Header

Danmarks bedste ERP-system

Skræddersyet til produktionsvirksomheder, som giver dig kontrol over HELE virksomheden

Main (meta)

MONITOR ERP-SYSTEM

Det komplette ERP -system med integreret Business Intelligence. MONITOR giver dig kontrol over hele virksomheden. Systemet består af flere moduler, der tilsammen dækker alle aktiviteter i en moderne produktionsvirksomhed.

Se vores video om MONITOR ERP her (EN)

Feature

Produktion

Dette er hjertet i MONITOR. Systemet er optimeret til netop produktion og produktionsplanlægning. Her opsættes forberedelser, udføres kalkulationer og oprettes produktionsordrer, der genererer penge. Her får du fuld styr på din belastningsplan. Du foretager indrapportering, udskriver pluklister, kører poolplanlægning og samtidig produktion. Du får kort sagt alle de værktøjer du skal bruge, for at komme i mål med din produktion.

Forberedelser med stykliste og operationer.

En forberedelse er noget af det vigtigste i et forretningssystem som MONITOR. Her opretter og opdaterer du varernes styklister og operationer. De oplysninger som lægges ind, fx operations­tider, kvantiteter, priser, etc.  er vigtig information, der anvendes i procedurer i hele systemet. Kalkuler, behovsberegninger og belægningsplaner anvender oplysningerne fra forberedelsen. 

Forkalkuler

Hovedformålet med forkalkuler er at få en økonomisk beregning af produktionsomkostningerne og salgsprisen på produkter. Omkostninger bestående af materiale, udearbejde og eget arbejde lægges sammen til den totale produktionsomkostning. Dette skal senere holdes op mod den realiserede omkostning - efterkalkulen.

Efterkalkuler

Efter produktionsordren er rapporteret kan du køre en efterkalkulation, hvor du kan lave en økonomisk opfølgning ved at sammenligne planlagt med realiseret forbrug. Helt enkelt – blev det som vi havde tænkt os?

Produktionsordrer

Her opretter du nye produktionsordrer, re-planlægger og sletter ordrer. Ændringer eller replanlægning af ordrer omfatter både hovedoplysninger og strukturen. Du kan også udskrive koblede dokumenter som fx tegninger.


Belastningsplaner i lister og grafer

Det er vigtigt at have et overblik over produktionen: Hvordan er belastningen i dag? i Morgen? Om en uge? Du kan enkelt overse din belastningsplan i listeform eller på en graf. På grafen kan du med musen trække og slippe ordrer, for at replanlægge dem. 

Pluklister til materiale

Det skal være enkelt for personalet at se i den mobile enhed, eller trække en liste over hvilket materiale der skal plukkes fra lageret til en produktionsordre. Har et materiale flere lagerlokationer vises kun de lokationer, der er nødvendige for at kunne opfylde behovet. Har du tidligere booket / klareret materialet er disse lokationer angivet. Ellers foreslåes lokationer i henhold til aldersanalyse. Optræder den samme vare flere gange på samme plukliste, sker afregningen i behovs-datoorden, så den materialelinje der har det tidligste behov, starter med at tage materiale fra lokationen med den ældste beholdning.

Afrapportering operationer og materiale

Det er enkelt at foretage tids- og antalsrapportering for en operation ad gangen ved at angive rapportnummeret. Skal du foretage delrapportering tillægges hver rapportering for både antal og tid. Belastningen reduceres proportionelt mod det antal, som er afrapporteret. På samme måde er det enkelt at foretage materialerapportering på et materiale ad gangen. Foretager du delrapporteringer tillægges kvantiteten for hver rapportering. Rest kvantitet, der reserverer materialer, fratrækkes med det rapporterede antal.

