Header

Main (meta)

Produksjon gjort grønnere

At vi trenger å produsere mer bærekraftig har nok ikke gått upåaktet hen. Å sikre lave utslipp og fremfor alt gjøre produksjonen mer sirkulær for å redusere klimapåvirkning er viktigere enn noen gang. Ikke minst når vi tilpasser oss de globale målene for 2030, som stiller høye krav til bærekraftig produksjon, der miljøet blir ivaretatt både på land og  vann.

Vi har også en verdikjede med alt fra underleverandører, innkjøp og sluttkunder som stiller stadig høyere krav når det gjelder for eksempel sporbarhet og produksjon av komponenter og sluttprodukter på en miljøbevisst måte.