Header

Main (meta)

MONITOR TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄ

MONITOR on kattava toiminnanohjausjärjestelmä, jossa on integroitu liiketoimintatiedon hallinta. Järjestelmä koostuu eri moduuleista, jotka kattavat kaikki valmistavan teollisuuden yritysten toiminnat. MONITORin avulla saat toimintanne hallintaan.

Feature

Tuotanto

Tuotanto-moduuli on MONITORin sydän. Järjestelmä on optimoitu nimenomaan tuotantoa ja tuotannonsuunnittelua silmällä pitäen. Täällä voit luoda tuoterakenteita, tehdä tärkeitä laskelmia ja rekisteröidä rahaa tuottavia tuotantotilauksia. Saat kuormitussuunnittelunne hallintaan. Voit raportoida ja tulostaa keräilylistoja, suunnitella poolien pohjalta ja valmistaa samanaikaisesti – käytössäsi on kaikki työkalut, joita tarvitset yrityksenne tuotannonhallinnassa.

Tuoterakenteiden hallinta – osa- ja työvaihelistat

Tuoterakenteiden hallinta on yksi MONITORin kaltaisen toiminnanohjausjärjestelmän tärkeimmistä perustoiminnoista. Tuoterakenteisiin voit lisätä ja päivittää tuotteiden työvaihe- ja osalistoja. Rekisteröitäviä tietoja, kuten esim. työvaiheaikoja, määriä, hankinta-aikoja, hintoja ym., käytetään järjestelmän muissa sovelluksissa. Laskelmissa, tarvelaskennassa ja kuormitussuunnitelmissa tarvitaan tuoterakenteen tietoja. 

Ennakkolaskelmat

Ennakkolaskelmien päätarkoitus on laatia talouslaskelmia tuoterakenteiden tuotantokustannusten, omakustannusten ja myyntihintojen selvittämiseksi. Kaikki kustannukset eli materiaali, alihankintatyö ja oma työ lasketaan yhteen, jolloin saadaan kokonaistuotantokustannus. Tätä käytetään myöhemmin verrattaessa ennakkolaskelmaa todelliseen kustannukseen jälkilaskelmassa.

Jälkilaskelmat

Jälkilaskelmia käytetään talouden seurantaan vertaamalla suunniteltuja kustannuksia todellisiin kustannuksiin sen jälkeen, kun tuote/tilaus on valmistettu/raportoitu. Toisin sanoen jälkilaskelmilla selvitetään, pitikö arvio paikkansa.

Tuotantotilaukset

Tuotantotilauksiin voit luoda uusia tuotantotilauksia ja suunnitella uudelleen tai poistaa olemassa olevia tilauksia. Tilausten muutoksilla tai uudelleen suunnitteluilla voidaan muuttaa sekä päätietoja että rakennetta. Voit myös tulostaa tilauksiin linkitettyjä dokumentteja, kuten piirustuksia.

Kuormituksen suunnittelu listojen ja kaavioiden avulla

On tärkeää saada kokonaiskuva tuotannosta: Miltä kuormitustilanne näyttää tänään? Huomenna? Viikon päästä? Kuormituksen suunnittelu hoituu helposti käyttämällä listoja tai kaavoja, joihin voit vetää ja pudottaa tilaukset tuotannonsuunnittelun optimoimiseksi.

Materiaalin keräilylistat

Varastotyöntekijöiden on helppo tulostaa dokumentti tai katsoa suoraan mobiililaitteesta, mitä materiaalia varastosta on keräiltävä tiettyä tuotantotilausta varten. Jos materiaalilla on useita varastopaikkoja, järjestelmä näyttää vain ne paikat, joita materiaalin keräilyyn tarvitaan. Jos olet tehnyt materiaalivarauksen (varannut materiaalia etukäteen), järjestelmä näyttää kyseiset varastopaikat. Muussa tapauksessa järjestelmä ehdottaa varastopaikkoja MONITORin ikäanalyysin perusteella. Jos sama tuote esiintyy useita kertoja samalla keräilylistalla, vähennetään tuotteet tarvepäivämääräjärjestyksessä niin, että ensimmäisenä tarvittava materiaalirivi ottaa materiaalin vanhimmasta varastopaikasta. Kun varastopaikan käytettävissä oleva saldo on nolla, materiaalirivi siirtyy ottamaan seuraavaksi vanhimmasta varastopaikasta jne.

Työvaiheiden ja materiaalin raportointi

Järjestelmässä on helppo tehdä aika- ja määräraportteja yhdelle työvaiheelle kerrallaan ilmoittamalla työvaiheen raporttinumero. Jos haluat osaraportoida, määrä ja aika päivitetään jokaisen raportoinnin yhteydessä. Kuormitusta vähennetään suhteessa raportoituun määrään. Samalla tavalla järjestelmässä on helppo tehdä määräraportteja yhdelle materiaalille kerrallaan ilmoittamalla materiaalin raporttinumero. Jos haluat osaraportoida, määrä päivitetään jokaisen raportoinnin yhteydessä. Jäännösmäärää (materiaalivarauksen aiheuttavaa jäännöstä) vähennetään suhteessa raportoituun määrään.

