Koenigsegg ser många fördelar med Monitor BI

Koenigsegg ser många fördelar med Monitor BI och anser att det är ett kraftfullt verktyg som snabbt ger dem en överblick av data samtidigt som det ges möjlighet till detaljgranskning i samma presentation. För Koenigsegg är Monitor BI:s förmåga att presentera lättförståelig data till hela organisationen och möjligheten till självinstruerande presentationer de mest betydelsefulla fördelarna.

– Vi har ett stort behov av visualiserad sammanställd data för uppföljning, kontroll och beslutsfattande och det hjälper Monitor BI oss med, säger Mikael Melander, Senior ERP System Specialist på Koenigsegg.

Vi behöver visualiserad data för uppföljning och beslut, och Monitor BI hjälper oss med detta
Mikael Melander, Senior ERP System Specialist på Koenigsegg

Monitor BI kommer förbättra företagets förmåga att utföra veckovis KPI-uppföljning och rapportering, där avdelningar enkelt kan filtrera och arbeta med relevant data.

– Detta har mottagits mycket positivt av flera avdelningar hos oss på Koenigsegg och effektiviserat arbetet, säger Mikael.
Anpassade presentationer är ett annat exempel som blivit bättre med Monitor BI.

– Vi håller på att bygga anpassade presentationer för både kvalitets- och inköpsavdelningen. Monitor BI kommer bli ett viktigt verktyg för organisationen som del i vårt rapporterande och kontrollerande arbete, avslutar Mikael.

Vill du komma igång med Monitor BI? Fyll i formuläret nedan: