SP stainless otti käyttöön Monitor ERP-järjestelmän

SP stainless on vuonna 1989 perustettu metalliteollisuuden yritys, joka tunnetaan parhaiten laadustaan ja toimitusvarmuudestaan. Yritys valmistaa tuotteita prosessiteollisuuden laitevalmistajille kuten Valmetille, Andritzille, ja Metso Outotecille. Nykyään SP stainlessilla on kaksi modernia tuotantolaitosta: yksi Siilinjärven Toivalassa ja toinen Savonlinnassa, ja ne työllistävät 50 metallialan ammattilaista.

Sijoitus tulevaisuuteen

SP stainless Oy:n toimitusjohtaja Arto Koljonen kertoo, että pitääkseen kilpailukyvystään kiinni on yritys investoinut merkittävästi liiketoimintansa kehittämiseen. SP stainlessin asiakkaisiin lukeutuvat prosessiteollisuuden laitevalmistajat, kuten Valmet, ­Andritz ja Metso Outotec. Toimitusjohtaja Koljonen näkee, että ollakseen Suomen laadukkain konepaja heidän on jatkuvasti panostettava liiketoimintansa kehittämiseen ja laatuun.

SP stainlessille oli tärkeä löytää ERP-ratkaisu ja järjestelmätoimittaja, joka voisi auttaa merkittävästi kilpailukyvyn parantamisessa muuttuvassa toimintaympäristössä. Toimitusjohtaja Koljonen kertoo, että halu liiketoiminnan kehittämiseen lähti tarpeesta tehostaa kaikkien liiketoimintakriittisten toimintojen tehokkuutta.

– Tavoitteena oli löytää järjestelmä, johon saadaan sisäistettyä mahdollisimman paljon eri toimintoja, eli karsimme pois turhia ohjelmia. Tavoitteena oli myös myyntiprosessin parantaminen ja sitä kautta ostojen oikea-aikainen kotiuttaminen, tuotannonohjauksen parantaminen ja jäljitettävyyden parantaminen.

Datakaaoksesta reaaliaikaiseen tietoon

Vuosien saatossa SP stainlessille oli ehtinyt muodostua toiminnanohjaus, joka perustui papereihin ja erilaisiin Excel-tiedostoihin. Tieto oli monessa lähteessä ja siitä oli muodostunut sisäisen tehokkuuden este ja sumensi liiketoiminnan läpinäkyvyyttä. Tieto oli joko eri ihmisten takana tai toisissa ohjelmistoissa. Tietojen kirjaaminen useaan paikkaan oli aikaa vievää ja epäkäytännöllistä. Yrityksellä ei ollut käytettävissään reaaliaikaista kokonaiskuvaa toiminnan tilasta, kertoo SP stainlessin tehtaanjohtaja Aki Koljonen.

SP stainlessin kehitysinsinööri Hannele Ranta kertoo, että Monitor ERP valikoitui heidän uudeksi toiminnanohjausjärjestelmäkseen, koska Monitor tarjosi parhaan kokonaisratkaisun yrityksen tuotannon ja myynnin tueksi.

– Monitorin perusidea asiakasprosessista ja tuotannonhallinnasta aina FIFO-toimintoon kertovat ohjelmiston periaatteista, jotka ohjaavat toimintaa oikeaan suuntaan. Monitor on myös selkeästi linjannut, että räätälöinti on äärimmäinen ratkaisu, johon turvaudutaan vasta, kun ohjelmistosta oikeasti loppuvat toiminnot.

– Lopputulemana päädyimme Monitoriin, koska yhtä monipuolista ratkaisua ei ollut ilman räätälöintiä saatavilla. Olemmekin mukauttaneet omat prosessit yhteen Monitorin prosessien kanssa, jolloin järjestelmän hankinta oli myös kustannustehokas päätös.

Monitor ERP-järjestelmän käyttöönotto mahdollistaa SP stainlessilla koko liiketoiminnan hallinnan yhden järjestelmän kautta.

Tehtaanjohtaja Aki Koljonen kertoo, kuinka Monitor ERP -järjestelmä on helpottanut hänen päivittäistä työtään:

– Monitor ERP-järjestelmä auttaa näkemään selkeästi kokonaiskuvan tuotannon tilasta. Esimerkiksi Monitorin visuaalinen kuormitussuunnittelu kertoo, missä tuotannossa mennään sillä hetkellä ja tulevaisuudessa. Kaikki tarvittava tieto löytyy järjestelmästä, ja ei tarvitse aina jalkautua tuotantoon selvittääkseen asioita. Myös jälkikäteen asioiden tarkastelu on selkeää ja kaikesta tekemisestä jää jälki järjestelmään. Paremman tuotannonhallinnan myötä tiedämme mitä tehdään milloinkin ja missä. Järjestelmä auttaa näyttämään eri kuormitusryhmissä tapahtuvat muutokset, jotta niihin pystytään reagoimaan oikea-aikaisesti.