Alihankintojen hallinta

Alihankinnoissa voit lähettää töitä alihankkijoiden tehtäväksi. Yritykseltänne kenties puuttuu tiettyjä koneita tai taitoja tai oma tuotantonne on ylikuormitettu. Järjestelmän avulla voit lähettää osan tuotannostanne alihankkijoiden tehtäväksi. MONITOR luo aina automaattisesti alihankintaostotilauksen, kun luot tuotantotilauksen, joka sisältää alihankinnan. Sama pätee, jos olemassa oleva tuotantotilaus suunnitellaan uudelleen ja sisäiseksi suunniteltu työvaihe muutetaan alihankkijalla teetettäväksi tilapäisen kapasiteettipulan takia. MONITORissa on helppo seurata alihankintakustannuksia ja hankinta-aikoja, jolloin saat tuotantotilaukset hyvin hallintaan.

Poolisuunnittelu

Onko tuotannossanne useita samanlaisia koneita? Siinä tapauksessa poolisuunnittelusta voi olla hyötyä. Kun teet tuoterakennetta, et ehkä tiedä, millä koneella työ tehdään. Voit sen sijaan ilmoittaa tuoterakenteeseen poolin, johon on linkitetty useita samanlaisia koneita. Poolin sisällä voit jakaa työn sille pooliin linkitetylle koneelle, jolla on kapasiteettia tehdä työ. Poolille osoitettujen töiden jako voidaan tehdä manuaalisesti tai myös automaattisesti, jolloin MONITOR valitsee nappia painamalla koneen, joka soveltuu parhaiten työhön.

Samanaikainen valmistus

Joskus tuotannossanne saattaa olla tuotteita, jotka on mahdollista tai pakko valmistaa samanaikaisesti, jolloin tuotteiden tilaukset on rekisteröitävä yhtä aikaa. MONITORissa se onnistuu. Jos haluat esimerkiksi stanssata kaksi eri tuotetta, A ja B, samanaikaisesti samasta pellistä, pitää samanaikainen valmistus huolen siitä, että nettotarveajo (linkki nettotarveajoon) rekisteröi tilaukset sekä tuotteelle A että B heti, kun jommasta kummasta tuotteesta on pula. Jos rekisteröit tilauksen manuaalisesti tuotteelle A, myös tuotteelle B rekisteröidään tilaus. Samanaikaisesti valmistetut tuotteet seuraavat toisiaan tilauksen eri päätuotteina myös uudelleen suunnittelun ja mitätöinnin yhteydessä.

Feature

Osto

Osto-moduuli tukee kaikkia ostoprosessejanne tarjouspyynnöistä ostoreskontraan. Tänne voit rekisteröidä toimittajanne, hallita toimittajasuhteita (SRM), tehdä tarjouspyyntöjä, luoda ostotilauksia, seurata, kirjata saapumisia, luoda lavalappuja ja suorittaa vastaanottotarkastuksia. Voit rekisteröidä ostolaskuja, käsitellä ostoreskontraa ja maksaa laskuja sekä seurata tilannetta ostotilastojen, toimittajien arviointien ja tilauskantojen kautta. Täältä löytyy toisin sanoen kaikki, mitä ostopuolella tarvitaan.

Toimittajarekisteri – toimittajien hallinta (SRM)

Toimittajat on hyvä pitää hallinnassa. Toimittajarekisteri on ostotoiminnan moottori, jossa voit hoitaa kaiken viestinnän toimittajienne kanssa. Täällä on helppo luoda ja kirjata aktiviteetteja sekä sähköpostiviestejä. Joskus saatat vahingossa poistaa tietyn rekisteröidyn toimittajan, jota ei olisi saanut poistaa. MONITOR estää turhat virhepoistot varmistamalla aina tarjouspyynnöissä, ostotilauksissa, laskuissa, ostoreskontrassa sekä kuormitusryhmän toimittajalinkeissä ja alihankkijoissa, ettei toimittajaa ole rekisteröity johonkin näistä, jolloin sitä ei tule poistaa.

Tarjouspyynnöt toimittajille – rekisteröinti, lähetys, seuranta

Toimittajilta halutaan yleensä kysyä, mitä jokin maksaa ja milloin voit saada toimituksen. Täällä voit lähettää tarjouspyyntöjä yhtä aikaa usealle samantyyppiselle toimittajalle valitaksesi sopivimman. Voit päivittää olemassa olevia tarjouspyyntöjä tai poistaa niitä. Päivittäessäsi tietoja voit vaihtaa tarjouspyynnön tilaa saatuasi toimittajalta vastauksen tai tehdä tarjouspyynnöstä ostotilauksen (koko tarjouspyynnöstä tai yksittäisistä riveistä). Voit myös kopioida tarjouspyynnön uuteen ns. liittyvään tarjouspyyntöön, esimerkiksi jos haluat korjata tarjouspyyntöä tai lähettää kopion toiselle toimittajalle.

