Üks ERP-süsteem – kuus moodulit

Kogu ettevõte ühes süsteemis

Ulatuslik funktsionaalsus

Selleks, et muuta süsteem võimalikult ligipääsetavaks ja hõlpsasti kasutatavaks, oleme jaganud selle funktsionaalsuse kuue mooduli vahel: Tootmine, ost, müük, ladu, aja raporteerimine ja raamatupidamine. Koos moodustavad need ulatusliku tugisüsteemi enamiku tootmisettevõtte protsesside ja töövoogude jaoks.

Tootmismoodul

Sisaldab kõike, mida vajate tootmise juhtimiseks, planeerimiseks ja kontrolliks.

 • BOM ja marsruutimine koos materjalide ja toimingute loenditega
 • Eel- ja järelarvutused
 • Tootmistellimus – registreerimise/vabastamise soovitused, tellimisdokumendid, ümberplaneerimine
 • Laadimisplaanid loendites ja diagrammides
 • Valiknimekirjad materjalidele
 • Toimingute ja materjalide raportid
 • Allhankelepingute haldamine – tellimused, saadetis, saabumise raportid, planeerimine
 • Masinapargi planeerimine samaväärsete masinate tõhusaks kasutamiseks
 • Tootmise järelmeetmed – tõhusus, tootlikkus, ressursside kasutamine

Ostu moodul

See moodul pakub tuge kogu ostuprotsessi vältel, alates päringust, lõpetades võlgnevuste tuvastamisega.

 • Tarnijate registreerimine SRM-is (Supplier Relationship Management)
 • Päringud – registreerimine, saatmine, jälgimine
 • Ostutellimus – registreerimine/vabastamide soovitused, saatmine, jälgimine
 • Kaupade vastuvõtt, etikettide trükkimine, kontroll vastuvõtmisel
 • Tarnija arvete registreerimine, ostutellimusega sidumine
 • Ostureskontro tarnija arvete tasumisega, failiedastus
 • Järelkontroll kasutades näiteks ostustatistikat, tarnijate reitingust ja tellimuste mahajäämust
 • Business intelligence ostumoodulis

Müügimoodul

Müügimoodul sisaldab kõiki klientide ja müügiga seotud funktsioone alates hinnapakkumistest kuni müügireskontroni.

 • Kliendiregister CRM-funktsiooniga
 • Hinnapakkumised – registreerimine, saatmine, jälgimine, tellimusteks teisendamine
 • Klienditellimused – registreerimine, tarneaegade kontrollimine, kinnitamine ja jälgimine
 • Tarneprotsess koos valikunimekirjadega ja transpordihaldusega
 • Arved kliendile, pro forma, arveldusplaanid
 • Müügireskontro koos sissetulevate maksete, maksete meeldetuletuste, intressiarvete jms funktsioonidega.
 • Järeltegevused müügistatistika, tarnekindluse, tellimuste sissevoolu, rahavoogude prognooside kujul
 • BI – Müük

Laomoodul

Sisaldab varude kontrollimise, materjalide kontrollimise ja laovarude loendamise funktsioone.

 • Detailiregister – detailide ja detaililoendite loomine
 • Nõuete planeerimine – materjalikontroll näiteks nõuete arvutamise ja netonõuete arvutamise kaudu
 • Üksikute detailide laoinventuuri või suure laoinventuuri protseduurid (samuti pidev laoinventuur)
 • Laoasukoharegister laoasukoha juhtimise funktsioonidega
 • Laoväärtuste loend, WIP väärtus
 • Jälgitavus – seerianumber, partii number, sertifikaat jne.
 • Juhtumihaldus – kvaliteedile mittevastavused klientidelt või sisemiselt

Aja raporteerimise moodul

See moodul on töökojale kõige lähemal. Aja raporteerimise mooduli tuumaks on salvestusterminal, kus töötajad registreerivad nii kohalviibimise kui ka töötamise aega.

 • Personalikirjed kohalviibimise ja töö seadetega
 • Salvestusterminal, kus töötajad registreerivad kohalviibimist ja töötamist, saadaval nii Windowsi programmina kui ka veebirakendusena
 • Salvestise autoriseerimine ja reguleerimine
 • Töögraafikud ja graafikutsüklid
 • Palgaalus
 • Näiteks tootlikkuse, kohalviibimise/puudumise, kaudse aja kontrollimine

Raamatupidamismoodul

Siin saate hallata ja kontrollida ettevõtte raamatupidamist.

 • Kontoplaan kulukeskuste ja kuluühikutega
 • Tekkepõhine raamatupidamine ja automaatne sisestamine
 • Kannete registreerimine, integreerimine müügireskontro ja ostureskontroga
 • Käibemaksuaruanded
 • Raamatupidamisaruanded standardaruannetega bilansside ja kasumiaruannete jaoks ning kohandatud aruannete koostamine
 • Eelarved ja prognoosid
 • Projekti raamatupidamine ja integreerimine teiste moodulitega

Kuidas Monitor ERP erinevates tööstusharudes toimib?

Oleme eksperdid enamikus tootmisvaldkondades, olenemata sellest, millises sektoris te töötate. Plastid, metall, puit, autotööstus, elektroonika, toit, projektijuhtimisega tootmine, masinate tootmine - nimetage vaid!

Lisateave Monitori kohta teie valdkonnas

Monitor G5 on süsteem, mida me kõik kasutame kogu ettevõttes.
Morgan Svensson, AC Floby ostu- ja logistikajuht
Vaadake, mida meie kliendid ütlevad

Kas Monitor ERP-st on erinevaid versioone?

Monitor ERP on meie ERP-süsteem, mida pakub Monitor ERP System AB. Mõlemal juhul ütleme tavaliselt "Monitor". Ja kui kasutame oma ERP-süsteemi kohta nimetust "Monitor G5", siis lihtsalt selgitamaks, et me räägime viiendast ja viimasest põlvkonnast. Kristallselge?

Kui kasutate juba Monitor ERP-d, kuid pole veel G5-le üle läinud, ärge kõhelge! Lisateave G5 ja uuendusprotsessi kohta.