Håndtering af udearbejde 

Du anvender proceduren for udearbejde for at sende arbejde til underleverandører. Måske har du ikke selv relevante maskiner eller viden, eller  også kan du have for høj belastning i din egen produktion. MONITOR hjælper dig på simpel vis til at sende dele af din produktion som udearbejde. MONITOR skaber automatisk en indkøbsordre til underleverandøren, når der oprettes en produktionsordre indeholdende udearbejde. Det samme sker, hvis en eksisterende produktionsordre replanlægges, og en intern operation erstattes med udearbejde. I MONITOR er det let at følge op på underleverandør-omkostninger og lead time, hvilket giver dig et godt overblik og kontrol over dit produktionsordre flow.

Poolplanering

Har du flere maskiner i produktionen, der kan det samme? Så kan poolplanering være noget for dig. Når du laver forberedelsen, ved du måske ikke hvilken maskine, der kommer til at køre ordren. Så planlægger du op mod en pool, der indeholder flere ligeværdige maskiner. Fra poolen uddeles ordrerne senere til en af de tilknyttede maskiner, som har kapacitet. Uddelingen kan udføres manuelt, men også automatisk, da MONITOR selv kan lægge det på den maskine, der er bedst egnet til at udføre arbejdet. 

Samtidig produktion

Ind i mellem har du måske varer, der kan eller skal produceres samtidig med andre varer, og du ønsker derfor at de planlægges til at køre sammen. Det klarer MONITOR for dig. Det kan fx være, at du stanser to forskellige varer A og B samtidig fra samme plade. 
Ved samtidig produktion vil nettobehovskørslen planlægge ordre på både A og B, såfremt der er behov for blot den ene. Hvis du opretter en ordre på vare A manuelt, vil der samtidig oprettes en ordre på vare B. Samtidigt producerede varer holdes sammen som flere hoved-varer på et enkelt ordrenummer. Det gælder også ved replanlægning og sletning af ordren. 

Feature

Indkøb

Her får du støtte til hele indkøbsprocessen, fra forespørgsel til betaling af faktura. Her har du SRM, du opretter dine leverandører, sender forespørgsler, opretter indkøbsordrer, overvåger, indleverer varer, opretter palle labels og laver modtagelses kontrol for at sikre, at alt er korrekt. Du registrerer også leverandørfakturaer, håndterer leverandørregnskab med skyldige betalinger og opfølgning i form af for eksempel indkøbsstatistik, leverandørvurdering og ordrebeholdning.

Leverandør register med støtte til indkøbsfunktionen (SRM)

Det er vigtigt at have fuld styr på sine leverandører. Det er en af hjørnestenene i MONITOR at du håndterer al kommunikation og specifikke opsætninger/indstillinger på dine leverandører. Du kan let og enkelt skabe fremtidige aktiviteter, registrere udførte aktiviteter og gemme mailkorrespondance direkte på leverandøren. Hvis du ønsker at slette en leverandør, kontrollerer MONITOR om der findes forespørgsler om tilbud, indkøbsordrer, fakturaer, koblinger til varer og udearbejde, så leverandøren ikke slettes utilsigtet. 

Forespørgsel til leverandør - registrer, send, overvåg

Du vil vide, hvad varene koster, og hvornår de kan leveres. Det får du en særskilt procedure til, hvor du kan sende forespørgslen til en eller flere leverandører, for at kunne vælge den bedste. Du kan opdatere eksisterende forespørgsler - eller helt slette dem. Ved opdatering af forespørgsler, kan du skifte status på dem leverandørerne har svaret på, alternativt vippe forespørgslen helt eller delvist til en indkøbsordre. Du kan også kopiere forespørgslen til en ny relateret forespørgsel, fx en revideret forespørgsel eller til en alternativ leverandør. 

Indkøbsordrer

Her får du fuld styr på dine indkøbsordrer. Du opretter nye, ændrer eller sletter indkøbsordrer. Det er enkelt og du kan oprette indkøbsordrer på forskellige måder fra forskellige procedurer:

  • Du kan oprette indkøbsordrer manuelt.
  • Du kan oprette indkøbsordrer automatisk ud fra indkøbsordreforslag (nettobehovskørsel).
  • Du kan oprette indkøbsordrer automatisk fra kundeordrer eller produktionsordrer.