Ostotilaus

Täällä saat ostotilauksesi hallintaan. Ostotilauksiin voit luoda uusia tilauksia sekä muuttaa tai poistaa olemassa olevia tilauksia. Ostotilausten luominen on helppoa ja voit tehdä sen monella eri tapaa:

  • manuaalisesti
  • ostotilausehdotuksista
  • myyntitilauksista tai tuotantotilauksista

Voit myös ladata ja muuttaa ostotilauksia, joita ei ole luotu rutiinissa, lisätäksesi ja poistaaksesi tilausrivejä, muuttaaksesi määriä ja toimituspäivämääriä jne. Tämä pätee tuotantotilauksista luotuihin ostotilauksiin.

Saapumiset, lavalappujen tulostus, vastaanottotarkastus

MONITORin avulla on kätevä kirjata saapumisia. Kirjattaessa saapumisia voit hakea tuotteita helposti eri ehdoilla, kuten oman tuotenumeron ja tilausnumeron tai toimittajan tuotenumeron perusteella. Voit tulostaa selkeitä lavalappuja, jotka kiinnitetään pakkaukseen saapumisen yhteydessä ennen kuin lähetys siirretään varastoon.

Voi myös tulostaa erikokoisia lavalappuja sekä valita lavalapun sisältämät tiedot MONITORissa. Jos käytätte uutta toimittajaa, haluat ehkä varmistaa, että lähetys sisältää oikeat tavarat ja oikean määrän. Siinä tapauksessa voit valita uudelle toimittajalle vastaanottotarkastuksen. Voit asettaa tarkastuksia tietyin väliajoin varmistaaksesi, että tietty toimittaja täyttää vaatimukset, joita sille on asetettu. Järjestelmä auttaa määrittelemään kaikki asetukset saapumista kirjattaessa.

Ostolaskujen rekisteröinti ­­­ – linkitys ostotilauksiin

Järjestelmän avulla voit rekisteröidä uusia ostolaskuja, muuttaa olemassa olevia laskuja sekä hyvittää tai mitätöidä laskuja. Rekisteröi ostolaskussa voit rekisteröidä veloituslaskuja, hyvityslaskuja ja korkolaskuja. Myös laskujen lopulliset kirjaukset voit hoitaa täällä. Ostolaskujen rekisteröinti on mahdollista tehdä manuaalisesti tai tuomalla ne rutiiniin toimittajan sähköpostitse (MONITOR-to-MONITOR) lähettämien XML-tiedostojen kautta. Useampi käyttäjä voi rekisteröidä ostolaskuja yhtä aikaa.

Ostolaskuihin on mahdollista linkittää ostotilauksia. Näet, mitä ostotilauksia valitsemaltasi toimittajalta on saapunut. Näet mukaan otettaviksi merkittyjen ostotilausten tilausrivit ja voit valita, mitkä tilausrivit haluat linkittää ostolaskuun. Hinnat, alennukset, alv-koodi ja tiliöinti on mahdollista päivittää jokaiselle tilausriville.

Ostoreskontra – laskujen rekisteröinti ja lähtevät maksut

Ostoreskontran avulla saat kaikki saapuvat ostolaskut hallintaan. Laskut rekisteröidään ja linkitetään ostotilauksiin täsmäytystä varten ja voidaan lähettää hyväksyttäviksi. Maksuja on mahdollista käsitellä manuaalisesti tai pankkinne tiedostonsiirron kautta. Eri raporteissa voit nähdä laskujenne tilan sekä tulevat lähtevät maksut.

Seuranta esim. ostotilastojen ja toimittajien arvioinnin pohjalta

Ostotilastoista on helppo saada selkeä kuva MONITORin liiketoimintatiedon hallinnan avulla. Haluat ehkä nähdä tilastoja tietyltä ajanjaksolta, tietyltä toimittajalta tai tietystä tuotteesta. Ostolaskutuksesta on mahdollista luoda myös graafinen diagrammi tai näkymä, joka sisältää juuri ne tiedot, jotka haluat nähdä!

On tärkeää, että pystyt koko ajan seuraamaan toimittajien kykyä toimittaa tilauksenne ajoissa. Voit helposti mitata kirjattujen saapumisten hylkäystilastoja. Järjestelmässä on eri asetuksia, jotka vaikuttavat toimitusvarmuuden laskentaan. Toimitusvarmuus voidaan laskea kirjattujen saapumisten perusteella tai tilausrivitasolla näyttämällä ajoissa toimitetut saapumiset. Toimitusvarmuus voidaan tiivistettynä esittää ajoissa, etuajassa tai myöhässä saapuneiden toimitusten suhteena.

