Yksi ERP-järjestelmä, kuusi moduulia

Koko yritys yhdessä järjestelmässä

Varaa esittely

Kattavat toiminnot

Teimme Monitor ERP:stä mahdollisimman helppokäyttöisen jakamalla toiminnot kuuteen moduuliin: Tuotanto, Osto, Myynti, Varasto, Työajanseuranta ja Laskenta. Moduulit muodostavat kattavan järjestelmätuen tuotantoalan yritysten useimmille prosesseille ja virroille.

Tuotanto-moduuli

Tuotanto-moduuli sisältää kaiken tarvittavan tuotannon ohjaamiseen, suunnitteluun ja seurantaan.

 • Tuoterakenteiden hallinta – materiaalit ja työvaiheet
 • Ennakkolaskelmat ja jälkilaskelmat
 • Tuotantotilaukset – rekisteröinti/ehdotusten vapautus, tilausdokumentit, uudelleensuunnittelu
 • Kuormituksen suunnittelu listojen ja kaavioiden avulla
 • Materiaalin keräilylistat
 • Työvaiheiden ja materiaalin raportointi
 • Alihankintojen hallinta – tilaukset, lähetykset, saapumiset, suunnittelu
 • Poolisuunnittelu samanlaisten koneiden tehokkaaseen hyödyntämiseen
 • Tuotannon seuranta – tehokkuus, tuottavuus, resurssien hyödyntäminen

Osto-moduuli

Osto-moduuli tukee kaikkia ostoprosessejanne tarjouspyynnöistä ostoreskontraan.

 • Toimittajarekisteri – toimittajien hallinta (SRM)
 • Tarjouspyynnöt toimittajille – rekisteröinti, lähetys, seuranta
 • Ostotilaukset – rekisteröinti/ehdotusten vapautus, lähetys, seuranta
 • Saapumiset, lavalappujen tulostus, vastaanottotarkastus
 • Ostolaskujen rekisteröinti, linkitys ostotilauksiin
 • Ostoreskontra – laskujen maksu, tiedostonsiirto
 • Seuranta esim. ostotilastojen, toimittajien arvioinnin ja tilauskannan pohjalta
 • Liiketoimintatiedon hallinta (BI) Osto-moduulissa

Myynti-moduuli

Myynti-moduuli sisältää kaikki asiakkaisiin ja myyntiin liittyvät toiminnot tarjouksista myyntireskontraan.

 • Asiakasrekisteri – asiakkuuden hallinta (CRM)
 • Tarjoukset – rekisteröinti, lähetys, seuranta ja tilaukseksi muuttaminen
 • Myyntitilaukset – rekisteröinti, toimitusajan tarkistus, vahvistus, seuranta
 • Toimitus – keräilylistat ja kuljetusten hallinta
 • Asiakkaiden laskutus, proformalaskut ja laskutussuunnitelmat
 • Myyntireskontra – saapuvat maksut, maksumuistutukset, korkolaskut ym.
 • Seuranta esim. myyntitilastojen, toimitusvarmuuden, tilauskertymän ja kassavirtaennusteen avulla
 • Asiakkuuden hallinta (BI) – Myynti

Varasto-moduuli

Varasto-moduuli sisältää varastonohjaukseen, materiaalinohjaukseen ja inventointiin tarvittavat työkalut.

 • Tuoterekisteri – tuoterakenne ja tuotelistat
 • Tarvesuunnittelu – materiaalinohjaus esim. tarvelaskennan ja nettotarveajon pohjalta
 • Inventointirutiinit yksittäisille tai suuremmille inventoinneille (myös jatkuva inventointi)
 • Varastopaikkarekisteri sis. varastopaikkaohjaustoiminnot
 • Varastoarvon ja KET-arvon laskeminen
 • Jäljitettävyys – sarjanumerot, eränumerot, sertifikaatit jne.
 • Poikkeamien hallinta – asiakkailta tulleet, toimittajille lähetetyt tai sisäiset poikkeamat

Työajanseuranta-moduuli

Tämä on moduuli, joka on lähinnä konepajaa. Leimauspäätteeltä työntekijät leimaavat sekä työaikaa että töitä.

 • Henkilöstörekisteri – työajan ja töiden määrittely
 • Leimauspääte, jossa työntekijät leimaavat läsnäolon ja työt joko Windows-työasemalta tai verkkosovelluksen kautta
 • Leimausten hyväksyntä ja korjaus
 • Työajat ja työaikasyklit
 • Palkkaperusteet
 • Seuranta – esim. tuottavuus, läsnä- ja poissaolot, välilliset työt

Laskenta-moduuli

Laskenta-moduulissa hoidetaan yrityksen jatkuva kirjanpito ja seuranta.

 • Tilikartat sis. kustannuspaikat ja kustannusten jako
 • Jaksotukset ja automaattitiliöinnit
 • Tositteiden rekisteröinti, integraatio myynti- ja ostoreskontraan
 • Alv-raportit
 • Kirjanpitoraportit sisältäen vakioraportit tasetta ja tuloslaskelmaa varten sekä mahdollisuus omien raporttien luomiseen
 • Budjetit ja ennusteet
 • Projektilaskenta sisältäen muiden moduulien integroinnin

Miten Monitor ERP toimii eri aloilla?

Asiantuntijoillamme on vankka tuntemus valmistavasta teollisuudesta alasta riippumatta. Meillä on kokemusta niin muovi-, metalli-, puu-, auto-, elektroniikka- kuin elintarviketeollisuudesta sekä projektiohjatusta tuotannosta ja konevalmistuksesta. Ja monesta muusta!

Lue lisää Monitorista omalla toimialallasi

Mun mielestä Monitor on tosi helppo käyttää ja se nivoo oikeastaan koko yrityksen toiminnan yhteen.
Hannamari Kaju, taloushallinto, Merikarvian LVI-Tuote Oy
Lue mitä mieltä asiakkaamme ovat

Onko Monitor ERP:stä olemassa eri versioita?

Monitor ERP on Monitor ERP System AB:n toimittama toiminnanohjausjärjestelmä. Arkipuheessa kutsumme molempia ”Monitoriksi”. Joskus viittaamme teksteissä tai puheessa ERP-järjestelmäämme termillä ”Monitor G5” tarkentaaksemme, että kyseessä on viides ja viimeisin versio ohjelmastamme. Loogista, vai mitä?

Jos käytätte jo Monitor ERP:tä, mutta yrityksesi ei ole vielä päivittänyt järjestelmää G5:en, nyt on korkea aika tehdä se. Lue lisää G5-versiosta ja miten päivitys tapahtuu:

Päivitä G5-versioon