Automatisk oprettede indkøbsordrer kan naturligvis rettes - ordrelinjer kan tillægges, slettes, eller rettes med antal, dato pris osv.. 

Indlevering, udskrift af pallesedler, modtagekontrol

Det er nemt at rapportere indlevering i MONITOR. Du kan søge på forskellige kriterier som fx dit eget eller leverandørens varenummer eller ordrenummer. Ved modtagelsen udskriver du pallesedler, som hæftes på emballagen inden varen stilles på lageret. Herved bliver al information overskuelig.

Pallesedlerne kan udskrives i forskellige størrelser, og du kan i MONITOR redigere pallesedlen og dermed vælge, hvilke informationer der skal vises. 

Har du brug for modtagekontrol på en leverandør (fx ny leverandør, fejl i tidligere leverancer, skrappe tolerancer) sættes dette enkelt op i MONITOR. Herved sikres at du modtager i den rette kvalitet. Måske ønsker du at kontrollere, at en leverandør holder kvalitetsniveauet, og her sætter du blot modtagekontrol til et selvvalgt interval. Når det er gjort, får du hjælp af systemet ved modtagelsen. 

Registrer leverandørfaktura, koble  mod indkøbsordre

Systemet hjælper dig med at registrere nye leverandørfakturaer, ændre eksisterende fakturaer, kreditere eller annullere fakturaer. Det er muligt at registrere fakturaer, kreditnotaer og rentefakturaer. Du kan også foretage en endelig bogføring af fakturaer her. Ankomstregistrering af leverandørfakturaer kan ske manuelt eller med fakturaer fra XML-filer, der leveres via e-mail (MONITOR-to-MONITOR), og som du importerer til rutinen. Flere brugere kan samtidig arbejde i denne rutine med at registrere leverandørfakturaer.

Indkøbsordrer kan knyttes til leverandørfakturaer. Du ser indkøbsordrer som der er indleveret varer på fra den valgte leverandør. Ordre linjer vises på de indkøbsordrer, der er markeret for at blive inkluderet. Du vælger hvilke ordrelinjer der skal knyttes til leverandørfakturaen. Priser, rabatter, moms kode og kontering kan opdateres på hver ordrelinje.

Leverandør regnskab med faktura­registrering og udbetaling

I leverandør regnskabet har du kontrol over alle dine indgående fakturaer. Fakturaer er registreret og knyttet til købsordre for afstemning, og kan sendes til godkendelse. Betalinger kan håndteres manuelt eller med filoverførsel til din bank. Via forskellige rapporter vil du se kunne status for alle fakturaer og fremtidige betalinger.

Opfølgning i form af f.eks.  indkøbsstatistik og leverandør vurdering

Det er nemt at få et klart billede af indkøbs statistikken ved hjælp af MONITOR-Business Intelligence. Du ønsker måske at se statistikker for en bestemt periode, en bestemt leverandør eller en bestemt vare. Du kan også se leverandørfakturaen grafisk på et diagram - eller hvorfor ikke opbygge en visning med præcis det indhold du vil se!

Det er også vigtigt at konstant kontrollere leverandørernes evne til at levere til tiden. Du kan nemt måle kassations-statistik for indleverede leverancer. Der er forskellige indstillinger, der påvirker, hvordan beregningen af leveringssikkerheden foretages. Leveringssikkerhed kan baseres på indleverede leverancer eller på indkøbs-ordreniveau og viser hvilke leverancer, der er leveret til tiden. Sammenfattende kan leverings sikkerheden præsenteres som forholdet mellem leveret til tiden, for tidligt leveret og for sent leveret.

