PDM Integration

Automatisera och förenkla hanteringen av BOM- och artikeldata.

PDM Integration lanseras senare under 2024.

Därför ska du använda PDM Integration

Med PDM Integration frigör du dig från manuella processer samtidigt som du förenklar hanteringen av BOM- och artikeldata. Genom att automatisera kommunikationen mellan ditt PDM/PLM-system och Monitor sparar du tid samtidigt som du minimerar risken för fel. Glöm ineffektiva rutiner och låt PDM Integration optimera ditt arbetsflöde.

Fördelar med PDM Integration:

  • Skapa och uppdatera artiklar, BOM och ritningar utan att utföra manuella processer i Monitor ERP.
  • Automatiserade flöden för att undvika duplicering eller felaktig data.
  • Användarvänligt gränssnitt för att granska och anpassa uppdateringar från PDM-systemet.
  • Full kontroll på historiken och över utförda uppdateringar.
  • Spara tid och minimera risken för fel.