Droga do produktywności” oraz "Produktywność by Sweden", które powstały w oparciu o opinie menedżerów z polskich firm produkcyjnych. Dowiedz się przed jakimi wyzwaniami stoją polskie firmy wytwórcze, co ma największy wpływ na ich rozwój oraz jakie cechy systemu ERP są najważniejsze.

Zarejestruj się na spotkanie „Produktywność w erze cyfryzacji”

Dojazd i kontakt:

O Monitor ERP