Monitor var ett självklart val för Indexator

Indexator är ett företag med anor från 1950-talet. Produktionen ligger nu som då i västerbottniska Vindeln. Där tillverkas rotatorer och en del kringutrustning som de säljer över hela världen. "Våra kunder är skogs- och grävmaskintillverkare som John Deere, Komatsu, Caterpillar, Cargotech med flera", säger Josef Alenius, vd på Indexator.

Företaget har drygt 100 anställda och omsätter 300–350 miljoner kronor årligen. I koncernen finns fyra andra bolag som alla kör Monitor sedan flera år. Därför var valet enkelt när det var dags att byta affärssystem.

– Det fanns flera anledningar till att vi ville byta. Till att börja med fungerar det system vi har nu dåligt och vi var i stort behov av att effektivisera verksamheten, säger Josef Alenius.

Samordning mellan bolagen i koncernen är en annan stor anledning till att det blev Monitor G5.

– Vi kan nyttja resurser mellan bolagen på ett mycket bättre sätt. Månadsrapporter och inkuransberäkningar kan samordnas, systemtekniker och ekonomichefer kan samarbeta över bolagen. Alla i organisationen får ett bättre verktyg, ett effektivare hjälpmedel att jobba med. Vi får ett starkare lag över koncernen, säger Josef Alenius.

Man får en bättre överblick än med andra affärssystem vad gäller beläggning och kapacitet och det är mycket enklare att hitta flaskhalsar.

Efter att ha kontrollerat att det fanns stöd för att integrera Indexators automatiserade lager bestämde man sig under våren 2020 för att gå vidare med Monitor G5.

– Vi har ännu inte uppgraderat till G5 på de andra bolagen i koncernen så Indexator blir ett bra test för att bekanta oss med det nya systemet.

Josef Alenius tror att Indexator kommer att kunna utveckla verksamheten med G5. Till exempel kommer systemet att öka transparensen inom företaget.

– Man kan enkelt se en grafisk bild av orderstocken och beläggningen på alla maskiner vilket gör det enklare när man ska förklara varför vi måste göra förändringar. Man får en bättre överblick än med andra affärssystem vad gäller beläggning och kapacitet och det är mycket enklare att hitta flaskhalsar, där det saknas material eller är kapacitetsbrist.

En stor fördel jämfört med andra system, enligt Josef Alenius, är det faktum att Monitor G5 är ett standardsystem.

– Vi behöver inga dyra anpassningar för att det ska fungera, vilket till exempel märks tydligt på de låga konsultkostnaderna.