Turula Engineering: Olemassa olevan tiedon läpinäkyvyys on tehokkaan toiminnan perusta

Turula Engineering on Pohjois-Karjalan Outokummussa toimiva metalliteollisuuden yritys. Yrityksen palveluksessa 34 vuotta toiminut toimitusjohtaja Markus Mutanen kertoo, että yrityksen perustana on vankka kehityskulttuuri, jonka keskiössä on 130 konepajateollisuuden ammattilaista.

Alun perin yritys perustettiin osaksi Outokumpu-konsernia, ja se on toiminut myös Outotecin ja Metson nimellä. Yrityksen asiakaskunta koostuu merkittävistä suomalaisista pörssiyrityksistä mineraalitekniikan, metallin valmistuksen, paperiteollisuuden ja energiateollisuuden sektoreilta. Turula Engineering valmistaa koneet ja laitteet asiakkaan tarpeiden mukaan.

Tuotantovalikoima on erittäin laaja yksittäisistä varaosista aina suuriin kokonaisuuksiin asti. Toimitusaika vaihtelee muutamasta viikosta vuoteen tilauksen koosta ja vaativuudesta riippuen, kertoo toimitusjohtaja Markus Mutanen.

Monitorin käyttöönotto sujui meillä tosi mallikkaasti, sekä yhteistyö Monitorin konsulttien kanssa toimi todella hyvin.
Jari Juvonen ja Jarmo Hiltunen, Turula Engineeringin ERP-pääkäyttäjät

Uuden toiminnanohjausjärjestelmän (ERP:n) käyttöönotto

Vuonna 2021 syksyllä toteutunut omistajavaihdos toi mukanaan muutoksen – konsernin kautta käytössä ollut toiminnanohjausjärjestelmä (ERP) piti korvata uudella ERP-ratkaisulla.

- Uuden ERP-järjestelmän tarve tuli syksyllä 2021, kun saimme uuden omistajan. Se aiempi järjestelmä, mikä meillä oli käytössä, oli entisen konsernin oma, eikä sillä voitu enää jatkaa. Meidän piti alkaa miettiä uutta toiminnanohjausjärjestelmää. Heti vuoden vaihteessa 2022 pääsimme kiinni uuteen ERP-projektiin. Aikataulu vaihdolle oli tosi nopea, muistelee Mutanen.

Toimitusjohtaja Mutanen kertoo, että keskeisinä kriteereinä oli löytää visuaalinen toiminnanohjausjärjestelmä, joka joustaa projektiluontoisiin tarpeisiin ja kykenee muuttuviin tuotantosuunnitelmiin. Perusselvityksessä, havaitsimme, että Monitor vastasi tarpeisiimme. Niistä tärkein oli visuaalisuus, joka oli aiemmin puuttunut, Mutanen painottaa.

Turula Engineeringin ERP-pääkäyttäjät Jari Juvonen ja Jarmo Hiltunen olivat osa käyttöönoton projektiryhmää.

- Monitorin käyttöönotto sujui meillä tosi mallikkaasti, sekä yhteistyö Monitorin konsulttien kanssa toimi todella hyvin, Juvonen ja Hiltunen toteavat.

He ovat myös yksimielisiä toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton onnistumisen syistä. Ensinnäkin johto oli vahvasti sitoutunut projektiin. Monitorin konsultit järjestivät sisäiset koulutukset yhteistyössä projektiryhmän kanssa henkilökunnalle. Projektiryhmä rakensi helppokäyttöiset työohjeet, jotka tallennettiin Monitor-järjestelmään kaikkien saataville.

- Sisäiset koulutukset mahdollistivat ohjelmiston omaksumisen nopeasti. Ihmiset ovat olleet avoimia oppimaan ja olimme vaikuttuneita niistä ominaisuuksista, mitä Monitor on voinut tarjota verrattuna vanhaan järjestelmään, Hiltunen iloitsee.

Toimitusjohtaja Mutanen kertoo, että Monitor ERP-järjestelmä on työntekijöiden puolesta koettu hyvin käyttäjäystävälliseksi, koska käyttöliittymävalikot ovat tosi loogisia. Siitä löytää helposti tarvitsemansa toiminnot, vaikkei aiemmin olisi käyttänyt ERP-järjestelmää. Monitorissa ei tarvitse tietää transaktion nimeä tai käydä Googlaamassa sitä, kuten aiemassa järjestelmässä, painottaa Mutanen.

