Perfeksjon under vann

Hjertet til den norske bedriften Nortek har alltid banket for havet. I dag er bedriften
verdensledende innen produksjon av oseanografiske instrumenter for måling av bølger og strøm.

Nortek sysselsetter 145 mennesker rundt i verden, hvorav 90 holder til på industriområdet Rud i Bærum.

Norteks produktportefølje inkluderer både undervannsnavigasjon og avanserte strøm- og bølgemålere.

I alt åtte datterselskaper samt eksterne agenter bidrar til at bedriften i dag betjener hele verdensmarkedet innenfor sitt segment.

Høye kvalitetskrav

Majoriteten av kundene befinner seg i USA, Kina og Norge, og består av alt fra forskere og ingeniører ved velkjente institusjoner til offentlige virksomheter.

Felles for dem alle er at de er engasjert i krevende operasjoner som stiller de aller høyeste krav til kvalitet, uansett om jobben er å forutse orkaner i Colombia ved hjelp av data om bølger og havstrømmer, å optimere sikkerheten for skipstrafikken i Vest-Afrika eller å tilby oseanografisk data til offshoreindustrien i Nordsjøen.

Heftig logistikk

«Nortek står selv for utvikling og design av alle instrumentene», forteller COO Ole Dypbukt.

«I dag har vi omkring 5000 artikler i databasen i Monitor. Vi produserer en god del artikler selv, slik som for eksempel sensorer, men kjøper også inn både råvarer og ferdigproduserte deler basert på vårt design fra underleverandører over store deler av verden. Deretter sammenstilles delene til sensorer, målere og elektronikk i egne hus.

Instrumentene blir så kalibrert og testet nøye før de sendes ut til kundene. Blant annet har bedriften flere avanserte trykktanker, der instrumenter kan trykktestes ned til 6000 meter under vann.

God service fra Monitor

«Logistikken krever sitt», forklarer Dypbukt, og forteller om til dels lange ledetider på deler grunnet mangel på råvarer og komponenter i verdensmarkedet. Likevel har Nortek greid å holde en kort produksjonstid til kundene på 2–4 uker.

«Ingen instrumenter blir ferdigstilt før kunden har lagt en ordre. Uten et ERP-system som fungerer, går det ikke! Kort fortalt: Hvis Monitor ikke fungerer, stopper alt opp. Vi har alt av ordre, økonomi, innkjøp, produksjon, brukersupport og retur av instrumenter i Monitor.»

«Som en av de første i Norge som gikk over til Monitor G5, opplevde vi noen bugs i starten», supplerer Therese Baas, direktør for kvalitet og digitalisering, «men vi har alltid blitt tatt godt vare på av Monitor. Og servicen er også blitt enda raskere og bedre etter at det ble opprettet kontor i Norge.»

Baas har nylig lagt siste hånd på arbeidet med å legge salgsdelen av bedriftens ERP-system i skyen, og kan fortelle at Nortek stadig tar i bruk nye moduler og prosjekter fra Monitors verden. Monitor sin Reseller-portal, som rulles ut i slutten av Q3 i år, vil bli viktig for bedriften.

Ellers er Baas og Dypbukt opptatt av at Monitor forsetter å utvikle seg, gjerne i samarbeid med sine kunder. De trekker spesielt frem viktigheten av velfungerende grensesnitt.

«I Nortek mener vi at kontinuerlig streben etter å forbedre oss, er essensielt. Vi har et mål om at vår virksomhet skal være et verdifullt bidrag til verden, vitenskapen og samfunnet», sier Ole Dypbukt.

Ingen instrumenter blir ferdigstilt før kunden har lagt en ordre. Uten et ERP-system som fungerer, går det ikke! Kort fortalt: Hvis Monitor ikke fungerer, stopper alt opp. Vi har alt av ordre, økonomi, innkjøp, produksjon, brukersupport og retur av instrumenter i Monitor.
Therese Baas, Direktør for kvalitet og digitalisering, Nortek