Maskinintegration

Effektivisera din fabrik och öka lönsamheten med smidiga, automatiserade produktionsprocesser

Därför behöver du Maskinintegration (MI)

Tillval

Påkostade maskiner och produktionslinor förtjänar att utnyttjas fullt ut, och på rätt sätt. För att nå dit måste du först ta reda på vad som går att förbättra. Maskinintegration (MI) gör precis det – fångar upp data från dina maskiner och tar reda på den verkliga utnyttjandegraden. Med Monitors Maskinintegration får du en tydlig visuell maskinövervakning.

Exempel på data som MI kan fånga upp från dina maskiner:

  • Start och stopp
  • Stopporsaker
  • Antal producerade detaljer
  • Kassationer
  • Varningar

Fyra anledningar att använda MI

Web Big Time

Unyttja maskinerna till max

Med MI vet du precis när och hur länge dina maskiner står stilla.
Web Big Automation

Automatisk rapportering

Dina maskiner rapporterar producerat antal på tillverkningsorder i Monitor.
Web Big Meter

TAK/OEE-uppföljning

Hur ligger produktionen till jämfört med planeringen? Se nuläget live i MI-gränssnittet.
Web Big Optimal

Optimala efterkalkyler

Blev det som du tänkt? Med MI ser du exakt hur mycket som producerats och hur lång tid det tog.

Upptäck hur MI revolutionerar ditt produktionsflöde

Instruktionsvideo

Se instruktionsvideon och upptäck hur Monitors Maskinintegration (MI) skapar smidighet i produktionsprocesser, förbättrar rapportering och ökar den övergripande lönsamheten.

Se video
MI

MI Limited

Inom vår Maskinintegration finns också funktionen MI Limited. Det ger dig möjligheten att koppla in en maskin utan att inkludera orderhantering och stämpling till Monitor. MI Limited är därför en flexibel lösning inom Maskinintegration som ger dig kontroll över hur du vill använda systemet för att optimera din produktion.

MI är en förutsättning för oss för att kunna göra rätt saker.
Joel Gustavsson, Swedev AB

Vanliga frågor om Maskinintegration

Hur fungerar MI?

Dina maskiner kommunicerar med MI via OPC eller en PLC-apparat som tolkar signalerna från maskinen och rapporterar dem till affärssystemet.

Det behövs även en MI-server och en maskinterminal per maskin. Sen kan man ansluta så många informationstavlor man vill.

Vilka maskiner fungerar MI med?

Lite förenklat kan man säga att MI fungerar med alla maskiner som kan kommunicera via OPC eller PLC. Vissa typer av maskiner fungerar bättre att ansluta än andra. Kontakta oss så kan vi tillsammans gå igenom din anläggning och se vad som är den bästa lösningen för dig.

Kan vi få hjälp att börja med MI?

Självklart. Vi har konsulter som kan MI utan och innan. Kontakta oss så bokar vi in en första träff.

Säkrare rapportering

Maskinintegration

Eliminera osäkerhet med automatiserad och exakt rapportering från varje maskin.

Med Maskinintegration eliminerar du felaktig eller bristfällig rapportering genom att låta maskinen själv rapportera händelser som stopptider och inställningstider.

Tillvalet minskar även risken för mänskliga fel genom att operatören enkelt kan välja och rapportera orsaker till stopp, vilket ger en mer exakt och pålitlig bild av produktionshändelser.

Pålitliga efterkalkyler

Maskinintegration

Få insikt i produktionskostnader för lönsamma beslut och strategier.

Få tillförlitliga kostnadsuppskattningar genom att automatisera rapporteringen av arbetad tid, antal, och andra relevanta produktionsmetriker.

Minska osäkerheten i efterkalkyler genom att eliminera manuell inmatning och därmed säkerställer korrekta och noggranna uppgifter för lönsamhetsbedömningar.

Mindre manuellt arbete

Maskinintegration

Minska operatörernas arbetsbörda med automatiserad datainsamling.

Effektivisera rapporteringsprocessen genom att automatiskt samla in och rapportera data från maskinerna, vilket minskar behovet av manuell räkning och rapportering.

Frigör operatörer från enklare rapporteringsuppgifter, vilket möjliggör att de kan fokusera på mer komplexa och produktiva arbetsuppgifter.

Förbättrad maskinbevakning

Maskinintegration

Övervaka maskinernas status i realtid för snabbare beslut och förebyggande åtgärder.

Möjliggör en översiktlig och kontinuerlig övervakning av maskinernas status genom en anpassningsbar webbaserad instrumentpanel.

Ge operatörer och beslutsfattare snabb tillgång till viktig information om produktionen, inklusive stopptider, TAK-värden och pågående produktionsordrar.

Kontrollerad lönsamhet

Maskinintegration

Maximera din totala lönsamhet genom att ha fullständig kontroll över produktionsprocessen.

Få en tydligare bild av den totala lönsamheten genom att möjliggöra övervakning och analys av olika produktionsmetriker och kostnadsdata.

Tillåt företaget att fatta informerade beslut baserade på pålitliga data, vilket resulterar i bättre kontroll över kostnader och ökad övergripande lönsamhet.