Monitor ERP tukee J5L-Production Oy:n vastuullisuustyötä

Vahvistaakseen asemaansa vastuullisuuskysymyksissä ja liikemaailman jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä suomalainen erikoisajoneuvoja valmistava J5L-Production Oy huomasi tarvitsevansa uuden, tehokkaan toiminnanohjausjärjestelmän. Tarkan harkinnan jälkeen toiminnanohjausjärjestelmäksi valittiin Monitor ERP.

J5L-Production Oy aloitti vuonna 2021 kestävään kasvuun ja kansainväliseen laajenemiseen tähtäävän liiketoiminnan kehittämishankkeen. Yrityksen tavoitteena oli löytää kestävää kehitystä aktiivisesti tukeva ERP-järjestelmä. Valitsemalla Monitor ERP:n yritys ei ainoastaan päivittänyt toimintaansa teknisesti vaan investoi myös strategisesti tulevaisuuteen.

– Halu viedä asioita eteenpäin ja jatkuvasti kehittää toimintaa ovat aina olleet yrityksemme keskiössä. Nyt meillä on vihdoin aito tuotantoa varten kehitetty toiminnanohjausjärjestelmä käytössämme, sanoo Jarkko Repo, J5L-Production Oy:n osakas.

Hintakilpailun rinnalle nousee myös hiilijalanjäljen laskenta. Haluamme olla alamme edelläkävijöitä hiilijalanjälkilaskelmien hyödyntämisessä kilpailuetuna.
Jarkko Repo, J5L-Production Oy:n osaomistaja

Ympäristövastuun merkitys J5L-Production Oy:lle on yhä suurempi. Monitor ERP:n ympäristötoiminto Sustainability by Monitor sopii sen vuoksi yritykselle täydellisesti. Sustainability by Monitor auttaa mittaamaan, arvioimaan ja vähentämään yrityksen ympäristövaikutusta.

– Hintakilpailun rinnalle nousee myös hiilijalanjäljen laskenta. Haluamme olla alamme edelläkävijöitä hiilijalanjälkilaskelmien hyödyntämisessä kilpailuetuna, sanoo Jarkko Repo.

Yritys valmistaa erikoisajoneuvoja valtion käyttöön. Ennen Monitor ERP:n käyttöönottoa yritys käytti kuutta eri ohjelmistoa toimintansa pyörittämiseen, mikä vaikeutti työtä, koska yrityksellä ei ollut ongelmatilanteisiin IT-osastoa. Monitor ERP:n käyttöönotto olikin suuri helpotus.

– Saimme Monitor ERP:n käyttöönottoon paljon apua Monitorin konsultilta Sami Romppaselta, joka oli mukana alusta loppuun varmistamassa, että kaikki meni suunnitelmien mukaisesti, kertoo Jarkko Repo.

Monitor ERP:n ansiosta J5L-Production Oy on ottanut suuren askeleen kohti ympäristöystävällisempien ajoneuvojen valmistusta ja pyrkii nyt luomaan kilpailuetuja tarjoamalla matalamman hiilijalanjäljen tuotteita.

– Hiilijalanjälkilaskelman seuraaminen ERP-järjestelmässä tarjoaa huomattavan lisäarvon. Toiminto on erityisen arvokas, kun tuotteiden hiilijalanjälki on hinnan ja toimitusvarmuuden rinnalla ratkaiseva tekijä valtion hankintaprosesseissa, toteaa Jarkko Repo.