Dostosowania

Oferujemy Ci jeszcze więcej możliwości! System MONITOR w wersji podstawowej to efektywne narzędzie do zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym. Czasem jednak potrzebne jest rozwiązanie uszyte na miarę.
W dziale Monitor Adaptation opracowujemy rozwiązania dostosowane do specyficznych potrzeb danego przedsiębiorstwa, aby cała działalność była objęta jednym systemem.
Oferujemy rozwiązania dla większości problemów – począwszy od dostosowania formularzy po zapewnienie integracji z całkowicie zautomatyzowanym systemem produkcji.

Oto najczęściej tworzone dostosowania:

  • E-moduły – począwszy od prostych raportów po zestawienia z możliwością aktualizacji. Przykładowe zestawienia tego typu to Kalkulacja Wyrobu/Pracownik, Wybiórcza Kalkulacja Wyrobu, Wydruk Etykiet itd.
  • Dostosowanie formularzy do potrzeb klienta.
  • Konwersja danych w związku z instalacją systemu. Oferujemy również uzupełnienie systemu o dodatkowe dane po instalacji, masową aktualizację, integrację/podział baz danych w ramach kilku przedsiębiorstw.
  • Import specjalny i eksport specjalny, np. przeniesienie struktury produktu z systemu CAD, transfer danych finansowych do systemów zewnętrznych lub do systemu nadrzędnego.
  • Połączenie z maszyną przez programy i usługi zewnętrzne. Umożliwia to raportowanie ręczne i automatyczne w systemie MONITOR.
  • Raportowanie przez Internet – funkcja ta umożliwia raportowanie zamówień zakupu, zamówień klienta i zamówień produkcyjnych przez Internet. Dzięki temu raportowanie może odbywać się bezpośrednio z palmtopa. W ten sposób można także przeprowadzić inwentaryzację, zmianę miejsca magazynowego oraz pobranie z magazynu.
  • Dostosowanie baz danych do przechowywania informacji specyficznych dla danego klienta itp.
  • Business Intelligence – możliwość wyświetlania aktualnej sprzedaży/produkcji/dostawy zarówno wewnętrznie, jak i w systemach zewnętrznych.

Zapraszamy do kontaktu i skonsultowania z nami Państwa potrzeb w zakresie dostosowania systemu – w firmie Monitor dysponujemy przekrojową wiedzą i niezbędnymi kompetencjami.

Dane kontaktowe

Prosimy o przesyłanie zapytań w sprawie dostosowań mailem do Działu Dostosowań.

E-mail: [email protected]

Jeśli w związku z zapytaniem o dane dostosowanie otrzymali Państwo numer sprawy z Działu Wsparcia Technicznego, prosimy o podanie tego numeru w polu tematu w następujący sposób: ”[Case123456]”, gdzie 123456 to Państwa numer sprawy.