Så stärker Monitor ERP J5L-Production Oys hållbarhetsarbete

För att stärka sin position inom hållbarhet och i den snabbt föränderliga affärsvärlden insåg det finska företaget J5L-Production Oy som tillverkar specialfordon behovet av ett nytt, kraftfullt affärssystem. Efter noggrant övervägande valde de Monitor ERP.

2021 inleddes ett affärsutvecklingsprojekt hos J5L-Production Oy med fokus på hållbar tillväxt och internationell expansion. Deras målsättning var att hitta ett ERP-system som aktivt främjar hållbar utveckling. Genom att välja Monitor ERP gjorde företaget inte bara en teknisk uppgradering, utan också en strategisk investering för framtiden.

– Viljan att föra saker framåt och ständigt utvecklas har alltid stått i centrum för vår verksamhet. Nu har vi äntligen ett äkta affärssystem utvecklat för produktion i bruk, säger Jarkko Repo, delägare av J5L-Production Oy.

Vid sidan av priskonkurrensen växer också beräkningen av koldioxidavtrycket fram. Vi vill vara de första inom vårt område att använda beräkningar av koldioxidavtryck som en konkurrensfördel.
Jarkko Repo, delägare av J5L-Production Oy

För J5L-Production Oy växer miljöansvaret enormt. Därför passar Monitor ERP:s miljöfunktion Sustainability by Monitor dem perfekt. Sustainability by Monitor hjälper dem att mäta, utvärdera och minska sin miljöpåverkan.

– Vid sidan av priskonkurrensen växer också beräkningen av koldioxidavtrycket fram. Vi vill vara de första inom vårt område att använda beräkningar av koldioxidavtryck som en konkurrensfördel, säger Jarkko.

Företaget är specialiserat på att tillverka specialfordon för användning av staten. Innan de började använda Monitor ERP hade de sex olika programvaror för att driva sin verksamhet, vilket försvårade arbetet eftersom de saknade en IT-avdelning för att hantera problem. Implementeringen av Monitor ERP var därför en stor lättnad.

– Vi fick bra hjälp med att implementera Monitor ERP av Monitors konsult Sami Romppanen som var med från början till slut för att säkerställa att allt lyckades, säger Jarkko.

Genom Monitor ERP har J5L-Production Oy tagit ett stort steg mot att producera miljövänligare fordon och strävar nu efter att skapa konkurrensfördelar genom att erbjuda produkter med lägre koldioxidavtryck.

– Att övervaka koldioxidavtrycksberäkningen i ERP-systemet ger en betydande mervärdesfunktion. Det blir särskilt värdefullt när produkternas koldioxidavtryck blir en avgörande faktor i upphandlingsprocesserna inom statlig förvaltning, vid sidan om pris och leveranssäkerhet, konstaterar Jarkko.