Koenigsegg hittade nyckeln till en lyckad G5-uppgradering

Nya bilmodeller och nya fabriker – då krävs ett nytt affärssystem. Men det är ett stort projekt att uppgradera. Så här gjorde Koenigsegg.

Koenigsegg Automotive tillverkar hyperbilar, och de gör det med hjälp av Monitor ERP-system. I samband med att företaget gick in i en stor expansionsfas med nya bilmodeller och nya fabriker valde de att även uppgradera sitt affärssystem. Här berättar de hur uppgraderingen gick till, och varför den blev så lyckad.

– Vi har i dag närmare 500 anställda och bygger nya fabriker. Vi har otroligt mycket nya processer i den expansionen som kräver ett affärssystem som kan följa med i detta och det får vi med Monitor G5, säger Manuel Berglund, ERP manager. Han jobbar med ständigt förbättringsarbete på Koenigsegg, tillsammans med ERP-experten Erika Vinter. De är eniga om vilken del av uppgraderingsprojektet som var viktigast.

Det absolut viktigaste, enligt Manuel Berglund, är att göra en grundlig förstudie på vad man använder inuti Monitor G5: Rutiner, procedurer, anpassningar.

– Att man går igenom alla processer och rutiner som man har ner på detaljnivå. Så att man verkligen vet hur man jobbar i dag och hur man ska jobba i G5 sedan och kunna få med sig allting, fortsätter Erika Vinter.

– För att man sedan ska kunna djupdyka i dessa tillsammans med personalen på de olika avdelningarna för att se att vi har med allting inför uppgraderingen, så att vi inte har missat någonting. Hela det ansvaret ligger ju hos oss, kunden – att göra det rätt. Så att när man väl går live, sitter allting, säger Manuel.

De understryker vikten av att få med sig företagsledningen. Att de förstår hur mycket tid som behöver läggas. Erika Vinter förklarar att det tar mer tid än man tror att testa och utvärdera och gå tillbaka, ”köra om hela loopen och testa igen”. Och hon menar att det är viktigt att ledningen förstår det och att alla chefer låter de anställda få den tid de behöver.

– Vi hade stor hjälp av Monitor Academy under hela projektet. Vi skapade olika kurspaket till olika avdelningar som de fick jobba igenom, samtidigt som de testade i vårt testsystem. Så att de fick utföra sina rutiner och processer praktiskt. Det var till stor hjälp när vi gick över till skarp miljö i G5. Då kunde de jobba på snabbt, redan på morgonen efter, säger Erika Vinter.

Koenigsegg Jesko är uppkallad efter Christian von Koenigseggs far. Med E85 i tanken utvecklar motorn 1 625 hästkrafter.

Vi har ändrat vår orderhantering, casehantering, och hur vi jobbar i projekt. Vilket har gett oss mycket bättre arbetsmetoder i dag.
Manuel Berglund, ERP Manager, Koenigsegg Automotive.

Koenigsegg ställde också ett krav på sina användare att genomföra grundpaketet i Monitor Academy – Basic Course. Plus eventuella specialområden. Planeringsansvariga skulle även gå kursen för Manufacturing module, inköpare Purchase module, och så vidare. Om inte kravet var uppfyllt fick användarna inte tillgång till sina G5-licenser – ett sätt att öka grundnivån hos användarna.

Framtiden för Koenigsegg med G5 är att fortsätta jobba vidare med den nya plattformen och ta de större förändringarna nu, efter uppgraderingsprojektet.

– I projektet valde vi att göra många mindre förändringar och förbättringar, men för att det projektet inte skulle växa för stort så valde vi att lägga mycket efteråt. Det är en kontinuerlig utveckling som vi gör. För att nämna några väldigt bra saker vi har gjort: Vi har ändrat vår orderhantering, casehantering, och hur vi jobbar i projekt. Vilket har gett oss mycket bättre arbetsmetoder i dag, säger Manuel Berglund.

Koenigsegg hade konsulter från Monitor med på hela G5-resan. Det har inneburit kontinuerliga möten och mycket bollande av idéer fram och tillbaka för att se hur man skulle kunna lösa olika flöden som företaget har.

– Vårt samarbete med Monitor har fungerat jättebra. En del processer har kanske inte haft fullt systemstöd, men då har vi fått hjälp av Monitor att ta fram ett stöd i tid till att vi skulle uppgradera. Vi har haft väldigt stor hjälp av deras team där, säger Erika Vinter.

Sammanfattningsvis säger Manuel Berglund att de är mycket nöjda med sitt uppgraderingsprojekt, eftersom det blev så lyckat. Men det var inte utan en hel del hårt arbete och framför allt: Fokus på rätt saker.

– Vi på Koenigsegg är väldigt nöjda över vårt uppgraderingsprojekt och nyckeln till det är ju att vi tog oss tid till att göra detta, grundligt, från början. Det absolut viktigaste i detta är att gå igenom alla processer: Hur jobbar vi med Monitor, på alla avdelningar, titta på G4 och översätta det till G5. Men också vara väldigt noga med att se: Hur kan vi bli bättre? Och när man har kommit fram till den lösningen i helhet, på alla avdelningar – dokumentera, och utbilda. Det är oerhört viktigt. Det var det som var vår nyckelfaktor till ett lyckat projekt, säger Manuel Berglund.