Yksi kaikenkattava ERP-järjestelmä kasvun tueksi

Metallialan yritys SP stainless oivalsi, että lukuisat vanhat ohjelmistot olivat muodostaneet hidasteen liiketoiminnan kasvulle. Tämän ja uusien kasvutavoitteiden myötä SP stainlessin oli aika löytää yksi kaikenkattava ERP-järjestelmä, jonka avulla voisi hallita koko liiketoimintaa.

SP stainless Oy:n toimitusjohtaja Arto Koljonen kertoo, että uusien kasvutavoitteiden myötä oli aika löytää uusi toiminnanohjausjärjestelmä.

Yrityksen kasvu on ollut maltillista. Ei mitään isoja harppauksia, mutta nyt liikevaihtomme pyörii noin seitsemässä miljoonassa eurossa, ja on todettu, että tämän kasvun hallintaa varten tarvitaan uusi järjestelmä, joka tukee myyntiämme ja ennen kaikkea tuotannon hallintaa.”

Vuosien saatossa SP stainlessille oli kertynyt useita vanhoja ohjelmistoja, jotka olivat sisäisen tehokkuuden esteenä ja sumensivat liiketoiminnan läpinäkyvyyttä. Arto Koljonen kertoo, että heidän tahtotilanaan oli päästä eroon näistä ja löytää yksi kaikenkattava ERP-järjestelmä kasvun hallinnan tueksi.

Tavoitteena oli löytää järjestelmä, johon saadaan sisäistettyä mahdollisimman paljon eri toimintoja, eli karsimme pois turhia ohjelmia. Tavoitteena oli myös myyntiprosessin parantaminen ja sitä kautta ostojen oikea aikainen kotiuttaminen, tuotannonohjauksen parantaminen ja jäljitettävyyden parantaminen.”

Kehitysinsinööri Hannele Ranta kertoo, että Monitor ERP valikoitui heidän uudeksi ERP-järjestelmäkseen sen toimialakohtaisten perustoimintojensa vuoksi ja siksi, että se on kustannustehokas ja kaikenkattava ratkaisu, jonka prosessit on kohdistettu tukemaan valmistavien teollisuusyritysten liiketoimintaa.

Monitor ERP valikoitui meille käyttöön puhtaasti sen prosessiselkeyden takia, koska Monitorissa asiakasprosessimme läpivieminen oli kohtuullisen yksinkertaista. Järjestelmä tuntui järkevältä valinnalta myös siksi, että se oli jo sellaisenaan valmis kokonaisuus, jolloin sen perustoimintaan ei tarvinnut lähteä tekemään mitään räätälöintejä. Otimmekin perustoiminnan sellaisenaan käyttöön, koska se oli meille paras ratkaisu. Järjestelmän hankinta oli myös kustannustehokas päätös.”

Jäljitettävyyden avulla vähemmän hukkaa

SP stainless on investoinut merkittävästi liiketoimintansa kehittämiseen vastatakseen asiakkaidensa tarpeisiin. Arto Koljonen näkee, että ollakseen Suomen laadukkain konepaja heidän on jatkuvasti panostettava liiketoimintansa kehittämiseen ja laatuun. Yksi tärkeä Monitor ERP -järjestelmän kehitysvaihe oli uuden edistyneen jäljitettävyysjärjestelmän käyttöönotto tuotannon laadun hallinnassa.

Jäljitettävyysjärjestelmän käyttöönoton myötä SP stainless on onnistunut parantamaan sisäistä tehokkuuttaan ja varastonhallintaansa sekä vähentämään hukkaa. SP stainlessin työntekijät tietävät tuotteiden ja materiaalien sijainnit vaivattomasti, ja näin oikeat materiaalit löytyvät helposti käsiteltäviksi. Arto Koljonen kertoo, että alkukankeuden jälkeen Monitor ERP:n edistyksellistä jäljitettävyysjärjestelmää on opittu arvostamaan.

Aluksi ilmeni vastustusta, kun aikaa menee tällaiseen merkkaamiseen. Sen jälkeen, kun olemme ruvenneet tätä tekemään, olemme kuitenkin todenneet, että se on yksi parhaimmista ominaisuuksista, mitä Monitor ERP toi mukanaan.”