SP stainlessilla Savonlinnan yksikössä työnjohtajana toimiva Toni Puustinen kertoo, että tuotannonsuunnittelu ja sen hallinta sekä työajanseuranta on Monitor-toiminnanohjausjärjestelmän myötä parantanut:

– Nyt on helppo seurata tuotantoa kuormitusryhmäkohtaisesti. Tuotannon pul­lonkaulat on helppo nähdä ja niihin voidaan reagoida ennakoivasti. Järjestelmästä on myös helppo seurata, paljonko työaikaa menee mihinkin työvaiheeseen.

Työnjohtaja Puustinen jatkaa kertomalla, kuinka he Monitorin käyttöönoton myötä ovat onnistuneet optimoimaan alkutuotantoprosessinsa tehokkuuden ja laadunvalvonnan kannalta aina tuotantotöiden ajoittamisesta varastotasojen hallintaan:

– Alkutuotantoa Monitor ERP on tehostanut paljonkin. Kun tuotantotilaus on kirjattu, sahattavat putket tulevat heti näkyville sahauslistaan, josta sahuri näkee mistä putkista tilauksen osat sahataan ja kuinka paljon putkea varastossa on. Tämän ansiosta alkutuotanto kulkee jouhevasti, ja hitsareilla on tarvittavat materiaalit saatavilla nopeasti sekä pätkävarasto on pienentynyt merkittävästi.

Paremman tuotannonhallinnan myötä tiedämme mitä tehdään milloinkin ja missä. Järjestelmä auttaa näyttämään eri kuormitusryhmissä tapahtuvat muutokset jotta niihin pystytään reagoimaan oikea-aikaisesti

Jäljitettävyystieto kätevästi Monitor ERP -järjestelmästä

SP stainlessin keskeisimpiä kriteerejä uudelle ERP-järjestelmälle oli pystyä vastaamaan asiakkaiden jäljitettävyysvaatimuksiin tehokkaasti. SP stainlessin tehtaanjohtaja Koljonen kertoo, että ERP-järjestelmästä saatava jäljitettävyystieto mahdollistaa, että loppudokumentaatio saadaan asiakkaalle kätevästi, eikä jäljitettävyystieto häviä matkalla. Työnjohtaja Puustinen täydentää, että projektin loppudokumentaatiosta asiakkaat pystyvät varmistamaan, että valmistetut komponentit vastaavat kaikkiin asetettuihin vaatimuksiin:

– Komponenttien jäljitettävyys kulkee huomaamattomasti projektien mukana alusta loppuun, niihin erinäistä huomiota kiinnittämättä, jonka jälkeen asiakkaalle saadaan projektista tulostettua loppudokumentaatio.

Puustinen jatkaa kertomalla, että nyt SP stainlessin työntekijät tietävät tuotteiden ja materiaalien sijainnit vaivattomasti, ja näin oikeat materiaalit ja komponentit löytyvät helposti käsiteltäviksi, josta kertyy vähemmän hukkaa.

– Nyt näemme tuotteiden varastopaikat ja saldot reaaliajassa. Tämän ansioista sahatut putkenpätkät löytyvät helpommin ja ne käytetään tehokkaammin.

Tehtaanjohtaja Koljonen jakaa Puustisen näkemyksen, ja jatkaa, että jäljitettävyysjärjestelmä on parantanut varaston läpinäkyvyyttä merkittävästi:

– Koska putket on yksilöity, tiedämme millaisina pätkinä ne ovat varastossa. Kun tavara on kerran vastaanotettu, kulkee tavaraerän tietoihin tallennettu materiaalitodistus kaikkialle, missä sitä on käytetty.

Kaiken kaikkiaan Monitor ERP -järjestelmä on auttanut SP stainlessia optimoimaan prosessejaan, parantamaan varastonhallintaa ja vastaamaan asiakkaiden jäljitettävyysvaatimuksiin tehokkaasti. Monitor ERP-järjestelmän käyttöönoton myötä tuotantoa on helpompi johtaa, kun mahdolliset pullonkaulat ovat tunnistettavissa ennakoivasti. Työntekijät tietävät mitä milloinkin on tehtävä, kun tieto on reaaliaikaisesti saatavilla järjestelmässä.