3 sekunnin sääntö – oikean tiedon löydyttävä nopeasti

Ennen Monitor ERP-järjestelmän käyttöönottoa tieto oli pirstaleina erillisissä Exceleissä, mikä vaikeutti kokonaiskuvan hahmottamista ja tehokasta päätöksentekoa, Mutanen kertoo: ”Kun niitä Exceleitä on paljon, niin kokonaiskuva hämärtyy.” Päivittäisessä työssä Mutanen pitää erityisesti Monitor ERP-järjestelmän helppokäyttöisyydestä ja nostaa tärkeimmäksi hyödyksi järjestelmän visuaalisuuden. Sen myötä tilannekuvan hahmottaminen nopeutuu huomattavasti. Mutanen puhuu ”kolmen sekunnin säännöstä”:

- Kolmessa sekunnissa pitää pystyä muodostamaan tilannekuva siitä tiedosta, mikä on edessäsi, ja tässä järjestelmässä ollaan jo aika lähellä sitä.

Mutanen nostaa esiin Monitorin mukautettavan aloitusnäkymän eli työpöydän, josta hän pystyy muodostamaan tilannekuvan ja ohjaamaan toimintaa. Hän on erityisen tyytyväinen, miten tämä aloitusnäkymä sujuvoittaa hänen työpäiväänsä visualisoimalla avaintiedot helposti ymmärrettäviksi graafeiksi ja kaavioiksi. 

Monitorin näkymiä on mahdollista räätälöidä käyttäjän tarpeisiin niin, että esimerkiksi dashboard sisältää kaiken sen tiedon ja ne toiminnot, mitä itse kukin työssään tarvitsee. Oma työpäivä sujuvoituu merkittävästi.
Markus Mutanen

Juvonen on samaa mieltä ja kertoo, että Monitor ERP:n visuaalisuus helpottaa tuotannon tilanteen seuraamista. Tuore tieto on esillä grafiikkana, josta päivittäisen kuormituksen tila on helposti nähtävillä. Tästä on helppo porautua syvemmälle ja tunnistaa mahdolliset pullonkaulat tuotannossa, jotka on pakko ratkaista aikataulussa pysymiseksi:

-Suurin Monitorin tuoma muutos toimintaamme on kuormituksen ja resurssien hallinnassa. Näemme Monitorissa kuormitusryhmien kapasiteetit ja tulevien tuotantotilausten myötä tulevien tuntien näkymän. Sen avulla pystymme paljon paremmin hallitsemaan tulevaisuuden kuormaa. Lisäksi voimme simuloida tulevia töitä ja niiden kuormitusta helposti, jos tarjotuista töistä saadaan tilaus. Juvonen tarkentaa.

Juvonen jatkaa kertomalla kokemuksiaan Monitor ERP-järjestelmän toimittajasuhteiden hallinnasta: Monitorissa toimittajahallinta on tosi edistynyt. Näemme siitä meille tulevan tavaran toimitusvarmuuden toimittajittain. Sisäinen toimitusvarmuutemme on tosi helposti otettavissa erilaisten raporttien muodossa.

Manuaalinen tiedonsiirto ei ole vaihtoehto

Mutanen korostaa, että sujuva tiedonkulku ja tehokas yhteistyö on keskeistä suurten konelaitelinjojen valmistuksessa. Tehokas toiminnanohjausjärjestelmä on välttämättömyys, kun työskennellään suurten tietomäärien kanssa:

- Valmistamme suuria konelaitelinjoja, joissa osaluettelot voivat sisältää tuhansia rivejä materiaalitietoa. Manuaalinen tiedon syöttäminen ERPPiin ei ole vaihtoehto, sillä se tuhlaa resurssejamme ja hidastaa toimintaa. Tarvitsimme ratkaisun, joka mahdollistaa tiedon automaattisen siirron järjestelmään.

Monitor ERP-järjestelmä on Juvosen ja Hiltusen mielestä avainasemassa liiketoiminnan jatkuvassa kehittämisessä. He hyödyntävät järjestelmän ajantasaista tietoa uusien kehityspolkujen luomiseen ja toiminnan tehostamiseen. Hiltunen korostaa, että toiminnan jatkuva kehittäminen vaatii ehdottomasti ajantasaista tietoa.

- Monitor ERP:stä saamamme ajantasainen tieto on erinomainen pohja liiketoiminnan kehittämiselle. Koska järjestelmän tieto on reaaliaikaista, myös raportit ovat aina ajantasaisia. Seuraavaksi keskitymme raporttien tehokkaampaan hyödyntämiseen ja uusien kehityspolkujen luomiseen, jotka vievät toimintaamme entisestään eteenpäin.