Feature

Myynti

Myynti-moduuli vastaa tavaroidenne ja palvelujenne asettamiin tarpeisiin läpi koko myyntiprosessin. Saat apua asiakkaiden ja mahdollisten tulevien asiakkaiden hallintaan, tarjouksiin ja myyntitilauksiin, toimituksiin, laskutukseen, tilastojen tekemiseen ja seurantaan, myyntireskontraan sekä likviditeettiennusteiden luomiseen.

Asiakasrekisteri – asiakkuuden hallinta (CRM)

Asiakkaat ja mahdolliset tulevat asiakkaat on hyvä pitää hallinnassa. Asiakasrekisteri on myynnin ydin, jossa voit hoitaa kaiken viestinnän. Täällä on helppo luoda ja kirjata aktiviteetteja sekä sähköpostiviestejä. MONITOR tarjoaa myös työkalut liidien luomiseen. Työkalujen avulla pystyt messujen ja muiden tapahtumien jälkeen seuraamaan liidejä ja tuloksia. Voit myös valita kohderyhmiä, joiden kanssa haluat olla yhteydessä eri tapahtumiin liittyen.

Tarjoukset – rekisteröinti, lähetys, seuranta ja tilaukseksi muuttaminen

Järjestelmä tarjoaa kaiken tarvitsemasi tarjousten luomiseksi ja seuraamiseksi. Voit liittää yhteen eri tarjouksia ja nähdä, mikä niistä lopulta johtaa tilaukseen. Voit myös helposti muuttaa tarjouksia myyntitilauksiksi. Voit liittää tarjouksiin etu- ja takalehden ammattimaisen vaikutelman luomiseksi. Tarjousmallia on myös mahdollista muokata haluamaksesi.

Myyntitilaukset – rekisteröinti, toimitusajan tarkistus, vahvistus, seuranta

Myyntitilauksissa voit luoda uusia tilauksia sekä muuttaa tai poistaa olemassa olevia tilauksia. Voit luoda myyntitilauksia myös tarjouksista. Kun luot myyntitilauksen, saat Toimitusajan tarkistus -toimintoa käyttämällä esiin arvion, milloin tilausrivit on mahdollista toimittaa. Kun uusi myyntitilaus on rekisteröity ja tilausvahvistus lähetetty, voit järjestelmän kautta seurata sitä, lähettää tilauksen ja päivittää myyntitilastoja. Myyntitilaukset vaikuttavat myös tilausten suunnitteluun. Myyntitilaus aiheuttaa varastovarauksen kyseessä olevalle toimituskaudelle. Voit myös kätevästi käyttää jäljitettävyyttä luodessasi myyntitilauksia. Samoin voit helposti luoda uusia tilauksia aikaisemmista tilauksista käyttämällä ”tallenna nimellä” -toimintoa, jolloin voit valita, haluatko kopioida tilauksen ylätunnisteen ja/tai tilausrivit. Voit myös ilmoittaa uudelle tilaukselle tilauspäivämäärän.

Toimitus – keräilylistat ja kuljetusten hallinta

Haluat varmasti pitää myyntitilausten toimitukset sekä varastotilaukset hyvin hallinnassa*. Täällä voit toimittaa tiettyjä tilauksia tai lähettää tilauksia keräilylistojen kautta, mikä määräytyy valitun listatyypin mukaan. Toimitettu myyntitilaus päivittyy rivitasolla ja tilauksen tila päivitetään sen mukaan, onko tilaus toimitettu osittain vai kokonaan. Kun tallennat toimituksen, järjestelmään rekisteröityy laskupohja toimitetuille tilausriveille ja pakkaukselle. Tämän jälkeen voit tulostaa lähetteet ja lavalaput tai lähettää ne sähköpostitse. Toimitetulle määrälle lasketaan automaattisesti kuljetustiedot. Toimitusta on mahdollista korjata niin kauan, kun laskua ei ole tulostettu, joko lisäämällä toimituksen määrää tai perumalla toimituksen. Jos lisäät määrää, voit päivittää sen olemassa olevaan laskupohjaan.
* Varastotilaukset sisältyvät lisätoimintoon Varastopiste.

Asiakkaiden laskutus, proformalaskut ja laskutussuunnitelmat

Järjestelmä luo laskupohjia myyntitilausrivien toimituksen tai laskujen suorarekisteröinnin yhteydessä. Proformalaskut toimivat samoin. Käyttääksesi myytyjen tavaroiden kustannuksen (COGS) kirjanpitoa laskutuksessa on tavara- ja asiakasryhmille käytettävät kulutilit ja varastotilit valittava jokaisessa tiliöintiryhmässä. Asetus määrää, että myytyjen tavaroiden kustannuksen (COGS) tilit tiliöidään kulutilinä kirjausmääräykseen, varastotili vastatilinä.

