Ett heltäckande affärssystem med stöd för tillväxt

SP stainless Oy insåg att deras många äldre program hade blivit ett hinder för fortsatt tillväxt. Det som skulle vara till hjälp saktade istället ner företagets arbetstakt och störde produktionseffektiviteten. För att modernisera sin verksamhet insåg de att de behövde digitalisera sin drift och optimera sina processer och arbetsflöden. Resan för att hitta ett komplett affärssystem för att hantera verksamheten var kritisk för företagets fortsatta framgång och kunna förverkliga bolagets ambitioner.

SP stainless Oy är en legotillverkare baserad i Finland. Företaget, som grundades 1989, tillhandahåller rör, rörkopplingar och utrustning som möter branschens behov. Sedan starten har SP stainless haft en stabil tillväxt, både genom sammanslagningar och företagsomorganisationer. Idag har företaget två moderna produktionsanläggningar; en i Siilinjärvi, Toivala och en i Savonlinna, med totalt 50 utbildade metallarbetare.

Vi besökte SP stainless Oy:s produktionsanläggning i Siilinjärvi, Toivala för att se hur teamet använder och drar fördel av Monitor G5 när de styr sitt dagliga arbete.

Ett komplett affärssystem med stöd för din tillväxt

Arto Koljonen, vd för SP stainless Oy, berättar att deras ambition att växa gjorde att det var dags att hitta ett nytt affärssystem som kunde hjälpa dem att hantera verksamhetstillväxten på ett lönsamt sätt.

– Företagets tillväxt har varit stabil, utan stora skiftningar, och omsättningen ligger numera på runt 7 miljoner euro. För att hantera och bibehålla vår tillväxt insåg vi att vi behövde ett nytt system som ger stöd i vår försäljning och framför allt, som hjälper oss att styra vår produktion, berättar Arto.

Genom åren har SP stainless samlat på sig ett flertal äldre system via sammanslagningar och förvärv. Arto Koljonen berättar att deras intention var att göra sig av med alla föråldrade system och ersätta dessa med ett komplett affärssystem som kan vara ett stöd i deras tillväxtresa. Ett nytt affärssystem skulle ta företagets tillverkning till nästa nivå.

– Målet var att hitta ett system som innehöll så många funktioner som möjligt för att kunna ta bort gamla och överflödiga program. En målsättning var också att förbättra försäljningsprocessen och att hantera inköp i rätt tid för att förbättra produktionsstyrning såväl som spårbarhet, säger Arto.

Vi lägger inte tid på att leta och utreda i onödan. Informationen finns där den ska finnas.
Hannele Ranta

Hannele Ranta, utvecklingsingenjör på SP stainless Oy, berättar att Monitor G5 valdes att bli det nya affärssystemet på grund av systemets industrispecifika grundfunktioner och eftersom det är ett kostnadseffektivt och komplett system med processer anpassade för att stödja tillverkningen.

– Affärssystemet Monitor valdes helt och hållet på grund av sina tydliga processer. I Monitor G5 kan kundhanteringen genomföras förhållandevis enkelt och det var det mest vettiga och heltäckande systemet. Det fanns alltså inget behov att börja skapa anpassningar för systemets kärnfunktioner. Vi använder det med dess grundfunktioner. Det är den bästa lösningen för oss och det är även en kostnadseffektiv lösning när man skaffar ett nytt affärssystem, säger Hannele.

Mindre materialspill med spårbarhet

SP stainless har gjort avsevärda investeringar gällande verksamhetsutveckling för att möta sina kunders behov. Arto Koljonen menar att företaget kontinuerligt måste investera i utveckling och kvalitet i sina operationer/verksamheter för att kunna prestera och för att ses som en kvalitetstillverkare, både i Finland och internationellt. En viktig utvecklingsfas kopplad till affärssystemet Monitor G5, var implementationen av ett nytt avancerat spårbarhetssystem för att hantera produktionskvalitet på alla nivåer.

I och med införandet av spårbarhetssystemet i företaget så har SP stainless lyckats förbättra sin interna effektivitet och lagerhantering och genererar nu mindre spill. De anställda vet nu enkelt var de hittar sina produkter och material ute på tillverkningsanläggningarna. Monitor G5 har gjort det enklare för de som arbetar i produktionen att ha ett bra arbetsflöde som gör att de kan hitta rätt material – vid rätt tidpunkt – för hantering och bearbetning, och för att kunna leverera produkter till kunder som utlovat. Arto Koljonen berättar att efter lite inledande krångel, har Monitor G5s avancerade spårbarhetssystem blivit den mest uppskattade funktionen.