Feature

Salg

Du får den hjælp, du har brug for til dine varer og tjenester i hele salgsprocessen. Du får hjælp til at styre dine kunder, potentielle kunder, CRM, tilbud og salgsordrer, leverancer, fakturering, statistik og opfølgning, debitorregnskab og likviditetsprognoser.

Kundekartotek med fuld støtte til salgsarbejdet (CRM)

Det er vigtigt at have styr på eksisterende og potentielle kunder. Det er et af de vigtigste elementer i MONITOR og det er her du håndterer al kommunikation med og specifikke opsætninger/indstillinger på dine kunder. Du kan let og enkelt skabe fremtidige aktiviteter, registrere udførte aktiviteter og gemme mailkorrespondance direkte på kunden. MONITOR giver dig også værktøjer til en god leadgenerering, hvor du nemt kan følge op og se resultatet efter messer eller andre lignende arrangementer. Du kan også let udvælge de målgrupper, som du vil kommunikere med i forbindelse med forskellige tilbud eller begivenheder.

Tilbud – registrere, sende, følge op  og forvandle til salgsordrer

Du får den hjælp, du har brug for til at oprette og følge op på dine tilbud. Du kan nemt se hvilke tilbud som har genereret salgsordrer, og det er let at konvertere et tilbud til en salgsordre. Du kan linke forsider og efterskrifter til dine tilbud for at skabe et professionelt udtryk. Det er også muligt at ændre din tilbudsskabelon, så du får det lige som du vil have det.

Salgsordrer – registrere, leveringstidskontrollere, bekræfte, følge op

Her registrerer du, ændrer eller sletter salgsordrer. Salgsordrer kan også oprettes direkte fra et tilbud. Når du opretter din salgsordre, kan du straks få en vurdering af hvornår du kan levere ved hjælp af den indbyggede leveringstidskontrol. Når en ny salgsordre er registreret og ordrebekræftelse er afsendt, kan opfølgning, levering og opdatering af salgsstatistikker ske.

En kundeordre skaber en reservation på lageret på den aktuelle leveringsdato. Det er også nemt at arbejde med sporbarhed, når du opretter dine kundeordrer. Ligesom det er let at oprette en ny ordre baseret på en tidligere gennemført, ved at bruge "gem som"-funktionen, hvor du kan vælge at kopiere ordrehovedet og / eller ordrelinjerne. Du kan selvfølgelig også ændre leveringsdatoen for den nye ordre.

Udlevering med pluklister og transporthåndtering

Du ønsker at holde styr på dine salgsordrer og lagerordrer*. Du kan levere ordrer direkte eller levere ordrer via pluklister afhængigt af hvad du foretrækker. En leverance på en salgsordre opdateres pr linje og ordrens status opdateres, afhængigt af om en del-levering eller fuld levering er foretaget. Følgesedlen danner et faktureringsgrundlag på de leverede ordrelinjer evt. incl. anvendt emballage. Du kan udskrive eller e-maile følgeseddel og pallesedler. Speditions oplysninger beregnes automatisk på det som er leveret. Så længe fakturaen ikke er udskrevet, kan leveringen rettes enten ved at indberette yderligere antal eller ved at fortryde leveringen. Når der laves flere udleveringer kan disse tilføjes et eksisterende fakturagrundlag.
* Lagerordre er tilgængelig, hvis du har tillægget Lagersteder, installeret.

Fakturering af kunder, proformafaktura og  faktureringsplaner

Fakturagrundlag skabes ved levering af salgsordrelinjer eller ved direkte registrering af fakturaer. På samme måde arbejder du med dine pro forma fakturaer.
For at kunne anvende debitorregnskab  skal de omkostningskonti og lagerkonti, der skal bruges pr. varegruppe og kundegruppe i hver indlægsgruppe, opsættes. Denne opsætning bestemmer herefter, hvordan varens kostpris skal konteres med lagerkontoen som modkonto.
Faktureringsplaner anvendes på kundeordrer, hvor du vil fakturere ordren helt eller delvist på forhånd. Eksempler på faktureringsplaner kan være 30% i forskud, 60% ved levering og 10% efter slutkontrol. Et andet eksempel på anvendelse af faktureringsplaner er, når hele ordren faktureres på forhånd.