Laskutussuunnitelmia voit käyttää myyntitilauksissa, kun haluat laskuttaa tilauksen kokonaan tai osittain etukäteen tai jälkikäteen. Esimerkki laskutussuunnitelmasta: 30 % etukäteen, 60 % toimitettaessa ja 10 % jälkikäteen lopputarkastuksen jälkeen. Laskutussuunnitelmaa on mahdollista käyttää myös, jos koko tilaus laskutetaan etukäteen.

Myyntireskontra – saapuvat maksut, maksumuistutukset, korkolaskut ym.

Myyntireskontrassa voit hallita lähetettyjä myyntilaskuja. Voit vastaanottaa ja rekisteröidä saapuvia maksuja manuaalisesti tai automaattisesti pankkinne tiedostonsiirron kautta. Täällä käsittelet myös maksumuistutukset ja korkolaskut.

Seuranta esim. myyntitilastojen, toimitusvarmuuden ja likviditeettiennusteen avulla

Myyntitilastoista on helppo saada selkeä kuva MONITORin liiketoimintatiedon hallinnan avulla. Haluat ehkä nähdä tilastoja tietyltä ajanjaksolta, alueelta tai myyjältä, tietystä maasta, asiakkaasta tai tuotteesta. Voit myös luoda omia näkymiä, jotka sisältävät haluamasi tiedot ja käyttää niitä itsellesi tai osastollesi näkyvänä oletusnäkymänä.

Miltä toimitusvarmuutenne näyttää? Toimitusvarmuus on tärkeä tunnusluku, jonka seuraamista järjestelmä selkeyttää. Voit myös luoda likviditeettiennusteita tulevista saapuvista ja lähtevistä maksuista. Ennusteiden tiedot kerätään sekä Myynti-moduulin tarjouksista, myyntitilauksista ja myyntireskontrasta että Osto-moduulin ostotilauksista ja ostoreskontrasta. Laskutussuunnitelmissa käyteteään osalaskurivien toimituskausia likviditeetin laskemista varten. Tietoja on myös mahdollista ladata manuaalisesti rekisteröidyistä saapuvista ja lähtevistä maksuista, kuten palkat, alv jne.

Feature

Varasto

Tarvesuunnittelu on hyvä olla hallinnassa. Haluat tietää, mitä varastossa on ja mikä varaston arvo on. Tarvitset huippuluokan jäljitettävyystoimintoja. MONITORin Varasto-moduuli tarjoaa tarvittavat työkalut. Täällä voit hoitaa myös asioita ja tehdä varastolaskelmia.

Tuotteet

MONITORissa tuotteiden perustiedot kerätään yhteen paikkaan. Tietoja käytetään tuoterekisterissä ja eri tilausrekistereissä eri tarkoituksiin. Tuoterekisteri on rekistereistä tärkein ja olennaisin. Täällä voit luoda varastolokeja sisältäviä tuotelistoja ja korjata tuotteiden hintoja.

Voit tuoda uusia tuotteita, ostojen ja myynnin vuosibudjetin sekä tuotteiden hintoja. Voit tuoda vakiohintoja, toimittajahintoja (myös alihankinnan hintoja), asiakashintoja ja hinnastoja.

Tarvesuunnittelu

Täältä löydät tuotteet, joista on odotettavista puute. MONITORin avulla voit laskea tilausehdotuksia, jotka sisältävät määrät ja ajankohdat. Täällä voit tehdä tarvelaskelmia ja suorittaa nettotarveajoja.

Nettotarveajot on mahdollista ajoittaa tiettyihin ajankohtiin tai käyttää jatkuvaa nettotarveajoa, joka käy läpi tuotteet, joihin on tehty muutoksia edellisen ajon jälkeen.

Voit laatia myyntiennusteita, joista näkyy odotettu myynti. Ennusteita voidaan sitten käyttää tarvesuunnittelussa tuotteiden määrän tarpeen ja toimituspäivämäärän selvittämiseksi.

Inventointi

Järjestelmässä on mahdollista käyttää jatkuvaa inventointia tai täysinventointia. Jatkuva inventointi tapahtuu yleensä kiertävällä aikataululla, jossa tietyt varastopaikat, tuotetyypit tai osastot inventoidaan erikseen tuotannon keskeytymättä. Täysinventointi tarkoittaa yleensä koko varaston inventointia, jolloin tuotanto seisoo esimerkiksi viikonlopun ajan.

Voit siirtää tuotteiden varastosaldoa varastopaikkojen välillä. Saldo on myös mahdollista siirtää yhdestä varastopaikasta useaan varastopaikkaan. Voit myös luoda uusia varastopaikkoja saldon siirtämisen yhteydessä.

