Viena ERP sistema, šeši moduliai

Visa įmonė vienoje sistemoje

Platus funkcionalumas

Siekdami, kad sistema būtų kuo prieinamesnė ir paprastesnė naudoti, jos funkcijas suskirstėme į šešis modulius: gamyba, pirkimai, pardavimai, atsargos, laiko registravimas ir apskaita. Kartu jos sudaro plačią daugumos gamybos įmonės procesų ir darbo srautų palaikymo sistemą.

Gamybos modulis

Jame yra viskas, ko reikia gamybos kontrolei, planavimui ir tolesniems veiksmams atlikti.

 • „BOM and Routing“ technologija su medžiagų ir operacijų sąrašais
 • Išankstiniai ir vėlesni skaičiavimai
 • Gamybos užsakymas – registruokite / išleiskite pasiūlymus, užsakykite dokumentus, pakartotinai planuokite
 • Apkrovų planai sąrašuose ir diagramose
 • Paėmimo sąrašai medžiagoms paimti
 • Operacijų ir medžiagų ataskaitų teikimas
 • Tvarkykite subrangos sutartis – užsakymus, siuntimą, atvežimo registraciją, planavimą
 • Grupių planavimas siekiant efektyviai naudoti lygiavertes mašinas
 • Tolesni gamybos veiksmai – efektyvumas, produktyvumas, išteklių naudojimas

Pirkimų modulis

Šis modulis apima viso pirkimų proceso palaikymą – nuo užklausos iki mokėtinų sumų.

 • Tiekėjų registras su SRM (ryšių su tiekėjais valdymas)
 • Užklausos – registruokite, siųskite, stebėkite
 • Pirkimų užsakymas – registruokite / išleiskite pasiūlymus, siųskite, stebėkite
 • Atvežimai, transporto etikečių spausdinimas, priėmimo kontrolė
 • Registruoti tiekėjų sąskaitas faktūras, susieti su pirkimo užsakymu
 • Mokėtinos sąskaitos, tiekėjų sąskaitų faktūrų apmokėjimas, bylų perdavimas
 • Tolesni veiksmai, pavyzdžiui, naudojant pirkimų statistiką, tiekėjų reitingą ir neatliktų užsakymų kiekį
 • Verslo informacija ir analizė pirkimų modulyje

Pardavimų modulis

Pardavimų modulis apima visas su klientais ir pardavimais susijusias funkcijas – nuo kainų pasiūlymų iki gautinų sumų.

 • Klientų registras su CRM funkcija
 • Kainos nustatymai – registruokite, siųskite, stebėkite, konvertuokite į užsakymus
 • Klientų užsakymai – registruokite, tikrinkite pristatymo laikus, patvirtinkite ir stebėkite
 • Pristatymo procesas su paėmimo sąrašais ir transporto valdymu
 • Sąskaitos faktūros klientui, pro forma, sąskaitų faktūrų planai
 • Gautinos sumos su gaunamų mokėjimų, mokėjimo priminimų, palūkanų sąskaitų faktūrų ir kt. funkcijomis.
 • Tolesni veiksmai – pardavimų statistika, pristatymo patikimumas, užsakymų srautai, pinigų srautų prognozės
 • BI – pardavimai

Atsargų modulis

Apima atsargų kontrolės, medžiagų kontrolės ir inventorizacijos funkcijas.

 • Artikulų registras – kurkite artikulus ir jų sąrašus
 • Poreikių planavimas – medžiagų kontrolė, pavyzdžiui, apskaičiuojant poreikį ir grynąjį poreikį
 • Atskirų dalių arba didelių atsargų inventorizacijos procedūros (taip pat nuolatinė inventorizacija)
 • Atsargų buvimo vietos registras su atsargų buvimo vietos kontrolės funkcijomis
 • Atsargų verčių sąrašas, WIP vertė
 • Atsekamumas – serijos numeris, partijos numeris, sertifikatas ir t. t.
 • Atvejų valdymas – klientų arba vidaus kokybės neatitiktys

Laiko registravimo modulis

Šis modulis yra arčiausiai dirbtuvių. Laiko registravimo modulio centras yra registravimo terminalas, kuriame personalas registruoja ir lankomumo, ir darbo laiką.

 • Personalo įrašai su lankomumo ir darbo nustatymais
 • Registravimo terminalas, kuriame personalas registruoja lankomumą ir darbą, prieinamas ir kaip „Windows“, ir kaip žiniatinklio klientas
 • Autorizuokite ir koreguokite įrašus
 • Darbo grafikai ir tvarkaraščių ciklai
 • Darbo užmokesčio pagrindas
 • Pvz., produktyvumo, lankomumo ir (arba) nebuvimo darbe, netiesioginio laiko

Apskaitos modulis

Čia tvarkote dabartinius įmonės įrašus ir tolesnius veiksmus.

 • Sąskaitų planas su sąnaudų centrais ir sąnaudų vienetais
 • Kaupiamoji apskaita ir automatinis įtraukimas į apskaitą
 • Kvitų registravimas, integracija su gautinomis ir mokėtinomis sumomis
 • PVM ataskaitos
 • Apskaitos ataskaitos su standartinėmis balanso ir pajamų ataskaitomis ir galimybe kurti pritaikytas ataskaitas
 • Biudžetai ir prognozės
 • Projektų apskaita ir integracija su kitais moduliais

Kaip „Monitor“ ERP veikia skirtinguose pramonės sektoriuose?

Esame daugelio gamybos sričių ekspertai, kad ir kokioje srityje dirbtumėte. Plastiko, metalo, medžio, automobilių, elektronikos, maisto produktų, projektais pagrįstos gamybos, mašinų gamybos... Toliau tęskite jūs!

Daugiau apie „Monitor“ jūsų pramonės sektoriuje

„Monitor G5“ – tai sistema, kurią visi naudojame visoje įmonėje.
Morgan Svensson, „AC Floby“ pirkimų ir logistikos direktorius
Sužinokite, ką sako mūsų klientai

Ar yra skirtingų „Monitor“ ERP versijų?

„Monitor“ ERP yra mūsų ERP sistema, kurią teikia „Monitor ERP System AB“. Abiem atvejais paprastai sakome „Monitor“. Jei kada nors savo ERP sistemą pavadinsime „Monitor G5“, tai tik tam, kad būtų aišku, jog kalbame apie penktąją ir naujausią kartą. Viskas suprantama?

Jei jau naudojate „Monitor“ ERP, bet dar neatnaujinote į G5, nedvejokite! Sužinokite daugiau apie G5 ir atnaujinimo procesą.