Debitor regnskab med indbetalinger, betalingspåmindelser, rentefakturaer etc.

I debitor regnskabet har du kontrol over de afsendte kundefakturaer. Betalinger modtages og registreres manuelt eller automatisk via filoverførsel fra banken. Her håndterer du også betalingspåmindelser, rykkere og rentefakturering.

Opfølgning som f.eks. salgsstatistik, leveringssikkerhed og  likviditetsprognoser

Det er nemt at få et klart billede af din salgsstatistik ved hjælp af MONITOR-Business Intelligence. Du kan se statistikker for en bestemt periode, land, region, sælger, specifik kunde eller en bestemt vare. Du kan også opbygge dine egne visninger med præcis det indhold, du ønsker. Denne visning kan opsættes som standardvisningen for dig eller en bestemt afdeling.

Hvor høj leveringssikkerhed har I? Det er et vigtigt nøgletal, som systemet opsamler og hjælper dig med at holde øje med hele tiden. Du vil også gerne kunne generere likviditetsprognoser for fremtidige ind- og udbetalinger. Oplysninger til likviditetsprognoserne er dels hentet fra tilbud, salgsordrer og debitorregnskab i salgsmodulet og dels fra indkøbsordrer og kreditorregnskabet i indkøbsmodulet. I forbindelse med faktureringsplaner anvendes leveringsdatoen på de enkelte delfakturaer til beregning af likviditeten. Data kan også hentes fra manuelt registrerede ind- og udgående betalinger som f.eks. Lønninger, moms mv.

Feature

Lager

Du har brug for at have styr på din behovsplanlægning, hvad du har på lager og hvad det er værd. Du skal bruge sporbarhed i topklasse. Det får du i lagermodulet i MONITOR. Her er også afvigelseshåndtering og mulighed for forskellige lagerberegninger og klassificeringer.

Varer

I MONITOR samler du grundlæggende data for dine varer på ét sted. Data, der så anvendes mange forskellige steder i systemet. Varekartoteket er det vigtigste og mest grundlæggende register. Her kan du danne varelister med lagerbevægelser og lave priskorrektioner på varer.
Du kan importere nye varer, importere det årlige købs- og salgsbudget og importere priser til varerne. Du kan importere standardpriser, indkøbspriser (gælder også for underleverandør varer), kundepriser og prislister.

Behovsberegninger

Her finder du hjælp til at finde de varer som vi kommer til at mangle. I MONITOR kan du beregne produktions og indkøbsordreforslag efter antal og leveringsdato. Her finder du behovsberegninger og nettobehovskørsler.
Nettobehovskørsler kan skemalægges til at køre på bestemte tidspunkter, og så suppleres med en kontinuerlig kørsel, som gennemgår de elementer, der er ændret siden sidste gennemløb. Resultatet er et nettobehov som altid er opdateret.
Du kan generere salgsprognoser, der viser forventet salg. I behovsplanlægningen bruges prognoserne til at skabe behov for varer mht. antal og leveringsdato.

Optælling/status

Du kan lave løbende eller komplette vareoptællinger. Løbende optællinger foretages ofte i henhold til en rullende tidsplan, hvor nogle lagersteder, varetyper eller hele afdelinger optælles separat, mens produktionen kører. En komplet lageroptælling af hele lageret udføres normalt, når produktionen står stille, for eksempel i løbet af en weekend.

Du kan flytte lagerbeholdninger på varer mellem lager steder. Du kan også flytte beholdninger fra et lagersted ad gangen og derefter vælge at flytte det til flere lagringssteder. Du kan også oprette nye lagersteder i forbindelse med flytningen af beholdningen.

