Tilpasninger

MONITOR ERP er standardsystemet som sjeldent må tilpasses – men vi kan gi deg muligheten.

Trenger du noe som er unikt for deg?

Vårt tilpasningsteam kan skape unike løsninger for deg, som gjør at du kommer helt i mål. Her er noen av våre vanligste tilpasningsløsninger.

Webrapportering

Her kan du rapportere innkjøpsordrer, kundeordrer og produksjonsordrer online, direkte fra en håndholdt datamaskin. Du kan også utføre beholdningstellinger, endre plasseringer og gjøre vareuttak.

Konverteringer

I forbindelse med installasjon kan vi hjelpe med datakonvertering. Vi kan til og med supplere med ytterligere informasjon i etterkant, gjøre masseoppdateringer eller slå sammen / fordele databaser på flere foretak.

Tilpassede rapporter

Du kan bestille alt fra unike etiketter til avanserte rapporter for å samle nøkkeltall fra ulike deler av systemet.

Spesialimport/­-eksport

For eksempel prosessplanlegginger fra CAD-system, økonomidata til eksterne systemer eller overliggende konsernsystemer.

Kobling mot maskiner

Vi kan på ulike måter hjelpe dere med å koble mot maskiner for at dere skal få informasjonen dere trenger i Monitor ERP.

Business Intelligence

Vi kan lage unike dashbord og visninger for å vise nøkkelberegninger for f.eks. gjeldende salg/­produktion/levering, ekstern eller intern.

Databas­etilpasninger

For lagring av kundeunik informasjon, og annet.

Dokument­justeringer

Layout og design ifølge deres ønsker.