Voit tehdä suoria varastoraportointeja ilman tilausta tai projektia. Suoraan raportointiin on mahdollista liittää syy tai tiliöinti.

Varastoarvon laskeminen

Laske varastossa olevien tuotteiden arvo helposti. Lisätoiminnon Varastopiste avulla voit määrittää myös varastopisteiden välillä kulkevien tuotteiden arvon.

Voit myös määrittää keskeneräisten tuotteiden (KET) arvon eli keskeneräisten tuotantotilausten valmiiksi tehdyn arvon. Raporttia voit käyttää mm. pohjana KET-arvon kirjaamiseksi kirjanpitoon kuukausi- tai vuositilinpäätöksen yhteydessä. Voit laskea KET-arvon nykytilanneraporttina tai valitsemallesi menneelle ajankohdalle.

Jäljitettävyys

Toimiva ja eritelty jäljitettävyys myyntiketjun kaikilla tasoilla vähentää sellaisten tuotteiden määrää, jotka olisi mahdollisesti vedettävä pois markkinoilta.

Pystyt seuraamaan sarjanumeroita tai erää vaihe vaiheelta jalostuksen ajan, lähtien tavaran saapumisesta toimittajalta. Toiminta perustuu siihen, että raportoit kaiken, mitä varastosta otetaan ja mitä sinne viedään, jotta pystyt jälkeenpäin jäljittämään tuotteen myyntitilauksesta tuotantotilauksen kautta ostotilaukseen. Voit myös jäljittää tuotteita toiseen suuntaan, ostotilauksesta tuotantotilauksen kautta myyntitilaukseen. Jäljitys on mahdollista jalostusketjun tasosta riippumatta.

Asioiden hallinta

Asioiden hallinnassa voit rekisteröidä ja tehdä asialistoja asiakkailta tulleista tai toimittajille lähetetyistä tai sisäisistä eri poikkeamista. Voit rekisteröidä oletusperustietoja eri asiatyypeille, esim. asiakaspoikkeamille tai toimittajapoikkeamille.

Voit luoda asiatyypeille valmiita vaiheita tai aktiviteetteja sekä kustannuksia, jotka ladataan oletuksena uudelle asialle. Asiatyypeittäin tallennettuja oletusvaiheita, aktiviteetteja ja kustannuksia on mahdollista muuttaa rekisteröinnin yhteydessä.

Järjestelmä tukee korvaavien tilausten linkitystä asioihin. Voit suunnitella, ohjailla ja seurata korvaavia tilauksia. Korvaava tilaus voi olla uusi tilaus asiakkaalle tai toimittajalle tai tuotantotilaus itse valmistettujen tuotteiden korjaamiseksi tai jälleenvalmistamiseksi.

Asioiden eri aktiviteeteista vastaavat voivat raportoida aktiviteettinsa sitä mukaa, kun ne aloitetaan ja lopetetaan. Voit luoda aktiviteettilistan kustannusten pohjaksi.

Voit myös mitata toimituslaadun tunnuslukuja koskien sekä toimitusten laatua asiakkaille että toimitusten laatua toimittajilta ja näyttää tulokset graafisesti. Järjestelmä tukee myös alihankintojen toimittaja-arviointia.

Laskelma

Voit laskea ja päivittää tuotteiden vuosibudjetin. Vuosibudjetti jaetaan budjettikäyrän mukaan. Järjestelmässä on myös toiminto, jonka avulla voit laskea ja tallentaa tuotteiden vuosivolyymin. Vuosivolyymin tiedot ladataan eri tavoin ja tallennetaan vuosivolyymiin tai nykyisen tahdin vuosivolyymiin.

Voit myös laskea tuotteiden varmuusvarastot, eli varastosaldon, joka aiheuttaa tilaussignaalin. Tilattava volyymi riippuu tuotteen eräkoosta, joka on myös mahdollista laskea. Tarkoituksena on luoda eräkoko, joka minimoi varastonpidon ja hankinnan kustannukset. Eräkokoa käytetään myös tarvesuunnittelussa ja laskelmissa.

Feature

Työajanseuranta

Täällä hoidat kaiken työaikaan liittyvän: työajan ja töiden leimaukset, palkkaperusteet ja yksityiskohtaisen suunnittelun toiminnot, työajat ym.

Työntekijät voivat leimata työaikaa ja töitä. Tehtävä työ valitaan työnjaon ja priorisointien mukaan. Leimauksia käytetään palkanmaksun ja jälkilaskelmien pohjana. Leimauspäätettä on mahdollista käyttää PC:lle asennetulta Windows-työasemalta tai verkkosovelluksen kautta miltä tahansa yksiköltä, kuten tabletilta. Työntekijät voivat leimata töitä suoraan koneen vieressä olevalta yksiköltä, jolloin säästyy aikaa, kun ei tarvitse kulkea toiselle puolelle työpajaa leimausta varten.

