Funkcje dodatkowe

System ERP MONITOR można uzupełnić o różnorodne funkcje i produkty dodatkowe. Funkcje dodatkowe kupuje się oddzielnie. Poniżej znajduje się wykaz wszystkich funkcji dodatkowych wraz z krótkim opisem. Prosimy o kontakt w celu uzyskania informacji o ich cenie.

Agent

Agent to funkcja dodatkowa w systemie MONITOR umożliwiająca automatyczną realizację rutynowych funkcji i poleceń. Agentowi można również zlecić monitorowanie i kontrolowanie bieżących zdarzeń.

(Angielski)  

EDI

Interfejs komunikacji EDI umożliwia zautomatyzowaną wymianę wiadomości EDI z klientami i dostawcami. System Monitor obsługuje kilkaset różnych formatów EDI.

 
 

EZF

EZF to narzędzie do elektronicznego zarządzania fakturami, obejmujące cyfrowe wczytywanie, dystrybucję i wyszukiwanie faktur obcych. Funkcja ta jest dostępna również w postaci internetowej – EZF On-line.

  (Angielski)  

Kartoteka Narzędzi

Funkcja ta obejmuje procedury zarządzania narzędziami, np. rejestr narzędzi, wydawanie i zdawanie narzędzi oraz inwentaryzację i jest zintegrowana z pozostałymi modułami systemu MONITOR.

  (Angielski)  

Konfigurator Produktów

Konfigurator zapewnia wsparcie w zarządzaniu produktami robionymi pod zamówienie klienta w oparciu o przygotowane szablony. Skonfigurowany produkt można następnie wycenić i przesłać na produkcję.

  (Angielski)  

Księgowość zarządcza

Funkcja ta umożliwia dekretację wszystkich operacji magazynowych i produkcyjnych oraz ich transfer do księgi głównej w Module Księgowość systemu MONITOR. Umożliwia to bardziej efektywne monitorowanie i kontrolę produkcji pod względem ekonomicznym oraz sprawozdawczości finansowej dostosowanej do potrzeb firmy.

  (Angielski)  

MONITOR Mobile

MONITOR Mobile to aplikacja na telefony komórkowe i tablety. Zapewnia łatwy dostęp do informacji dostępnych w systemie MONITOR, umożliwiając efektywny wgląd w bieżącą działalność firmy.

  (Angielski)  

MONITOR PDA

MONITOR Personal Digital Assistant to aplikacja na palmtopy umożliwiająca wykonywanie czynności magazynowo-produkcyjnych w systemie MONITOR z palmtopa z systemem operacyjnym Windows Mobile.

  (Angielski)  

MONITOR Web-Shop

MONITOR Web-Shop zwiększa efektywność zarządzania firmą i umożliwia klientom samodzielne wprowadzanie zamówień, wgląd w informacje o statusie zamówienia oraz zamówieniach archiwalnych, oraz uzyskanie dostępu do aktualnych informacji na temat danego produktu.

  (Angielski)  

Transfer Zamówień Klientów

Narzędzie Transfer Zamówień Klientów zapewnia wsparcie systemowe w zakresie przekazywania zamówień między firmą handlową i firmą produkcyjną. Narzędzie to ułatwia zarządzanie działalnością – firma handlowa przyjmuje zamówienia od klientów, a firma produkcyjna zajmuje się produkcją.

  (Angielski)  

Zarządzanie Dokumentami

Funkcja Zarządzanie Dokumentami umożliwia podłączenie dokumentów zewnętrznych (spoza bazy danych), np. rysunków lub umów. Dokumenty te można następnie przeglądać z miejsca, do którego zostały podłączone.

  (Angielski)  

Zarządzanie Magazynami

Jeśli firma posiada magazyny w różnych lokalizacjach ten dodatek pomoże w efektywnym zarządzaniu. Umożliwia on zarządzanie wszystkimi procesami z perspektywy różnych jednostek geograficznych lub logicznych w przedsiębiorstwie.

(Angielski)