Green Automation Group Oy

Monitoriin investointi on ollut menestys

Ruoantuotanto on pitkään kamppailut suurten haasteiden kanssa — ilmastonmuutos, kaupungistuminen, monimutkaiset tuotantoketjut ja työvoiman saatavuushaasteet ovat asettaneet toimialan koetukselle.

Green Automationin matka alkoi 2000-luvun alussa, kun yritys lähti kehittämään innovatiivisia ratkaisuja ympärivuotiseen kasvihuonetuotantoon. Tämän vision pohjalta syntyi ensimmäinen automatisoitu kasvatusjärjestelmä yrttien ja salaattien vesiviljelyyn. Nykyään yritys on suunnannäyttäjä hydroponisten kasvatusjärjestelmien toimittajana.

Ennen kaikkea tarvittiin seurattavuutta ja läpinäkyvyyttä koko tilaus-toimitusprosessiin, koska hajautetut järjestelmät eivät tarjonneet ajantasaista tietoa tilanteesta. Oli siis löydettävä yksi kaikenkattava järjestelmä.
Tero Laakso, toimitusjohtaja

2010-luvulla tehty läpimurto Pohjois-Amerikan markkinoille johti voimakkaaseen kysynnän kasvuun vuosikymmenen loppuun tultaessa. Green Automationin toimitusjohtaja Tero Laakso kertoo, että rajusti kasvavaa kysyntää oli vaikea hallita ilman ERP-ohjelmistoa. Prosessin seurattavuus ja mahdollisuus purkaa isot kokonaisuudet pienemmiksi paloiksi olivat oleellinen kasvun edellytys. Tämä mahdollisti suuremman tuotantoresurssimäärän hyödyntämisen. Toimitusprojektien jatkuessa useiden tilikausien yli kyky seurata kustannuksia tarkasti oli myös haasteellista. Varaosamyynnin muistinvaraisuus oli suuri ongelma ja asiakkuuksien hoito kaipasi parempaa seurattavuutta. Uuden ERP-järjestelmän hankinnan myötä järjestelmällisyys parani: tiedot kerättiin yhteen paikkaan ja kaikkien saataville.

Green Automationin kasvun kiihtyessä ERP-hanke nousi toiminnan kehityksen keskiöön. Uuden toiminnanohjausjärjestelmän löytämiseksi Green Automation kartoitti projektiluonteiseen toimintaan sekä valmistavan teollisuuden tarpeisiin soveltuvia järjestelmiä ja päätti lopulta investoida Monitor ERP-järjestelmään. Valinta perustui erityisesti monitasoisten tuoterakenteiden käsittelyyn järjestelmässä sekä kykyyn hallita erilaisia hankintaprosesseja. Monitor ERP auttaa yhdistämään kaikki toimitusketjuun liittyvät prosessit. Yksittäisen projektin osalta on mahdollista seurata projektin etenemistä ja sen kustannuksia, tunnistaa materiaalien ja työvoiman tarpeita eri prosessin vaiheissa sekä löytää mahdolliset pullonkaulat ja riskit. Päättyneiden projektien tiedot ovat hyödynnettävissä uusien projektien suunnittelussa ja toteutuksessa.

-Ennen kaikkea tarvittiin seurattavuutta ja läpinäkyvyyttä koko tilaus-toimitusprosessiin, koska hajautetut järjestelmät eivät tarjonneet ajantasaista tietoa tilanteesta. Oli siis löydettävä yksi kaikenkattava järjestelmä, sanoo Laakso.

Monitor ERP-järjestelmän käyttöönotto aloitettiin alkuvuodesta 2021. Monitorin konsultit olivat mukana kouluttamassa sekä tukemassa organisaatiota siirtymään uuteen järjestelmään. Monitorin Petri Reinilä kertoo, että käyttöönoton aikana tehtiin tuotannonjärjestelyjä, kun tunnistettiin tuotannon pullonkauloja, kuten tiettyjen komponenttien saatavuushaasteita ja rajoituksia.

-Aiemmin projekteja oli tehty yksitellen ja jokaisella projektilla oli oma korvamerkitty tilansa. Käyttöönoton aikana kasvu oli kuitenkin kovaa ja kun he alkoivat tehdä komponentteja sarjoina ja erätavarana, se paransi heti tehokkuutta ja läpimenoaikaa, kertoo Reinilä.

Materiaaliohjauksella on merkittävä rooli Green Automationin liiketoiminnassa. Sisäisten prosessien kehitykselle ja automatisoinnille oli myös selkeää tarvetta, erityisesti alihankkijoiden kanssa tehtävän yhteistyön osalta niin komponenttien kuin materiaalien hankinnoissa.

-Suunnittelujärjestelmän integrointi Monitoriin mahdollistaa hankintaprosessin automatisoinnin ja vähentää virheitä Monitorin tehdessä tarvelaskennan 3d-mallien pohjalta, Laakso kuvailee.

Monitorin asiantuntevat konsultit tunsivat järjestelmän läpikotaisin ja ymmärsivät valmistusprosessien ja kokoonpanon erityisvaatimukset projektitoimitusympäristössä.
Tero Laakso

Investointi on ollut menestys, toteaa Laakso. Kokonaisuutena katsottuna tärkeimmät tavoitteet investoinnista on saavutettu ja samalla löydetty tehokkaampia toimintatapoja. Koko tiimi oli sitoutunut muutokseen. Työntekijät omaksuivat Monitor ERP-järjestelmän työtapoja tehokkaasti ja nopeasti. Uudet tuotantojärjestelyt ovat parantaneet tehokkuutta sekä ratkaisseet aiempia ongelmakohtia.

-Monitorin asiantuntevat konsultit tunsivat järjestelmän läpikotaisin ja ymmärsivät valmistusprosessien ja kokoonpanon erityisvaatimukset projektitoimitusympäristössä, sanoo Laakso.

Varaa esittely – tai tilaa Monitor ERP demotunnukset

Haluatko kuulla lisää tai kenties kokeilla Monitor ERP-järjestelmää?

Ota yhteyttä!