Produktionsplanering som ger framgång

Vad handlar egentligen er verksamhet om?
Konkurrensen är tuff, ni är bra på det ni gör, ni har duktiga medarbetare, men ändå håller ni inte era leveranstider. Priserna i tillverkningen sticker i väg och ni har inte koll på era saldon. Många brukar känna igen sig i detta och kanske är ni ett av dessa företag. Målet för er verksamhet är att tjäna pengar. Det är grunden i allt företagande, för att utvecklas, växa eller bara att ha personal som mår bra. Och om det primära är att ni ska tjäna pengar så krävs en hel del bakomliggande arbete för att lyckas. Vi har nämnt några viktiga ingredienser och alla dessa har egentligen en gemensam nämnare – nöjda kunder. Som tillverkande företag är det av yttersta vikt att hålla sina leveranstider för att få nöjdare kunder.

Vad innebär det att ha nöjdare kunder?
Vi brukar ofta prata om synergieffekter; gör ni som företag bra saker och håller det ni lovar så gör ni er omgivning nöjd. När kunder blir nöjda vill de gärna berätta det för andra; varför det tycker att något är bra; varför just ert företag är bra. De vill rekommendera er till sina vänner och av erfarenhet även till sina konkurrenter. Det är inte så mycket svårare än så. Varför krångla till det? Ni vill väl nå era mål?

Vad behöver vi då göra?
Det viktigaste är att ni gör en genomlysning av verksamheten. Hur arbetar ni i dag? Vad gör ni bra? Och framförallt, vad kan ni förbättra och vilket systemstöd krävs för att göra det? Har ni det stöd ni behöver i alla era processer? Bereder ni på ett bra sätt? Är materialet på plats i tid från era leverantörer? Är förkalkylerna i sin ordning? Prioriterar ni arbetena i rätt ordning? Har ni kapacitet i maskinen? Det är några av de frågor ni bör ställa er.

Lösningen – produktionsplanering som ger framgång
När ni har sett över detta så är det dags att skrida till verket och se vilka som kan hjälpa er. Vi på Monitor har konsulter med över 20 års erfarenhet som dagligen arbetar med att få med medarbetarna i förändringen. Vi kan hjälpa er att organisatoriskt applicera ett arbetssätt som tillsammans med vårt affärssystem kommer att ta er verksamhet till nya höjder. Det du tänker på kommer att hända – ni kommer att få en produktionsplanering som ger framgång och som i sin tur ger er nöjdare kunder.