Header

Zrównoważony Rozwój w systemie Monitor ERP

Dzięki nowym funkcjonalnościom systemu Monitor ERP, które dostępne będą już jesienią, możesz dokonywać obliczeń w obrębie zrównoważonego rozwoju oraz śledzić wpływ na klimat jaki wywołuje Twój sektor produkcji. Wszystko to, aby ułatwić Ci sprostanie europejskim dyrektywom sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) oraz standardom raportowania o zrównoważonym rozwoju ESRS (European Sustainability Reporting Standards). Funkcjonalności te dają możliwość łatwego i dokładnego sprawdzenia wpływu Twojej działalności produkcyjnej na środowisko, a dzięki temu pracowania w sposób bardziej świadomy i zrównoważony.

Call to action

Two Columns (standard)

Sprostaj wymaganiom zrównoważonego rozwoju z Monitorem ERP

Nowa dyrektywa Unii Europejskiej o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju  - CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), oznacza, że nawet małe i średnie przedsiębiorstwa począwszy od roku 2026 będą musiały sporządzać raporty zgodne ze standardami ESRS (European Sustainability Reporting Standards).

Aby ułatwić Ci sprostanie nowym wytycznym i dyrektywom , stworzyliśmy funkcjonalność Zrównoważonego Rozwoju w Monitorze. Dzięki danym, które już teraz dostępne są w systemie i dotyczą informacji o zużyciu energii i produkcji ekwiwalentów dwutlenku węgla (CO2e), Monitor ERP jest w stanie wyliczyć ślad pozostawiany na środowisku - zarówno na poziomie artykułu jak i całego przedsiębiorstwa. W ten sposób możesz w łatwy sposób śledzić i kontrolować swój wpływ na środowisko oraz podejmować proaktywne decyzje w swoim przedsiębiorstwie.

Two Columns (standard)

Monitor ERP zdobywcą nagrody w kategorii zrównoważonego rozwoju

Podczas Hannover Messe, 19 kwietnia Monitor ERP System otrzymał nagrodę Factory Innovation Awards w kategorii Zrównoważonej Fabryki - ”The sustainable factory” . Nasz system został wybrany i doceniony przez niezależne eksperckie jury, a decydującym czynnikiem okazały się wyróżniające się funkcjonalności w obszarze zrównoważonego rozwoju oraz możliwości obliczeń emisji dwutlenku węgla.

Table

Najczęstsze pytania i odpowiedzi dotyczące funkcji Zrównoważonego Rozwoju w systemie Monitor ERP.

Czy funkcja Zrównoważonego Rozwoju w Monitorze jest kompatybilna z europejskimi dyrektywami ESRS i GHG?

Tak, w systmie Monitor ERP możesz dokonywać pomiarów tych parametrów mających wpływ na środowisko, które znajdują się w rekomendacji ESRS.

Kiedy funkcja Zrównoważonego Rozwoju zostanie uruchomiona w Monitorze?

Funkcja Zrównoważonego Rozwoju zostanie zaprezentowana i uruchomiona podczas szwedzkiego Seminarium Użytkowników 31 sierpnia 2023 oraz wprowadzana będzie etapami do kolejnych krajów.

Ile kosztuje funkcja Zrównoważonego Rozwoju w Monitorze?

Funkcja Zrównoważonego Rozwoju w Monitorze wchodzi w skład naszego standardowego systemu i jest bezpłatna dla naszych klientów. Jeśli potrzebujesz dodatkowych konsultacji związanych z tą funkcjonalnością, skontaktuj się z nami!

Call to action