Ett ERP-system, seks moduler

Hele selskapet i ett system

Omfattende funksjonalitet

For å gjøre systemet så tilgjengelig og brukervennlig som mulig, har vi delt funksjonaliteten inn i seks moduler: produksjon, innkjøp, salg, lager, tidsregistrering og regnskap. Sammen utgjør de et omfattende støttesystem for de fleste prosesser og arbeidsflyter innenfor en produksjonsbedrift.

Produksjonsmodulen

Her finner du alt du trenger for å kontrollere, planlegge og følge opp produksjonen.

 • Prosessplaner med operasjons- og stykkliste
 • Forkalkyle og etterkalkyle
 • Produksjonsordre - oppgi/frigi forslag, ordredokumenter, replanlegge
 • Beleggplanlegging i lister og grader
 • Plukklister for komponenter
 • Avrapporter operasjoner og materialer
 • Operasjonsliste - ordre, forsendelse, mottak, planlegging
 • Poolplanlegging, eller bruk av
  tilsvarende maskiner
 • Produksjonsoppfølging – effektivitet, produktivitet, ressursutnyttelse

Innkjøpsmodulen

Her finner du støtte for hele innkjøpsprosessen, fra forespørselen til leverandørreskontro.

 • Leverandørregister med innkjøpsstøtte (SRM)
 • Forespørsler til leverandører – registrere, sende, overvåke
 • Innkjøpsordre - angi/frigi forslag, sende, overvåke
 • Innleveringer, utskrift av palleflagg, mottakskontroll
 • Registrere leverandørfakturaer, koble mot innkjøpsordrer
 • Leverandørreskontro med fakturabetalinger, filoverføring
 • Oppfølging i form av f.eks. innkjøpsstatistikk og leverandørvurdering
 • Beslutningsstøtte i innkjøpsmodulen

Salgsmodulen

Denne modulen inneholder all funksjonalitet knyttet til kunder og salg, fra tilbud til AR.

 • Kunderegister med salgsstøttefunksjonalitet (CRM)
 • Tilbud – registrere, sende, overvåke og konvertere til ordrer
 • Kundeordrer – registrere, leveringstidkontrollere, bekrefte, overvåke
 • Utlevering med plukklister og transporthåndtering
 • Fakturering til kunde, proforma, faktureringsplaner
 • Kundereskontroer med støtte for innbetalinger, betalingspåminnelser, rentefakturaer, osv.
 • Oppfølging i form av f.eks. salgsstatistikk, leveringssikkerhet og likviditetsprognose
 • Beslutningsstøtte for salg

Lagermodulen

Her finner du funksjonalitet for lagerstyring, materialkontroll og lagerbeholdning.

 • Artikkelregister – artikkelstruktur og artikkellister
 • Behovsplanlegging – materialhåndtering via f.eks. behovsberegning og gjennomføring av materialbehov
 • Lagerprosedyrer for individuelle eller større lager (inkludert løpende lager)
 • Lokasjonsregister med lokasjonskontrollfunksjonalitet
 • Lagerverdiliste, VIA-verdi
 • Sporbarhet – serienummer, batchnummer, sertifikat osv.
 • Saksbehandling – kvalitetsavvik fra kunde eller intern

Tidsrapporteringmodulen

Denne modulen er nærmest verkstedet. Stemplingsterminalen er knutepunktet der personalet tidsstempler både oppmøte og arbeid.

 • Personalet registrerer seg med innstillinger for oppmøte og arbeid
 • En stemplingsterminal der ansatte stempler oppmøte og arbeid, tilgjengelig i både Windows-klient og web-klient
 • Attestasjon og korrigering av stemplinger
 • Arbeidsskjemaer og skjemasyklus
 • Lønnsgrunnlag
 • Oppfølging i form av f.eks. produktivitet, tilstedeværelse/fravær, indirekte tid

Modulen Regnskap

Her administrerer du selskapets løpende regnskap og oppfølging.

 • Kontoplaner med kostnadssteder og kostnadsselskaper
 • Periodiseringer og automatiske konteringer
 • Registrering av bilag, integrasjon med kundefordringer og leverandørreskontro
 • Avgiftsrapporter
 • Regnskapsrapporter med standard rapporter for balanse og resultatregnskap, og evnen til å bygge dine egne rapporter
 • Budsjett og prognoser
 • Prosjektregnskap med integrasjon med andre moduler

Hvordan fungerer Monitor ERP i ulike bransjer?

Vi er eksperter innenfor de fleste områder av produksjon, uansett hvilken bransje du jobber i. Plast, metall, tre, bilindustri, elektronikk, næringsmidler, prosjektbasert produksjon, maskinproduksjon og mer.

Mer om Monitor i din bransje

Med Monitor G5 får vi et system som brukes felles i hele virksomheten.
Morgan Svensson, innkjøpsdirektør, AC Floby
Se hva kundene våre synes

Finnes det forskjellige versjoner av Monitor ERP?

Monitor ERP er vårt ERP-system, som leveres av Monitor ERP System AB. I dagligdags tale sier vi «Monitor» om både selskapet og systemet. Hvis vi noen gang sier eller skriver «Monitor G5» om ERP-systemet, er det for å gjøre det klart at det er den femte og siste generasjonen vi snakker om.

Hvis du allerede bruker Monitor ERP, men ennå ikke har oppgradert til G5, så er det på tide å gjøre det. Les mer om G5 og hvordan oppgraderingsprosessen fungerer her:

Oppgrader til G5