Uppgraderade arbetssätt med G5 på Swedev

När det var dags att uppgradera affärssystemet till Monitor G5 passade Swedev på att se över sina flöden. Vad kunde göras på ett bättre sätt i det nya systemet?

I Munkfors i Värmland ligger Swedevs fabrik där tillverkningen av rakelblad – en produkt som reglerar mängden färg i tryckpressar – sker genom förädling av bandstål. För ett tag sedan kände man att det var dags för nästa steg i utvecklingen och valde att uppgradera till affärssystemet Monitor G5.

– Framförallt ville vi automatisera vår verksamhet och få till bättre och effektivare flöden, säger Joel Gustavsson, produktionsingenjör på Swedev AB.

Vi valde standardpackningsflödet i G5. Och det blev ett riktigt lyft, både vad gäller arbetssättet och hanteringen i Monitor.
Joel Gustavsson, produktionsingenjör på Swedev.

Ett första steg i uppgraderingsprocessen blev att ifrågasätta existerande arbetssätt. Gick det att hitta nya arbetssätt, eller behövde de se ut precis som innan? Swedevs packningsflöde i Monitor G4 hade tidigare behövt en anpassning av systemet, den behövdes inte i G5.

– Vi stod inför ett vägskäl där vi behövde välja om vi skulle göra en ny anpassning i G5, eller helt enkelt anpassa vårt arbetssätt i stället. Det ledde till en hel del bra diskussioner och dialog med Monitor som till slut gjorde att vi valde standardpackningsflödet i G5. Och det blev ett riktigt lyft, både vad gäller arbetssättet och hanteringen i Monitor, säger Joel Gustavsson.

Han vidhåller vikten av ordning och reda och att man har koll på sin data och sina strukturer, innan man genomför en uppgradering.

– Vi är nöjda med uppgraderingen, och tack vare att vi hade bra ordning och reda från början i G4, så gick det smidigt.

Utvecklingsarbetet på Swedev sker i kontakt med Monitors support och konsulter.

– Vi är mycket nöjda med den delen, att vi kan ha en bra dialog och jobba med förbättringar inom affärssystemet, men även förbättringar i våra arbetssätt, säger Joel Gustavsson.

Fakta: Swedev AB

Antal anställda: 43

Omsättning: Drygt 140 miljoner kronor

Tillverkar: Rakelblad till tryckerier (förädlar bandstål)

Varumärke: Swedcut

Marknad: 98% utanför Sverige

MI – en förutsättning för Swedev att lyckas

På Swedev är Maskinintegration (MI) en central del av verksamheten. 

– MI är en förutsättning för oss för att kunna göra rätt saker. Vi har bra planering i Monitor men i verksamheten, vid maskinen, behöver vi veta vad vi ska köra och få rätt rapportering med operation och material. Där är MI centralt, säger Joel Gustavsson. 

Läs mer om Maskinintegration