Du kan også lave direkte lagerrapporteringer uden ordre eller projekt. Du kan her linke en årsag og kontering til den direkte rapportering.

Lagerværdi ansættelse

Det er nemt at beregne værdien af varerne på dit lager. Hvis du anvender tillægget Lagersteder så kan også beregne værdien af de varer som er under transport mellem lagerstederne.

Du kan også beregne værdien af varer i arbejde (VIA), det vil sige den anslåede værdi af den aktuelle produktionsordre. For eksempel bruger du denne rapport som grundlag for at opgøre VIA-værdien i måneds- eller årsregnskabsrapporten. Du kan beregne VIA-værdien som en Nutids værdi eller vælge at beregne den for en given tidligere dato.

Sporbarhed

Med en sikker og detaljeret sporbarhed gennem alle niveauer i produktionskæden minimerer du antallet af produkter som eventuelt må tilbagekaldes.

Du kan følge et serienummer eller et batch i hvert trin af produktionen, fra modtagelsen af varer fra leverandøren. Det handler om at fortælle, hvad der bliver taget ud og lægges ind på lageret, så du senere kan spore fra salgsordrer gennem produktionsordrer til indkøbsordrer. Derudover kan du følge sporet den anden vej, nemlig fra indkøbsordrer gennem produktionsordre til salgsordre. Du kan udføre denne sporing uanset hvor mange niveauer du har i din stykliste. 

Afvigelseshåndtering

Her har du mulighed for at registrere og liste sagerne ved forskellige typer af afvigelser fra kunde, leverandør og internt. Du kan indstille standarddata for forskellige typer af afvigelser, som f.eks. Kunde- eller leverandørafvigelse.
Det er muligt at oprette foruddefinerede faser eller aktiviteter og omkostninger til en afvigelsetype, som automatisk hentes til en ny afvigelse. De foruddefinerede faser, aktiviteter og omkostninger bestemmes af afvigelsestypen, men kan ændres i forbindelse med registreringen.
Det er muligt at forbinde erstatningsordrer til afvigelser. Du kan derefter planlægge, kontrollere og følge op på disse erstatningsordrer. Dette kan være en ny ordre til en kunde eller leverandør eller en produktionsordre til udbedring eller en helt ny produktion af selvfremstillede varer.
De ansvarlige for de forskellige aktiviteter på emnerne kan rapportere egne aktiviteter, efterhånden som begynder og slutter. Og du kan oprette en aktivitetsliste som grundlag for omkostnings opfølgning.
Du kan også måle leveringskvaliteten til kunden og leverandøren og vise det grafisk. Dette kan også gøres for leverandører af ude-arbejde.

Beregninger

Du kan beregne og opdatere dit årsbudget på varer. Et årsbudget kan fordeles på baggrund af en budgetkurve for sæsonvarer. Der er også en funktion til beregning og lagring af årsvolumen pr vare. Data for den årlige volumen kan hentes på forskellige måder, og tallet kan gemmes som årsvolumen eller årsvolumen med aktuel takt.

Derudover kan du beregne varernes sikkerhedslager, det vil sige, det antal som skal medføre ny bestilling. Den mængde, der skal bestilles, styres af varens ØOK (økonomisk ordre kvantitet) - som også kan beregnes. Formålet er at finde den ØOK, som bedst minimerer lager- og anskaffelsesomkostninger. ØOK anvendes bl.a. i forbindelse med nettobehov, planlægning, forkalkulering af standardpriser og gennemløbstider.

Feature

Tidsrapportering

Her holder du øje med alt, der har at gøre med arbejdstider: Stempling af Komme-Gå-tider og på job, grundlag for lønberegning og funktioner til finplanlægning, skemaer osv.  

