En kvinna står i en fabrik.

Effektiv tidrapportering med Tidkort – en nödvändighet för Borins AB

För det svenska företaget Borins AB känt för sin breda mångfald av högkvalitativa produkter och tjänster, spelar Monitor ERP:s tillval Tidkort en avgörande roll. Genom att använda Tidkort kan Borins AB medarbetare enkelt registrera sin arbetstid direkt på specifika arbetsordrar, vilket innebär att de inte behöver stämpla olika arbetsmoment separat.

– Vi började använda Monitor ERP 2014 och har använt tillvalet Tidkort sedan dess. Tidkort är en förutsättning för oss eftersom det sparar tid och manuellt arbete, säger Birgitta Borin, personal- och ekonomiansvarig på Borins AB.

Borins verksamhet sträcker sig över en mångfald av områden, från tillverkning i verkstaden till skräddarsydda produkter och tjänster för kunder både i verkstaden och ute hos dem. Med en sådan bredd av arbetsuppgifter, inklusive tillverkning, reparationer och underhåll, är det nödvändigt med ett affärssystem som kan hantera och spåra arbetstiden på ett strukturerat sätt.

Tidkortet är en förutsättning för oss eftersom det sparar tid och manuellt arbete.
Birgitta Borin, personal- och ekonomiansvarig på Borins AB

– Tidkortet hjälper oss genom att våra medarbetare kan registrera tid på en specifik arbetsorder istället för att rapoortera olika arbetsmoment. Detta gör det möjligt för dem att skapa en detaljerad och exakt översikt över hur tiden används för varje specifik uppgift eller projekt, vilket underlättar både fakturering och lönehantering, säger Birgitta.

En av de stora fördelarna med tidkortet är dess flexibilitet. Birgitta berättar att de har valt att använda olika artikelnummer beroende på om arbetet utförs i verkstaden eller hos kunden, vilket möjliggör anpassning av tidsregistreringen efter deras specifika behov. Dessutom inkluderar systemet även indirekt tid och frånvaro, vilket ger en komplett bild av arbetstiden för varje anställd.

– Förutom att underlätta den dagliga hanteringen av arbetsuppgifter har Tidkortet också bidragit till att förenkla rapporteringsprocessen. Monitor har utvecklat en skräddarsydd rapport för oss som samlar alla tidsregistreringar för en specifik order och kan användas som fakturaunderlag, vilket underlättar mycket för oss, avslutar Birgitta.

Arbetare jobbar i en fabrik.