Vad är ERP?

Vad är ett affärssystem? Hur fungerar det?

ERP – vad är det? Vad står förkortningen för?

ERP (Enterprise Resource Planning) är ett affärssystem som hjälper företag att automatisera och hantera affärsprocesser som är viktiga för att uppnå bästa resultat. Det syftar till att effektivisera och optimera verksamheten inom ett företag. Det finns också som molnbaserad lösning.

Läs mer om Monitor ERP

ERP-systemens historia

Från IC, MRP till ERP

Historien bakom ERP-system sträcker sig tillbaka till 1960-talet när enkla program utvecklades för att underlätta företagsledning. Dessa program, kända som IC-program (Inventory Control), hade som primär syfte att stödja beslutsfattande inom lagerkontrollområdet. Nästa steg i denna utveckling var etableringen av MRP-standarden (Material Requirements Planning). Denna standard var inriktad på att hantera produktionsprocesser och behovsanalys av material.

Fortsatt utveckling och expansion av denna typ av program ledde till framväxten av affärssystem. Dessa system erbjöd en bredare funktionalitet som omfattade områden som logistik, lagerhantering, ekonomi, redovisning, samt personaladministration och lönehantering.

Läs historien om Monitor ERP

Mål och uppgifter för affärssystemet

Processoptimering och ledningsstöd

ERP-systemets primära mål och uppgifter är att stödja hanteringen av företagets resurser, strukturera och optimera alla dess processer, och därmed ha en mätbar inverkan på hastigheten och kvaliteten på tillverkade produkter samt företagets utveckling och lönsamhet. 

ERP-systemet påverkar:

 • Processförbättring och automatisering
 • Möjligheten att fatta rätt beslut
 • Noggrann spårning, analys och rapportering
 • Effektiv planering av leveranser och lager
 • Optimal förvaltning av alla företagets resurser
 • Digitalisering av företaget
Därför ska du välja Monitor ERP

ERP-systemets funktionsområden

Hela företaget i ett affärssystem

Ett komplett affärssystem bör täcka så många affärsprocesser som möjligt för ett tillverkande företag med dess funktionsområden. Med Monitor ERP får du ett standardsystem som består av sex moduler vars funktioner ger ett heltäckande stöd för ledning av hela företaget:

 • Tillverkningsmodul
 • Försäljningsmodul
 • Inköpsmodul
 • Lagermodul
 • Tidsrapporteringsmodul
 • Bokföringsmodul
Monitor ERP Ett standardsystem – sex moduler

Varför behöver du ett affärssystem?

När behövs egentligen ett affärssystem? Vad kan egentligen ett väl valt affärssystem förändra? Vad påverkar det och kommer det att ge positiva resultat?

Ett noggrant utvalt affärssystem, skräddarsytt för tillverkande företag, ger dig möjlighet att effektivt organisera och optimera dina processer. Det hjälper dig att realisera din fulla potential genom att hantera materialresurser på ett effektivt sätt och öka både effektiviteten och produktiviteten i din verksamhet. Detta i sin tur leder till företagstillväxt, förbättrad produktkvalitet och möjliggör en kontinuerlig utveckling.

Monitor ERP är ett prisvinnande affärssystem för tillverkande företag. Oavsett vad du tillverkar behöver du ett affärssystem som kan hantera alla delar av din verksamhet – med Monitor får du kontroll på allt ifrån materielbehov till fakturering. Dessutom får du en effektivare verksamhet.

Därför ska du välja Monitor ERP

Stillastående och avsaknad av framsteg

Det är fortfarande vanligt att många företag använder grundläggande, ibland föråldrade, program och verktyg eller har valt fel ERP-system. Detta kan sannolikt hindra företagets framtida tillväxt, påverka produktkvaliteten och den övergripande verksamheten negativt.

