Vores forretningsidé

Monitor ERP System AB tilbyder et standardiseret forretningssystem optimeret til produktionsvirksomheder.

Vores vision

Vores vision er at være den førende leverandør af forretningssystemer og levere et komplet system til vores målgruppe - produktionsvirksomheder.

Vores strategier

Uafhængige – I Sverige sker markedsbearbejdning i eget regi.

Engagerede – Øget salg gennem gode og langsigtede relationer.

Ekspanderende – Øge internationalt salg i udvalgte lande gennem datterselskaber og partnere.

Lydhøre – Konstant udvikle programfunktionalitet for at imødekomme markedets behov. Udviklingen foregår i tæt samarbejde med vores kunder

Kompetente – Implementering sker med professionelle konsulenter med godt branchekendskab.

Velorganiserede – Fælles teknisk platform for al produktudvikling.

Tilgængelige – Tilbyde førsteklasses support for maksimal kundetilfredshed.

Omkostningsbevidste – Omkostningseffektivitet i alle led.

Effektive – Minimere tidsforbrug gennem letanvendeligt program, letforståelige instruktioner og effektive metoder til implementering.

Fokuserede – Skabe miljøer for effektivt lederskab.

Attraktive – Være en attraktiv arbejdsgiver og arbejdsplads, der også fremmer medarbejdernes sundhed.