Nitator stärker sitt hållbarhetsarbete med Sustainability by Monitor

Företaget Nitator, en framstående aktör inom fordonsindustrin och en komplett leverantör av plåtkomponenter är en av testpiloterna som just nu utforskar Monitor ERP Systems nya miljöfunktionalitet, Sustainability by Monitor. Sustainability by Monitor hjälper företag att mäta sin miljöpåverkan, utvärdera den och vidta strategiska åtgärder för att minska utsläpp och resursförbrukning.

– Vi anser att det här är rätt verktyg för oss att uppnå våra kunders högt ställda krav om att i framtiden kunna visa vår koldioxidekvivalenter (CO2)-påverkan per artikelnummer, säger Calle Hjersman, Strategic Purchasing Manager på Nitator.

Med stöd av Sustainability by Monitor kan Nitator genomföra exakta och strukturerade beräkningar av sin CO2-påverkan. Genom att integrera relevanta data i systemet kan Nitator identifiera specifika steg i sin leveranskedja där de kan minska sin miljöpåverkan på ett betydande sätt. Tack vare realtidsdata och noggranna analyser kan Nitator fatta välgrundade beslut som syftar till att förbättra sin hållbarhetsprestanda.

– Att ha allt samlat i samma system ger oss en bättre överblick över vår miljöpåverkan och förenklar våra processer, så Sustainability by Monitor hjälper oss mycket, säger Calle Hjersman, Strategic Purchasing Manager på Nitator.

Att jobba nära kunderna vid utveckling av nya funktioner är en viktig princip för oss på Monitor. Genom att involvera företag som Nitator som testpiloter kan vi få värdefull feedback och insikt från verkliga användare. Detta gör det möjligt för oss att skapa en produkt som är mer anpassad och användbar för våra kunder.