Stemplinger

Personalet stempler Komme-/Gå og melder tid ind på job. Personalet vælger hvilket arbejde der skal udføres på baggrund af tildelte opgaver og prioriteringer. Stemplingerne bruges som grundlag for lønberegning og efterkalkuler af produktionerne. En stempelterminal kan enten køres som en Windows-klient på pc eller som en webklient på en hvilken som helst mobil enhed f.eks. en tablet. Personalet kan stemple arbejde direkte ved deres maskine og behøver ikke at gå til et andet sted i produktionen for at stemple.

Komme-/Gå- og job­stemplinger kan ved behov korrigeres og Komme-/Gå stemplingerne kan attesteres i en separat funktion.

Løngrundlag på basis af stemplingerne kan skrives ud og indtastes i eksternt  lønsystem som f.eks. Dataløn eller Danløn.

Udvidet medarbejderkartotek 

Her kan du oprette skemaer og skemacykler med grundlæggende data i forbindelse med tidsrapportering. Og du kan forbinde data som lønarter, fraværs koder, overarbejdskoder og mere til Komme-/Gå og jobstemplingerne.

Stemplingsterminaler

Du kan indstille, hvordan stempelterminaler skal anvendes - om der kun tillades Komme-Gå stempling, job-stempling eller begge dele. Et andet eksempel er at kun at tillade stempling vha. kortnummer eller plastchip.

Feature

Regnskab

Her finder du alle funktioner til finansbogføringen. Kontoplaner, automatiske posteringer, periodiseringer, løbende bogføring, rapporter og opfølgning samt års- og periodeskifte. Her findes tillige projektregnskabet. 

Kontoplan, konteringsdimensioner og konteringer

Der følger en standardkontoplan med i MONITOR, men du kan nemt udvide og ændre i denne, eller vælge at benytte din helt egen. Kontiene anvendes i den løbende bogføring, og i visse tilfælde ved kontering af bogføringsordrer fra andre dele af systemet.

Der er som standard oprettet tre konteringsdimensioner: Kostcenter, kostenhed og projekt. Du kan ved behov forøge med op til 8 konteringsdimensioner. For hver konteringsdimension kan du oprette flere dimensionskoder. 

Du kan skabe matricer for automatiske konteringer, der fx kan bruges til at fordele et bogført beløb ud til forskellige kostcentre og kostenheder.

Periodiseringer

Periodiseringer er en procedure du anvender, når et totalbeløb skal fordeles over et antal måneder. Normalt skabes periodiseringer enten ved registrering af leverandørfakturaer eller kassebilag, men du kan også oprette en periodisering manuelt og koble dem til en faktura efterfølgende.

Periodiseringsfunktionen kan tillige anvendes for at vende et bilag i en kommende regnskabsperiode. Fx en årsafslutningspostering, der skal vendes om næste år. 

Løbende bogføring

De fleste finansbilag bliver skabt automatisk via integration til øvrige moduler, men det er også muligt at skabe finansbilag manuelt. Du kan hente eksisterende bilag og rette disse, vende dem om, eller slette dem. Du kan også kopiere bilag (fx lønbilag) og periodisere dem (et vendende bilag i efterfølgende periode / år). Du kan lave dine egne faste bilagstekster, som anvendes ved registrering af bilag og betalinger. Det letter arbejdet med registrering af bilag.

Budget

Du kan oprette nye budgetter fra bunden, eller via kopiering. Fx ved kopiering af budget eller realiseret fra tidligere år, eventuelt med %vise ændringer. Du kan oprette flere parallelle budgetter i samme regnskabsår - angiv blot hvor mange du ønsker at håndtere. Den budgetkurve som skal anvendes hentes forvalgt fra kontoplanen, men du kan selv vælge en alternativ budgetkurve.

Års- og periodeskifte

I regnskabsmodulet kan du nemt skifte perioder og udføre årsskifte. Du kan spærre perioderne mod utilsigtet bogføring. 

