Sustainability by Monitor

Monitor ERP System lanseeraa huippuluokan ympäristötoiminnot

Valmistavan teollisuuden järjestelmätoimittaja Monitor ERP System ottaa suuren kehitysaskeleen ympäristövaikutuksien seurannan ja raportoinnin saralla. Monitor ERP -ohjelmistoon sisältyy tulevaisuudessa kestävän kehityksen toiminnot, Sustainability by Monitor. Toiminnallisuuksien avulla valmistavan teollisuuden yritykset voivat raportoida ympäristövaikutuksiaan sekä suunnitella toimenpiteitä päästöjen vähentämiseksi että resurssien optimoimiseksi.

 

Ympäristöasioihin liittyvien vaatimusten määrä teollisuudessa on kasvanut merkittävästi viime vuosina. Enää ei riitä, että on kilpailukykyinen vain hinnan ja toimitusajan puolesta. Täytyy olla kilpailukykyinen myös päästöjen osalta. Monitor ERP on vastannut asiakkaiden tarpeisiin Sustainability by Monitor -toiminnallisuudella. Se mahdollistaa ympäristövaikutusten seurannan ja raportoinnin.

Monitorilla on yli 5 500 asiakasta ympäri maailmaa, joten Sustainability by Monitor -toiminnolla on mahdollisuus vaikuttaa ympäristöasioihin maailmanlaajuisesti. Vaikuttaminen ei rajoitu pelkästään Monitorin asiakkaisiin, vaan se koskee koko toimitusketjua. Yritysten ympäristöystävällisemmät valinnat kannustavat myös toimittajia ja kumppaneita muutoksiin, ja tällä ketjureaktiolla voi olla laajasti myönteisiä vaikutuksia ympäristölle.

Valmistettujen tuotteiden hiilijalanjäljen mittaaminen tapahtuu tuotantokoneiden energiakulutus ja ostetun materiaalin hiilidioksidipäästöarvot huomioiden. Näin tuoterakenteeseen on mahdollista valita ympäristöystävällisimmät materiaalit ja järkevimmät työvaiheet. Lisäksi tavarantoimittajien ja logistiikkakumppaneiden päästötiedot voidaan raportoida osana kokonaisuutta.

”EU:n CSRD-direktiivi (Corporate Sustainability Reporting Directive) tarkoittaa sitä, että myös pienten ja keskisuurten yritysten on laadittava kestävyysraportteja uuden ESRS-raportointistandardin (European Sustainability Reporting Standards) mukaisesti vuodesta 2026 lähtien. Täydentämällä toiminnanohjausjärjestelmässä jo valmiina olevia tietoja energiakulutusta ja hiilidioksidiekvivalentteja (CO2e) koskevilla tiedoilla Monitor ERP voi laskea ympäristövaikutukset tuotetasolla ja auttaa jäsentämään päästöt myös yhtiötasolla (Scope 1:n, 2:n ja 3:n mukaisesti). Näin ohjelmiston käyttäjät voivat helposti seurata yrityksensä ympäristövaikutuksia, raportoida niitä sekä tehdä kestävämpiä päätöksiä liiketoimintaansa liittyen. Tekemällä raaka-aineista, jakelijoista, koneista ja tehtaan kokonaispäästöistä aiheutuvat CO2e-päästöt läpinäkyviksi yritykset voivat paremmin arvioida toimintaansa ja ryhtyä toimenpiteisiin päästöjen vähentämiseksi ja resurssien optimoimiseksi", kertoo Monitor ERP Systemin liiketoiminnan kehityksen parissa toimiva Maria Flöjt.

Monitor ERP System on kehittänyt Sustainability by Monitorin tiiviissä yhteistyössä asiakkaidensa kanssa ja toiminnallisuutta on pilotoinut neljä valmistavan teollisuuden yritystä. Yksi näistä yrityksistä on National Halmstad, joka on erikoistunut korkealuokkaisiin ja laadukkaisiin kumi-, muovi- ja kuitutuotteisiin. ”Sustainability by Monitorin suurin hyöty on se, että se auttaa meitä tunnistamaan tuoteryhmät, jotka aiheuttavat eniten hiilidioksidipäästöjä. Se antaa meille mahdollisuuden löytää keinoja parantaa toimintaamme. Ympäristökuormitusta koskevien tietojen kokoaminen yhteen paikkaan on tehokasta ja läpinäkyvää. Se antaa meille mielenrauhaa", toteaa National Halmstadin laatu- ja ympäristöpäällikkö Daniel Cervin.

"Toivomme, että Sustainability by Monitor auttaa käyttäjiämme vähentämään ympäristöpäästöjään ja vaikuttamaan näin myönteisesti ympäristöön. Olemme ylpeitä, että voimme auttaa yrityksiä tekemään kestävämpiä valintoja uuden Sustainability by Monitor -ympäristötoiminnon avulla. Toivomme, että muutkin yritykset lähtevät tälle tielle", Maria Flöjt lisää.

Kontakti:

Maria Flöjt, Liiketoiminnan kehitysjohtaja Monitor ERP System
Sähköposti: maria.flojt@monitor.se
Puhelinnumero: +46 (0) 650-766 00 (switchboard)