Header

Article

Kvalitetsarbete på Monitor

Vi strävar efter att ständigt förbättra vår kvalitet med målsättningen att alla kunder ska vara nöjda med vår produkt och våra tjänsteleveranser. För att nå dit har vi ett kvalitetsarbete som är en levande process. Vi jobbar fokuserat och målinriktat med rätt aktiviteter, vilket gäller hela vår organisation.

Monitors engagerade och kunniga medarbetare har bred erfarenhet och massor av spetskompetens. De är vår viktigaste tillgång. Det är deras kunskap, kreativitet, trivsel och arbete som gör det möjligt att nå upp till våra kunders förväntningar.

För att säkra medarbetarnas fortsatta engagemang och för att möta kvalitetskraven, deltar våra medarbetare i både interna och externa utbildningar, med utgångspunkt i Monitors värdegrund: Vi är engagerade, långsiktiga och jordnära.

Vi jobbar strukturerat med att åtgärda brister och skapa konkreta förbättringar. Vi vill hitta alla väsentliga avvikelser, dvs. allt som inte blev som vi hade tänkt, för att sedan strukturerat jobba vidare med varje sådan händelse. Vi letar upp grundorsaken och åtgärdar den, för att få ett bra och hållbart resultat – både på kort och lång sikt. Det ska inte kunna hända igen!

Alla berörda avdelningar träffas en gång i månaden för att samordna sitt arbete. Vi stämmer av läget, lär av varandra och beslutar hur vi ska hantera de ärenden som berör flera avdelningar.

Vi jobbar hela tiden för att bli bättre och vidareutveckla både programvara och arbetsprocesser. Alla små steg som vi tar i organisationen bygger på varandra och ska leda framåt – det kännetecknar ett effektivt kvalitetsarbete. I vårt Kvalitetsråd gör vi löpande kritiska analyser av alla genomförda aktiviteter. Vi frågar oss självkritiskt: Ledde det till förbättring? Finns det mer att göra? Är vi redo för nästa steg? Detta ger i sin tur nya idéer till förbättringar.