– I början fanns det lite motstånd till spårbarhet eftersom det tar tid att märka upp. Men efter att ha jobbat på det här sättet ett tag kom vi fram till att det är en av de bästa funktionerna Monitor G5 har tillfört oss, säger Arto.

Hannele Ranta förklarar att eftersom informationen i systemet nu är uppdaterad så är problem i produktionsplaneringen mycket enklare att lösa – och snabbare – än tidigare.

– Det gör det lättare för oss att ta reda på om det finns utmaningar i produktionen, så att vi kan hitta rätt person och vet vem vi ska fråga – så att vi inte lägger tid på att leta och utreda i onödan. Det är helt klart en av de största fördelarna. Informationen finns där den ska finnas, säger Hannele.

Smidigt samarbete är stommen i projektets framgång

Arto Koljonen berättar att samarbetet med Monitor har varit mycket smidigt och hela Monitor-projektet följde inte bara tidsschemat – kostnaderna höll sig dessutom under budget. Hannele delar Artos uppfattning och tillägger att samarbetet med Monitor har varit givande genom hela projektet och att det även fortsättningsvis är det.

– Vårt projekt startade 2020 och 2021 påbörjade vi implementationen av affärssystemet. Vi genomförde en lång förstudiefas där Monitors säljare var hjälpsam och aktiv redan från början och han kunde svara på majoriteten av våra frågor och tog reda på vad som var viktigt för oss. Samma konsult från Monitor var också den som fortsatte arbeta med oss och tillämpade en bra modell när implementationen påbörjades. Det var enkelt att samarbeta och det är fortfarande enkelt att jobba och kommunicera med Monitor om det uppstår problem, säger Hannele.

Hon rekommenderar Monitor G5 till alla tillverkande företag:

– Affärssystemet Monitor G5 kan verkligen rekommenderas till alla tillverkande företag där man har produktion och lagerställe, för det är ett komplett system som också har en redovisningsmodul. Grundfunktionerna finns från start och det är lätt att hitta. Jag vet inte riktigt vem jag inte skulle rekommendera programmet till. Det är verkligen värt att kolla på. Om du väljer Monitor G5 så har du skaffat dig ett system med mycket funktionalitet och en kostnadseffektiv lösning.

Även vd:n Arto Koljonen rekommenderar Monitor G5 till företag inom tillverkningsindustrin. Arto berättare att Monitor G5 verkligen har snabbat upp hans egna arbetsuppgifter. Han förklarar att med hjälp av affärssystemet har de lyckats effektivisera sina aktiviteter och operationer och därigenom har de nått sina affärsmål.

– Försäljningsprocessen har effektiviserats och framför allt, inköp och hantering av lagerställen fungerar nu bra. Produktionen är under kontroll och ligger på en rimlig nivå, och vi kan i systemet se i vilken riktning vi ska med vårt arbete, säger han.

Sammanfattning

Monitors nyckelfärdiga programvara för tillverkande industri visade sig vara den bästa lösningen. Det gjorde att SP stainless kunde bryta sig loss från sina många äldre program och istället fokusera på att hantera sin växande verksamhet. Affärssystemet Monitor G5 som är specialiserat för tillverkning var den ultimata lösningen för SP stainless. Det nya affärssystemet gjorde att SP stainless kunde implementera ett nytt spårbarhetssystem för att hantera kvalitet och materialflöden, medan systemets transparens hjälpte till att förbättra interna arbetsflöden, sprida information mellan avdelningar och räta upp arbetsprocesserna i företaget i ett enda komplett system. Nu kan SP stainless Oy hantera, styra och övervaka sina produktionsnivåer och de håller koll på inköp, lagernivåer och materialflöden – allt för att helt kunna möta kundernas ökande efterfrågan på högkvalitativa produkter.

Vill du växa och hantera ditt tillverkande företag mer lönsamt? Hör av dig till oss och få reda på mer om vad vår expertis inom tillverkning kan erbjuda dig och vad Monitor G5 kan ge din verksamhet.