Här hittar du systemrekommendationer för:

 • Monitor ERP (G5)
 • Server
 • Webbserver
 • Windowsklient
 • Webbklient
 • Webbshop
 • Tidkort
 • Monitor Cloud

Systemrekommendationer för Monitor ERP (G5)

Rekommendationerna är framtagna av Monitor ERP System AB för att säkerställa att er servermiljö är väl rustad för att hantera Monitor G5.

Vi rekommenderar att dessa följs för att få en så bra upplevelse av Monitor G5 som möjligt och undvika oönskade prestandaproblem.

Om du har frågor om systemrekommendationer för Monitor G5 eller tidigare versioner av systemet, kontakta oss på Monitor Support.

Monitor Support

Krav på hårdvaran bestäms helt av antalet användare i Monitor och databasens storlek. En mindre installation fungerar bra på en Small Business Server eller annan befintlig server, så länge det finns tillgängliga resurser i form av internminne och hårddiskutrymme.

Är det en större installation bör Monitor databasserver installeras på en separat Windows server. Denna kan vara fysisk eller virtuell.

Monitor databasserver ska anpassas som en traditionell SQL server. Detta innebär mycket internminne, snabba redundanta diskar och snabb CPU.

För att uppnå största möjliga driftsäkerhet i klienter och server, rekommenderar vi att hårdvara (databasserver, arbetsstationer, skrivare och nätverksutrustning) kommer från kända tillverkare. Rådgör först med din IT-leverantör och med oss på Monitor innan du köper utrustningen.

Server

Serverhårdvara ska vara från kända tillverkare. Hårdvaran bör inte vara äldre än 5 år. Om en virtuell server används så ska den ha dedikerad prestanda.

Minne

Både applikationsserver och databasserver använder mycket minne för att inte belasta hårddiskar när data ska bearbetas. Systemet optimerar sig själv. Data som används frekvent läses in i minnet (RAM).

Processor

Både applikationsserver och databasserver jobbar med flertrådshantering för att kunna hantera många samtidiga användare. CPU i servern bör därför ha många kärnor med en hög klockfrekvens.

Operativsystem

Windows Server Standard-/Datacenter-versioner som stöds av Microsoft Mainstream support. Operativsystemet bör alltid innehålla de senaste uppdateringarna.

Övriga förutsättningar

Microsoft .NET Framework 4.8 måste vara installerat. För att få full funktionalitet i Monitor så måste det finnas en domän att knyta servern till.

Hårddisk

I diskutrymmet på servern bör programvaran räknas in plus att framtida nedladdning av uppdateringar till denna ska få plats. Dessutom krävs utrymme för databaser och backupfiler för ett antal dagar för dessa databaser.

Exempel: I nedanstående rekommendation för serverns kapacitet förutsätts att både applikationsserver och databasserver körs på samma dator och att inga andra programvaror körs på denna dator. Kraven kan variera mycket beroende på antal användare och hur stor datamängd som hanteras i systemet. Rekommendationen är baserad på ett standardflöde med normal datamängd.

Antal användare CPU RAM Hårddisk
10–30 4–8 kärnor, minst 2,4 GHz 16–32 GB Mer än 10 % ledigt (40 GB)
Fler än 30 Kontakta Monitor Support

Webbserver

Övriga program

Microsoft .NET Framework 4.8 måste vara installerat.

Windowsklient

Primärminne

(RAM) Rekommendationen är att ha 2 GB tillgängligt för Monitor G5.

Processor

Klienten arbetar inte med flertrådshantering, vi rekommenderar en CPU med 2–4 kärnor där klockfrekvensen är minst 2,4 GHz.

Operativsystem

Windows Pro-/Enterprise-versioner som stöds av Microsoft Mainstream support. Operativsystemet bör alltid innehålla de senaste uppdateringarna.

Övriga program

Microsoft .NET Framework 4.8 måste vara installerat.

Hårddisk

Minst 10 % ledigt eller 10 GB.

Grafik

Rekommenderad upplösning är 1920×1080 pixlar.

Webbklient/Webbapplikation

Via app

På mobiler och pekplattor rekommenderar vi:

 • Android 7 eller nyare.

 • iOS 12 eller nyare.

Via webbläsare

Vi rekommenderar de vanligaste moderna webbläsarna.

Webbshop

Primärminne

(RAM) Rekommendation är 8 GB tillgängligt.

Processor

Rekommendation är en CPU med 4 kärnor och klockfrekvens på minst 2,4 GHz.

Operativsystem

Windows Server Standard-/Datacenter-versioner som stöds av Microsoft Mainstream support. Operativsystemet bör alltid innehålla de senaste uppdateringarna.

Övriga förutsättningar
 • Microsoft IIS 10.

 • Microsoft .NET Framework 4.8 eller senare.

Tidkort

Operativsystem

Windows Server Standard-/Datacenter-versioner som stöds av Microsoft Mainstream support. Operativsystemet bör alltid innehålla de senaste uppdateringarna.

Övriga förutsättningar
 • Microsoft IIS 10.

 • Microsoft .NET 6 Hosting Bundle eller Hosting Bundle av senare version.

Monitor Cloud

Du behöver ha:

 • Fast IP mot internet (statisk eller reserverad).
 • Eget Windows AD.
 • En brandvägg som har stöd för IPSec (Internet Protocol Security) med en kapacitet på minst 2 Mbit per sekund och användare.
 • Ett Windows-operativsystem som stöds av Microsoft.
 • Så låg latens som möjligt, för bästa möjliga upplevelse. Under 30 millisekunder är rekommenderat.

Klicka här för att testa din latens.