Läsnäolo- ja työleimauksia on tarvittaessa mahdollista korjata, ja läsnäololeimaukset hyväksytään erillisen toiminnon avulla.

Leimauksiin perustuvat palkkaperusteet on mahdollista viedä ulkoisiin palkkaohjelmiin (Työajanseurannan lisätoiminnon avulla). Tällä hetkellä järjestelmä tukee PAXml:ä, Vismaa ja Agdaa. Myös Hogian käyttö tulee olemaan mahdollista.

Laajennettu henkilöstörekisteri

Henkilöstörekisteriin voit rekisteröidä työaikoja ja työaikasyklejä sekä työajanseurantaan liittyviä perustietoja. Läsnäolo- ja työaikaleimauksiin on mahdollista linkittää erilaisia tietoja, kuten palkkalajeja, poissaolokoodeja, ylityötyyppejä ym.

Leimauspäätteet

Leimauspäätteiden käyttötapa on mahdollista määritellä – käytetäänkö päätettä vain työajan leimaukseen vai töiden leimauksiin vai molempiin. Pääte voi olla käytettävissä myös ainoastaan korttinumeron tai muovikortin (magneettijuova/nfc/chip) avulla.

Feature

Laskenta

Laskennasta löydät kaikki kirjanpidon toiminnot: tilien hallinnan, automaattitiliöinnit/-jaot, jaksotukset, juoksevan kirjanpidon, raportit ja seurannat sekä kauden ja vuoden vaihdot. Moduuli sisältää myös Projektilaskennan.

Tilikartta, dimensiot ja tiliöinnit

MONITORissa on vakiotilikartta oletuksena, mutta tarvittaessa järjestelmään on mahdollista lisätä useampia tilejä. Tilit rekisteröidään jatkuvaa kirjanpitoa varten ja joissakin tapauksissa käytettäväksi järjestelmän toiminnoissa, joissa tehdään tiliöintejä kirjausmääräyksiä vastaan.

Järjestelmä sisältää kolme dimensiota: Kustannuspaikka, kustannusten kantaja ja projekti. Tarvittaessa dimensioita on mahdollista lisätä (korkeintaan kahdeksan dimensiota). Jokaiseen dimensioon on mahdollista lisätä useita dimensiokoodeja.

Järjestelmä sisältää myös otsikot ja tilikartan tilikoodit. Niitä on mahdollista muuttaa ja myös tarvittaessa täydentää useammilla otsikoilla ja koodeilla.

Voit luoda automaattitiliöintejä, joiden avulla järjestelmä voi tehdä useita lisätiliöintejä automaattisesti. Automaattijakojen avulla summa on mahdollista jakaa esimerkiksi eri kustannuspaikkojen ja kustannusten kantajien kesken.

Jaksotukset

Jaksotuksia voit käyttää, kun kokonaissumman kirjaus on jaettava usealle kuukaudelle. Yleensä jaksotukset luodaan järjestelmän muista rutiineista, kuten rekisteröitäessä ostolaskuja tai tositteita. Jaksotuksia on myös mahdollista luoda manuaalisesti ja linkittää esimerkiksi ostolaskuun tai tositteeseen.

Jaksotustoimintoa voidaan myös käyttää tositteen kääntämiseen tulevana tilikautena – esimerkiksi tilinpäätöstosite, joka on käännettävä tulevana vuotena.

Jatkuva kirjanpito

Jatkuvassa kirjanpidossa tositteet luodaan joko automaattisesti integraation kautta tai manuaalisesti. Voit ladata olemassa olevia tositteita ja tehdä muutoksia. Voit myös luoda korjaus- ja kääntötositteita aikaisemmin rekisteröityjen tositteiden korjaamiseksi. Samoin voit kopioida tositteita ja jaksottaa niitä (kääntötosite tulevalle kaudelle/vuodelle). Voit luoda omia tositetekstejä, joita käytetään tositteita ja maksuja rekisteröitäessä. Tämä helpottaa rekisteröintiä, kun toistuvat tekstit on mahdollista ladata eikä niitä tarvitse kirjoittaa joka kerta erikseen.

Budjetti

Voit rekisteröidä uusia budjetteja tai luoda budjetteja kopioimalla tietoja, esimerkiksi kopioida aikaisemman vuoden budjetin tai tuloksen. Voit rekisteröidä useita rinnakkaisia budjetteja samalle tilivuodelle – määrittele asetuksissa, kuinka monta budjettia järjestelmässä voi olla yhtä aikaa. Käytettävä budjettikäyrä ladataan oletuksena rekisteröinnin yhteydessä käytetystä tilikartasta, mutta voit valita myös toisen budjettikäyrän.

Vuoden ja kauden vaihtaminen

Laskennassa on helppo vaihtaa tilikausia ja tilivuotta.