Web Big Shrink

Brist på enhetlighet

Det är möjligt att du redan använder ett ERP-system som inte samarbetar sömlöst med andra program eller där dina processer inte är ordentligt optimerade. Detta kan leda till fler negativa konsekvenser än fördelar.

Web Big Options

Svårigheter med åtaganden

När efterfrågan och materialförbrukning eller fördelningen av produktionskapacitet inte är korrekt planerade, uppstår förseningar i processerna och leveranser till slutkunderna påverkas negativt.

Web Big Delivery

Ökad effektivitet

Tack vare ett skräddarsytt ERP-system som är anpassad för din verksamhet, kommer du enkelt kunna optimera och strukturera dina processer. Detta kommer direkt att påverka lönsamheten, tillväxten och framgången för ditt företag.

Web Big Meter

Informatisering och automatisering

Att dagligen använda ett ERP-system som integreras med andra program som används i ditt företag möjliggör minskad administrativ arbetsbelastning, förbättrat beslutsfattande och övervakning av processer, samt möjligheten att utföra analyser – detta resulterar i ökad effektivitet

Sustainability Allinone O

Kvalitet och punktlighet

Effektiv hantering, planering och beräkningar som stöds av rapporter och analyser från ERP-systemet bidrar till att rätt tidsramar skapas, lager och förluster minskas, och att alla åtaganden uppfylls korrekt.

Web Big Time

System ERP - FAQ

Vanliga frågor och svar om affärssystem.

Är ett affärssystem verkligen nödvändigt för mitt företag?

För att effektivt och framgångsrikt leda ett tillverkande företag med syfte att uppnå tillväxt, utveckling och en sund lönsamhet är det nödvändigt att överväga införandet av ett affärssystem. Genom att implementera ett affärssystem får du möjligheten att noggrant utvärdera, strukturera och optimera affärsprocesser, vilket i sin tur leder till en smidigare och snabbare beslutsfattning.

Ta reda på varför du ska välja ERP Monitor.

Är ett affärssystem lämpligt för ett företag av min storlek?

Ett affärssystem kan användas av företag oavsett storlek. Om du vill förbättra driften av ditt företag, få en strukturerad överblick och optimalt hantera resurser behöver du ett lämpligt affärssystem. Tack vare moduler som täcker alla delar av ett tillverkande företag är Monitor ERP perfekt för både mindre och större företag.

Ta reda på mer om våra kunder och hur de använder ERP Monitor.

Vilket affärssystem ska du välja och vad bör du tänka på?

Idag finns det många tillverkare och leverantörer av olika affärssystem på marknaden. Det är värt att komma ihåg att valet av rätt affärssystem är en komplex process som påverkas av många faktorer.

Det viktigaste är att definiera syftet som systemet ska uppfylla i företaget och vilka funktionaliteter som kan vara avgörande i samband med företagsutveckling och processoptimering.

Det som utmärker Monitor ERP är att det är ett standardsystem och därför redan optimerat för tillverkande företag, vilket avsevärt förkortar implementeringstiden, samtidigt som du sparar pengar som behövs för anpassningar.

Ta reda på varför ERP Monitor är standardsystemet.

Hur ser implementeringen av ett affärssystem ut och hur lång tid tar det?

Genom att välja Monitor ERP får du tillgång till vår omfattande kunskap inom området företagsresursplanering och tillverkningsindustrin. Våra konsulter guidar dig genom hela processen, med instruktioner och projektledning för att se till att allt går smidigt.

Eftersom Monitor ERP är ett standardsystem går implementeringen oftast  snabbt. Vi observerar och analyserar hur du arbetar, bestämmer det bästa sättet att använda ERP Monitor i ditt företag och utbildar anställda.

Du kommer också att ha tillgång till vår support och Monitor Academy e-lärande plattform, som kan vara till stor hjälp under implementering och när frågor dyker upp från dag till dag.

Läs mer om implementeringsprocessen och våra konsulter eller gå direkt till kontaktsidan.