Når du starter med MONITOR kan du manuelt importere startsaldi til finanskontiene. Det kan tillige lade sig gøre at importere bogføringsdata - enkelt poster.

Rapporter og opfølgning

I finansbalancen ser du alle posteringer samlet pr. konto eller pr. projekt. For hver gruppering ser du indgående og udgående saldo for den valgte periode. For balancekonti vises årets primosaldo. Du kan ved et museklik undersøge de enkelte posteringer, der ligger til grund for saldoen.

Du kan se saldoinformation for en eller flere konti, i aktivt eller et tidligere bogføringsår, og de kan se detaljeret information om transaktioner, posteringer, journaler og konteringsdimensioner. 

Du kan lave dine egne rapporter (saldobalancer). Moms­rapporter kan indrapporteres til Skattestyrelsen via en fil. 

Du kan trække statistikker for EU køb og salg, der via fil kan uploades til Skattestyrelsen. 

Alle bevægelser i bogføringen vises kronologisk, med oplysning om hvornår posten blev oprettet, af hvem, og eventuelt hvornår posten blev ændret eller slettet. 

Projektregnskab

Projektregnskab indgår i regnskabsmodulet. Projektregnskabet samler indtægter, omkostninger og tid fra forskellige ordrer og manuelle registreringer. Der kan være forskellige typer projekter, fx udviklingsprojekt, ombygning eller produktion. Du kan angive et projektnummer på en produktionsordre, en salgsordre eller et indkøb, for at knytte disse poster til projektet. Der kan herudover registreres aktiviteter, der kan håndteres i projektregnskabet. 

Projektets forskellige omkostninger, og indtægter følges op via omkostnings-/indtægtstyper. For hver omkostnings-/indtægtstype håndteres budget, planlagt, ordret, resultat, forventet resultat og prognose. 

Projektet håndterer herudover faser med forskellige aktiviteter. Hver aktivitet kan håndtere planlagt, rapporteret og rest tid. Aktiviteterne kan kobles til omkostningstyper, hvilket indebærer, at rapporteret tid også medfører en rapporteret omkostning i projektet. 

I projektregnskabet kan du tillige rapportere omkostninger eller indtægter direkte, i de tilfælde hvor det er svært at fange dem i forbindelse med registreringen.  Der kan rapporteres individuelle aktiviteter pr. bruger i projektet, og det er nemt at følge op på projektet både i timer og i økonomi. 

Form Component

Få en demo af MONITOR ERP

Udfyld formularen så kontakter vi dig angående en DEMO af MONITOR ERP

Angiv en ønsket dato for demo

Two Columns (standard)

Business Intelligence som er integreret

MONITOR Business Intelligence (BI) anvender du til at tage vigtige beslutninger i din virksomhed. Du får de vigtigste nøgletal som danner grundlag for dine beslutninger. BI er inkluderet som standard i MONITOR. Der er 3 skræddersyede visninger til de forskellige moduler i MONITOR. Men du kan også oprette dine egne visninger ud fra de nøgletal, der er vigtige for din organisation.

Two Columns (standard)

MONITOR-til-MONITOR

Kommunikation når den er bedst!

MONITOR-til-MONITOR er udviklet for at forenkle din kommunikation med kunder og leverandører, som også anvender MONITOR. Når du fx sender en indkøbsordre pr. mail i MONITOR er en xml-fil vedhæftet, som trækkes ind i modtagerens system, hvorved en salgsordre automatisk oprettes med de rigtige data. Priser, revision, tegningsnumre valideres samtidig.

Call to action

Vil du prøve MONITOR?

Vi er altid interesseret i at demonstrere MONITOR ERP for dig, hvor vi sammen gennemgår de vigtigste funktioner i systemet, efter dit behov. Du kan også  prøve MONITOR forretningssystem, når det passer dig, i en kortere periode.

Klik på knappen nedenfor og udfyld med dine kontaktoplysninger, så vender vi tilbage til dig.