Frakt

En integrasjon for elektroniske varsler og utstedelse av fraktdokumenter.

Hvordan fungerer integrasjonen med fraktselskapene?

Systemet håndterer elektroniske varsler og utstedelse av fraktdokumenter via nShift Delivery, nShift Web-TA og Logtrade.

LogTrade

Marked: Norden

LogTrade sitt transport- og administrasjonssystem har en rekke smarte funksjoner som automatiserer planlegging, sporing og overvåking av leveranser og returer. Dette betyr at du kan arbeide med forsendelser på en smart måte direkte i Monitor ERP.

For å finne ut mer, besøk:  https://www.logtrade.se/

nShift

Marked: Norden

nShift kobler sammen transportkjøpere, transportører, tredjeparts- og fjerdepartstjenesteleverandører samt partnere med deres respektive markeder med kraft og hastighet.

For å finne ut mer, besøk:  https://nshift.com/