Tuotannonohjaus on järkevällä tasolla, kun nyt näemme, missä menemme minkäkin työn osalta.
Hannele Ranta

Kehitysinsinööri Hannele Ranta kertoo, että koska tieto on nyt järjestelmässä ajan tasalla, on tuotannon haasteet paljon helpompi ja nopeampi ratkaista kuin aikaisemmin.

”Jos tuotannossa on jotain haasteita, osaamme kysyä neuvoa oikeilta henkilöiltä ja löydämme oikeat tekijät ratkaisemaan nuo haasteet. Siten ei mene aikaa etsimiseen ja selvittämiseen. Se on siis varmasti niitä suurimpia asioita, että tieto on nyt siellä, missä sen kuuluukin olla.”

Saumatonta yhteistyötä projektin alusta loppuun

Arto Koljonen kertoo, että yhteistyö Monitorin kanssa on ollut saumatonta, ERP-projekti pysyi aikataulussa ja jopa budjetti alittui. Myös SP stainlessin kehitysinsinööri Hannele Ranta jakaa Koljosen näkemyksen ja toteaa, että yhteistyö Monitorin kanssa on ollut vaivatonta koko ERP-projektin aikana ja sen jälkeenkin.

Meidän projektimmehan alkoi jo vuonna 2020 ja vasta vuonna 2021 lähdimme tekemään käyttöönottoa Teimme pitkän selvitysvaiheen, jossa Monitorin myyjä oli alusta asti tukena ja aktiivisena. Hän osasi vastata suurimpaan osaan kysymyksistämme ja selvitti asioita, jotka meille oli tärkeitä. Testausvaiheessa kouluttanut Monitorin konsultti jatkoi kanssamme projektissa, ja hänellä olikin sitten hyvät pohjatiedot, kun käyttöönottoa ryhdyttiin tekemään. Meidän oli helppo toimia silloin, ja on edelleen. Viestittelemme, jos on jotain haasteita.”

SP stainlessin kehitysinsinööri Hannele Ranta suosittelee Monitor ERP -järjestelmää kaikille tuotantolaitoksille:

Monitor ERP-järjestelmää voi suositella hyvin kaikille tällaisille tuotantolaitoksille, joissa on tuotantoa ja varastoa ynnä muuta, koska tämä on kuitenkin kokonaisvaltainen järjestelmä. Siinä on myös taloushallinto, joten ainakin perustoiminnot löytyvät sieltä suoraan. En nyt oikeastaan tiedä, kenelle tätä ei voisi suoraan suositella. Ainakin kannattaa tutustua, vaikka ei tähän järjestelmään lopulta päätyisikään. Joka tapauksessa tämä on ehdottoman potentiaalinen ja kustannustehokas ratkaisu.”

Myös SP stainless Oy:n toimitusjohtaja Arto Koljonen suosittelee Monitor G5:tä kaikille valmistavan teollisuuden yrityksille. Koljonen kertoo, että Monitor ERP-järjestelmä on nopeuttanut myös hänen omaa työtään huomattavasti. Hän selventää, että ERP-järjestelmällä he ovat onnistuneet tehostamaan toimintaansa ja näin saavuttaneet liiketoimintatavoitteensa hyvin.

Myyntiprosessia on saatu tehostettua, ja ennen kaikkea osto ja varastonhallinta on saatu sujuvaksi. Tuotannonohjaus on järkevällä tasolla, kun nyt näemme, missä menemme minkäkin työn osalta.”

Yhteenveto

Valmistavalle teollisuudelle kehitetty Monitor ERP-järjestelmä osoittautui SP stainlessille parhaaksi ja kustannustehokkaimmaksi kokonaisratkaisuksi. Monitor ERP-järjestelmän käyttöönotto mahdollisti SP stainlessille irtautumisen lukuisista vanhoista ohjelmistoista, jotka sumensivat toiminnan läpinäkyvyyttä ja tukahduttivat teräksenlujan tiimin tehokkuutta.

Monitor ERP-järjestelmä ansiosta SP stainless hallitsee koko liiketoimintaansa yhden järjestelmän kautta. Nyt he pystyvät seuraamaan, hallitsemaan ja optimoimaan tuotantoaan ja materiaalivirtojaan vastatakseen asiakkaidensa kasvavaan kysyntään.