Monitor ERP System wygrywa Factory Innovation Awards 2023

19 kwietnia na targach Hannover Messe wręczono nagrody Factory Innovation Awards. Monitor ERP zdobył pierwszą nagrodę w kategorii "Zrównoważona fabryka". Nasz system - Monitor ERP - został wybrany przez niezależne jury złożone z ekspertów. Decydującymi czynnikami w tej kategorii były funkcje w zakresie raportowania zrównoważonego rozwoju i obliczania emisji dwutlenku węgla.

Maria Sundin Flöjt, kierownik projektu w dziale rozwoju biznesu firmy Monitor, wygłosiła na scenie przemówienie z podziękowaniami.

"Jesteśmy niezwykle dumni i zaszczyceni otrzymaniem tej nagrody. To dla nas ważny sprawdzian jakości,  pokazujący że koncentrujemy się na właściwej funkcjonalności naszego systemu ERP. Niemcy są dla nas naprawdę trudnym rynkiem, z silną konkurencją, więc jesteśmy naprawdę szczęśliwi z tego powodu" - powiedziała.

Nowe dyrektywy nakładają wyższe wymagania na firmy w zakresie raportowania zrównoważonego rozwoju.

Ze względu na dyrektywę sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) i nowe standardy raportowania o zrównoważonym rozwoju ESRS (European Sustainability Reporting Standards), które będą obowiązywać w UE od 2026 r. - firmy potrzebują rozwiązań w zakresie śledzenia zrównoważonego rozwoju w produkcji. ESRS zaleca ramy raportowania GHG (Greenhouse Gas Protocol), które wymagają raportowania emisji z produkcji poszczególnych produktów, a także transportu i dostaw.

Rozwiązanie firmy ERP System AB, uznane za system ERP roku zarówno w Szwecji, jak i w Niemczech, zapewnia to poprzez automatyczne obliczanie wpływu wyprodukowanych części na klimat w oparciu o zużycie energii przez maszyny i wartości dwutlenku węgla zakupionego materiału.

Informacje te można wielokrotnie dostosowywać, a także uwzględniać w listach części, aby wybrać najbardziej przyjazną dla środowiska opcję zamówienia. Dane od dostawców i partnerów logistycznych - na przykład dotyczące emisji podczas transportu, mogą być również przechowywane w systemie, a w niektórych przypadkach nawet automatycznie synchronizowane.

Jury doceniło również wysoką łączność systemu Monitor z istniejącymi maszynami i zewnętrznymi partnerami biznesowymi z sektora finansowego i logistycznego. Pochwalono również sam system, który jest przeznaczony jako standardowy system ERP bez wielu konfiguracji. Umożliwia to przeprowadzanie regularnych aktualizacji bez utraty adaptacji. Co nie mniej ważne, wdrożenie Monitora zajmuje znacznie mniej czasu niż w przypadku porównywalnych systemów ERP.

"Cieszę się, że mogę być częścią podróży Monitora w Niemczech. Dzięki mojemu doświadczeniu w operacjach przemysłowych i różnych systemach ERP dobrze rozumiem wymagania naszych klientów i jestem przekonany, że możemy pomóc wielu firmom produkcyjnym w Niemczech poprawić ich działalność i rentowność dzięki systemowi ERP Monitor" - skomentował Tomas Blomberg, CEO Monitor ERP System Germany.

Nagroda środowiskowa stwarza więcej możliwości na rynku eksportowym

Otrzymanie tej nagrody wzmacnia możliwości firmy Monitor w zakresie ugruntowania swojej pozycji w Niemczech i stania się logicznym wyborem dla firm produkcyjnych, które chcą zabezpieczyć swoje procesy przed przyszłymi wyzwaniami.