Monitor G5 ERP-järjestelmä looginen valinta Indexatorille

Indexatorin tuotanto sijaitsee edelleen Västerbottenin Vindelnissä, kuten se on ollut perustamisesta lähtien. Yrityksen historia juontaa juurensa aina 1950-luvulle saakka. Indexator valmistaa huippuluokan rotaattoreita ja niihin liittyviä laitteita, palvellen asiakkaitaan ympäri maailmaa laajalla asiakaskunnallaan.

"Asiakkaitamme ovat muun muassa metsäkoneiden ja kaivinkoneiden valmistajat, kuten John Deere, Komatsu, Caterpillar ja Cargotech", kertoo Indexatorin toimitusjohtaja Josef Alenius.

Hieman yli 100 työntekijää työllistävän yrityksen vuotuinen liikevaihto on 300–350 miljoonaa kruunua. Konserniin kuuluu neljä muuta yritystä, jotka kaikki ovat käyttäneet Monitor ERP-järjestelmää useita vuosia, joten kun oli aika vaihtaa toiminnanohjausjärjestelmää, valinta oli yksinkertainen.

"Oli useita syitä, miksi halusimme vaihtaa. Ensinnäkin nykyinen toiminnanohjausjärjestelmämme ei yksinkertaisesti vastaa nykyisiä vaatimuksiamme. Oli myös tarve virtaviivaistaa liiketoimintaamme", Alenius sanoo.

Monitor G5:lle näytettiin vihreää valoa myös siksi, että konserniin kuuluvien yhtiöiden välistä koordinointia haluttiin tehostaa.


"Pystymme nyt paljon paremmin hyödyntämään konsernin resursseja yritysten välillä. Kuukausiraportit ja laskelmat voidaan nyt koordinoida saumattomasti, ja järjestelmäinsinöörit sekä talouspäälliköt voivat tehdä yhteistyötä vaivattomasti yli yritysrajojen. Tämä tehokas työväline vahvistaa tiimiämme koko konsernissa ja hyödyttää kaikkia organisaation jäseniä.", hän lisää.

Tämä tarjoaa muita toiminnanohjausjärjestelmiä paremman yleiskuvan käyttöasteesta ja kapasiteetista, ja pullonkaulojen tunnistaminen on paljon helpompaa.

Varmistettuaan, että automaattisen varastonsa integrointiin tarvittava tuki oli saatavilla, Indexator päätti ottaa käyttöön Monitor G5:n keväällä 2020.

"Konsernin muut yritykset eivät ole vielä päivittäneet G5:een, joten tämä käyttöönotto on hyvä tilaisuus päästä vauhtiin uuden järjestelmän kanssa."

Alenius uskoo, että G5:n avulla Indexator voi kehittää toimintaansa esimerkiksi lisäämällä läpinäkyvyyttä yrityksen sisällä.

"Voit helposti luoda graafisen kuvan tilauskannasta ja kaikkien koneiden käyttöasteesta, mikä helpottaa selittämään, miksi meidän on tehtävä muutoksia. Tämä antaa käyttöasteen ja kapasiteetin osalta paremman yleiskuvan kuin muut ERP-järjestelmät, ja on paljon helpompi tunnistaa pullonkaulat, joissa on pulaa materiaalista tai kapasiteetista."

Aleniuksen mukaan se, että Monitor G5 on vakiojärjestelmä, antaa sille suuren edun kilpailijoihinsa nähden.

"Kalliita mukautuksia ei tarvita, jotta järjestelmä toimisi, mikä näkyy selvästi esimerkiksi alhaisissa konsultointikustannuksissamme."