Header

Article

Kvalitetsarbete på Monitor

Vi strävar efter att ständigt förbättra vår kvalitet. Målet är att ha så nöjda kunder som möjligt. Kvalitetsarbetet är en levande process. Vi måste jobba fokuserat och målinriktat med rätt aktiviteter, vilket gäller hela vår organisation.

Monitors engagerade och kunniga medarbetare har bred erfarenhet och massor av spetskompetens. De är vår viktigaste tillgång. Det är deras kunskap, kreativitet, trivsel och arbete som gör det möjligt att nå upp till kundernas förväntningar.

För att säkra medarbetarnas fortsatta engagemang och möta kvalitetskraven deltar våra medarbetare i både interna och externa utbildningar, med utgångspunkt i Monitors värdegrund: Vi ska vara engagerade, långsiktiga och jordnära.

Vi jobbar strukturerat med att åtgärda brister och skapa konkreta förbättringar. Målet på sikt är att hitta alla avvikelser, det vill säga allt som inte blev som vi hade tänkt. För att sedan jobba strukturerat med varje sådan händelse. Vi letar upp grundorsaken och åtgärdar den, både på kort och lång sikt. Det ska inte kunna hända igen!

Alla berörda avdelningar träffas en gång i månaden för att samordna arbetet. Vi stämmer av läget, lär av varandra och beslutar hur vi ska hantera de ärenden som berör flera avdelningar.

Att hela tiden jobba för vidareutveckling, med många små steg som bygger på varandra är ett adelsmärke för effektivt kvalitetsarbete. I vårt Kvalitetsråd gör vi löpande kritiska analyser av alla genomförda aktiviteter. Vi frågar oss självkritiskt: Ledde det till förbättring? Finns det mer att göra? Är vi redo för nästa steg? Detta ger i sin tur nya idéer till förbättringar.