Kun otat MONITORin käyttöön, voit manuaalisesti tuoda aloittavan taseen laskentaan. Voit myös tuoda kirjanpitotiedot SIE-tiedostojen kautta.

Raportit ja seuranta

Pääkirjasta näet kaikki tositerivit ryhmiteltyinä per tili tai projekti. Näet jokaisen ryhmittelyn alku- ja loppusaldon sekä valitun ajanjakson tuloksen. Tasetileistä näet vuoden alkusaldon. Tiedot pohjautuvat kirjanpidon tositteisiin, jotka on linkitetty mm. tilikarttoihin, dimensioihin, projekteihin jne.

Voit nähdä yhden tai useamman tilin saldotiedot kuluvalle tilivuodelle tai valitsemallesi toiselle tilivuodelle. Voit myös nähdä yksityiskohtaisia tietoja, kuten tapahtumia ja päiväkirjoja sekä dimensioita.

Järjestelmä sisältää muutaman valmiin kirjanpitoraportin: Saldoraportit (dimensioilla tai ilman), tase, tuloslaskelma ja tulosbudjetti. Voit myös luoda omia raportteja. Arvonlisäveroraportit on mahdollista tallentaa veroviranomaisille lähetettävään alv-ilmoitustiedostoon.

Voit myös saada pohjia EU-tilastojen raportointia varten. Näin voit helposti luoda veroviranomaisille lähetettävän yhteenvetoilmoituksen.

Kirjanpidon tapahtumat näkyvät aikajärjestyksessä, ja jokaisesta tietueesta selviää, milloin tapahtuma tehtiin ja minkä käyttäjän toimesta – milloin tietue luotiin, milloin sitä muutettiin tai milloin se poistettiin.

Projektilaskenta

Projektilaskenta sisältyy Laskenta-moduuliin. Projekti kerää yhteen eri tilauksia, tuloja, kustannuksia ja ajan. Projekteja on eri tyyppisiä, kyseessä voi olla esim. kehitysprojekti, peruskorjaus tai tuotanto. Voit ilmoittaa projektinumeron tuotantotilaukselle, myyntitilauksen tiliöintiin jne. linkittääksesi tietueet tiettyyn projektiin. Myös aktiviteetteja on mahdollista rekisteröidä ja käsitellä projektilaskennassa.

Projektin kustannuksia, tuloja ja aikaa seurataan kustannustyyppien kautta. Nämä ladataan järjestelmän eri moduuleista. Jokaiselle kustannus-/tulotyypille rekisteröidään budjetti, suunniteltu ja tilattu, tulos, odotettu tulos ja ennuste.

Projektit voivat koostua myös eri aktiviteetteja sisältävistä vaiheista. Jokainen aktiviteetti voi sisältää suunnitellun ajan, raportoidun ajan sekä jäljellä olevan ajan. Aktiviteetit on myös mahdollista linkittää kustannustyyppeihin, jolloin raportoitu aika lasketaan myös projektin kustannukseksi.

Projektilaskennassa voit myös raportoida kustannuksia, tuloja ja käytettyä aikaa suoraan projekteihin, jos ne on vaikea saada esiin myyntitilausten kautta. Myös yksittäiset aktiviteetit on mahdollista raportoida per käyttäjä suoraan projekteihin. Voit myös seurata projekteja ja projekteihin linkitettyjä tunteja eri tavoin.

Two Columns (standard)

Integroitu liiketoimintatiedon hallinta

MONITOR Liiketoimintatiedon hallinta (BI) helpottaa yrityksen päätöksentekoa. Täältä saat tärkeimmät tunnusluvut päätösten pohjaksi. Liiketoimintatiedon hallinta sisältyy MONITORiin vakiona ja koostuu 3 näkymästä, jotka perustuvat MONITORin eri moduulien tietoihin. Voit myös luoda omia näkymiä organisaationne kannalta tärkeiden tunnuslukujen pohjalta. 

Two Columns (standard)

MONITOR-to-MONITOR

Liikeviestintää parhaimmillaan!

MONITOR-to-MONITOR on toiminto, joka helpottaa viestintää MONITORia käyttävien asiakkaiden ja toimittajien kanssa. Kun esim. lähetät tai vastaanotat tilausvahvistuksen sähköpostitse MONITORissa, linkkinä lähetetään xml-tiedosto, jota vastaanottaja voi käyttää rekisteröidäkseen tapahtuman omaan MONITOR-järjestelmäänsä. Tiedosto tuodaan MONITORiin suoraan sähköpostiviestistä vetämällä ja pudottamalla.

Call to action

Haluatko kokeilla MONITORia?

Tarjoamme kaikille mahdollisuuden kokeilla MONITOR toiminnanohjausjärjestelmää. Napsauta alla olevaa painiketta ja täytä yhteystietosi, niin otamme sinuun yhteyttä.